Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Abecední rejstřík

Kontrolní hlášení

Poslední revize textu byla provedena k 01. 01. 2020.

Obecně

Obecná pravidla pro podávání kontrolních hlášení jsou obsažena jak v ZDPH, tak v daňovém řádu. Kontrolní hlášení podává dle § 101c a násl. ZDPH výhradně jen plátce.

Obecná úprava podávání kontrolních hlášení dle daňového řádu

Kontrolní hlášení je dle § 1 odst. 3řádným daňovým tvrzením. Řádné daňové tvrzení je povinen podat každý daňový subjekt, kterému to zákon ukládá, nebo který je k tomu správcem daně vyzván (§ 135 odst. 1 DŘ).

Daňová tvrzení lze dle § 72 DŘ podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem. Dle § 73 DŘ se podání činí u příslušného správce daně, přičemž podání učiněné prostřednictvím datové zprávy s využitím dálkového přístupu se přijímá na technickém zařízení správce daně nebo prostřednictvím datové schránky správce daně.

Obecná úprava podávání kontrolních hlášení dle ZDPH

Plátce je povinen dle § 101c ZDPH podat kontrolní hlášení, pokud

a) uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal přede dnem uskutečnění takového plnění úplatu, ze které vznikla povinnost přiznat daň (tzn. vyplňuje řádky 1, 2 nebo 25 přiznání k DPH),
b) ze zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku, které přijal, nebo z úplaty, kterou přede dnem uskutečnění takového plnění poskytl, vznikla tomuto plátci povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 2, 3 nebo § 108 odst. 4 písm. a) ZDPH (tzn. vyplňuje řádky 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 a 13 přiznání k DPH), nebo uplatňuje nárok na odpočet daně, kterou vůči němu uplatnil jiný plátce (tzn. vyplňuje řádky 40 a 41 přiznání k DPH),
c) ve zvláštním režimu pro investiční zlato přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5 ZDPH, uskutečnil dodání investičního zlata osvobozeného od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c) ZDPH, nebo investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato dle § 92 odst. 7 ZDPH.

Plátce, který neuskutečnil ani nepřijal v daném období žádné z uvedených plnění (ani neuplatňuje nárok na odpočet daně z dříve přijatých plnění) kontrolní hlášení v tomto období nepodává.

V kontrolním hlášení je plátce povinen dle § 101d ZDPH kromě obecných náležitostí podání uvést

a) identifikační a kontaktní údaje plátce,
b) údaje týkající se plnění a úplat, pokud tato plnění a úplaty zakládají povinnost podat kontrolní hlášení,
c) údaje týkající se uplatnění nároku na odpočet daně,
d) identifikační údaje odběratele nebo dodavatele.

Lhůty pro podání kontrolního hlášení jsou v § 101e ZDPH stanoveny rozdílně pro právnické a fyzické osoby.

Plátce, který je právnickou osobou, podává kontrolní hlášení za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. Plátce, který je fyzickou osobou, podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Tyto lhůty nelze prodloužit.

Druhy kontrolního ...

Zbývajících 69 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si vše zdarma vyzkoušet,
nebo předplatné rovnou zakoupit.

Vyzkoušejte zdarma průvodce MáDáti

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.