Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Kapitálové fondy

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2018. Otevřená verze textu odpovídá stavu právní úpravy k 01. 09. 2018.

Obecně

Pojem kapitálové fondy slouží pro označení těch složek vlastního kapitálu, kterými se při jejich vytvoření nezvyšuje základní kapitál účetní jednotky. Tyto fondy ovlivňují celkovou výši vlastního kapitálu (neboli vlastních zdrojů) a jsou zahrnuty do vlastního kapitálu v pasivech rozvahy.

Kapitálové fondy tvoří:

ostatní kapitálové fondy (jsou tvořeny kapitálovými vklady peněžními nebo nepeněžními, které nebyly vkladateli při jejich vkladech určeny pro zvýšení základního kapitálu účetní jednotky,
oceňovací rozdíly z přecenění majetku a dluhů,
oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách,
rozdíly z přeměn obchodních korporací,
rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací.

Účetně

Kapitálovými fondy se rozumějí ty fondy, jejichž zdrojem tvorby v průběhu činnosti je jiný zdroj než účetní zisk účetní jednotky. Jde o fondy, které lze tvořit např. z vkladů nad rámec základního kapitálu, při přecenění majetku, k němuž dochází na základě právního předpisu či ustanovení ČÚS. Fondy nelze tvořit na vrub nákladů či výnosů a při přeměnách obchodních korporací.

Účetní postupy nakládání s kapitálovými fondy jsou blíže vymezeny v ČÚS č. 012 Změny vlastního kapitálu a ČÚS č. 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky. 

Ostatní kapitálové fondy

...
Zbývajících 65 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si vše zdarma vyzkoušet,
nebo předplatné rovnou zakoupit.

Vyzkoušejte zdarma průvodce MáDáti

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 405 Kč
bez 21% DPH
(490 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 570 Kč
bez 21% DPH
(1 900 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 2 810 Kč
bez 21% DPH
(3 400 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.