Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Kontrolní hlášení DPH

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2019. Otevřená verze textu odpovídá stavu právní úpravy k 01. 05. 2019.

Obecně

Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které v souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH.

Kontrolní hlášení nenahrazuje přiznání k DPH ani souhrnné hlášení.

Kontrolní hlášení obecně podávají osoby registrované k DPH v tuzemsku jako plátci daně, přičemž není rozhodné, zda se jedná o tuzemský nebo zahraniční subjekt.
Údaje se vykazují v kontrolním hlášení na základě vystavených a přijatých daňových dokladů (včetně zjednodušených daňových dokladů) a dalších dokladů o dodání zboží nebo poskytnutí služeb.

Povinnost podat kontrolní hlášení má plátce DPH v případech:

uskutečnění zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku nebo přijetí úplaty přede dnem uskutečnění tohoto plnění, ze které vznikla povinnost přiznat daň (tj. vyplňuje řádky 1, 2 nebo 25 daňového přiznání),
přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku nebo z úplaty, kterou přede dnem uskutečnění takového plnění poskytl, pokud
1. vznikla tomuto plátci povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 2, 3 nebo § 108 odst. 4 písm. a) ZDPH (vyplňuje řádky 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13 daňového přiznání k DPH), nebo
2. uplatňuje nárok na odpočet daně, kterou vůči němu uplatnil jiný plátce,

(tj. vyplňuje řádky 40, 41 nebo 10 a 11 daňového přiznání k DPH),

ve zvláštním režimu pro investiční zlato:  
- přijetí zprostředkovatelské služby, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5 ZDPH
- uskutečnění dodání investičního zlata osvobozeného od daně, u kterého má plátce nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c) ZDPH, nebo
- investiční zlato vyrobené nebo zlato přeměněné na investiční zlato dle § 92 odst. 7 ZDPH.

Povinnost podat kontrolní hlášení nemá: 

plátce, který neuskutečnil ani nepřijal za sledované období žádné plnění (v režimu přenesení daňové povinnosti, popřípadě neuplatňuje nárok na odpočet daně z přijatých plnění v běžném režimu),
plátce uskutečňující pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně dle § 51 ZDPH (např. poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, finanční činnosti, penzijní činnosti, pojišťovací činnosti, dodání a nájem vybraných nemovitých věcí, výchova a vzdělávání, zdravotní služby a dodání zdravotního zboží, sociální pomoc a provozování loterií a jiných podobných her atd.),
osoba, která není plátcem DPH,
identifikovaná osoba.

Sledovaným obdobím je v případě právnických osob kalendářní měsíc. V případě fyzických osob se sledované období řídí ...

Zbývajících 70 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si vše zdarma vyzkoušet,
nebo předplatné rovnou zakoupit.

Vyzkoušejte zdarma průvodce MáDáti

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 405 Kč
bez 21% DPH
(490 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 570 Kč
bez 21% DPH
(1 900 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 2 810 Kč
bez 21% DPH
(3 400 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.