Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Kontrola korunou

Otevřená verze textu odpovídá stavu právní úpravy k 01. 01. 2008.

Obecně

„Kontrola korunou“ je termínem, který váže k problematice zboží ve skladu, jeho výdeji do spotřeby se souvisejícím účtováním do nákladů a dále vykázání výše tržeb za toto prodané zboží. Ať už účetní jednotka účtuje o pořízení a úbytku zásob zboží způsobem průběžným (způsob A) nebo periodickým (způsob B), vždy musí umět prokázat stav a pohyb zboží na skladu pomocí evidence o zásobách - viz § 9 odst. 7 Vyhlášky: „U způsobu B se v účtové třídě 1 Zásoby účtuje ke konci rozvahového dne na základě stavu zásob podle evidence o zásobách. Způsob B mohou účetní jednotky použít pouze v případě, že zajistí průkazné vedení evidence o zásobách tak, že budou schopny prokázat v průběhu účetního období stav zásob včetně ocenění těchto zásob podle zákona.“

Rozdíl mezi hodnotou tržeb za zboží a náklady na prodané zboží je ukazatelem nazývaným „obchodní marže“, nebo také „hrubá marže“ a je důležitým ukazatelem výkazu zisku a ztráty a měřítkem výkonnosti činnosti obchodníka. Obchodní marže by měla pokrýt další náklady obchodníka, které s obchodem souvisí, jako jsou náklady na mzdy prodavačů, dealerů, pronájem, reklamu, marketing, zkrátka náklady spojené s nákupem a odbytem zboží. Správnost výpočtu výše obchodní marže závisí na správném vykázání tržeb a nákladů, které souvisí s prodaným zbožím. Je-li účetní jednotka dostatečně vybavena výpočetní technikou a patřičným software, pak i v maloobchodní prodejně dokáže prokázat výši nákladů na prodané zboží se souvisejícími tržbami. Skladová evidence zásob zboží na prodejně dokládá stav a pohyb zásob prakticky v každém okamžiku, pokud je každé skladové položce přiřazen kód, který při prodeji váže na prodejní cenu - tedy tržbu.

Z praxe však stále ještě známe situace, kdy například maloobchodní prodejna není vybavena počítačovou technikou tak dokonale, aby prokazatelně dokázala zajistit evidenci o zásobách ve smyslu požadavku Vyhlášky, a tak pro prokázání správné výše tržeb používá metodu známou v minulosti jako „kontrola korunou“.

...
Zbývajících 70 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si vše zdarma vyzkoušet,
nebo předplatné rovnou zakoupit.

Vyzkoušejte zdarma průvodce MáDáti

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 405 Kč
bez 21% DPH
(490 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 570 Kč
bez 21% DPH
(1 900 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 2 810 Kč
bez 21% DPH
(3 400 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.