Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Občanský zákoník

Otevřená verze textu odpovídá stavu právní úpravy k 01. 01. 2014.

Obecně

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (ObčZ) upravuje občanskoprávní a obchodněprávnívztahy a je základním pramenem občanského a obchodního práva. Právní úprava obchodních korporací je řešena zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích – tento předpis však upravuje pouze odchylky či speciality pro obchodní korporace, v obecné rovině se i na obchodní korporace vztahuje úprava osob a právnických osob v občanském zákoníku. Pracovněprávní vztahy jsou z působnosti občanského zákoníku vyjmuty a jsou upraveny zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce (viz § 2401 ObčZ).

Jednotlivé části občanského zákoníku upravují či vymezují tyto oblasti:  

Část první - Obecná část:

•  Hlava I „Předmět úpravy a její základní zásady“ - základní principy soukromého práva, např. podle § 1 odst. 1 je uplatňování soukromého práva nezávislé na uplatňování práva veřejného, podle § 2 odst. 2 nelze zákon vykládat doslovně, jde-li takový výklad proti smyslu právního předpisu.
Hlava II „Osoby“ - obecná úprava, fyzické osoby, právnické oosby, spotřebitelé, podnikatelé
Hlava III „Zastoupení“
Hlava IV „Věci a jejich rozdělení“
Hlava V „Právní skutečnosti“ - právní jednání, právní události, promlčení a prekluze

Část druhá – Rodinné právo:

  Hlava I „Manželství“
Hlava II „Příbuzenství a švagrovství“
Hlava III „Poručenství“

Část třetí – Absolutní majetková práva:

 

Věcná práva
např. vlastnictví (povaha vlastnického práva a jeho rozsah včetně sousedských práv, rozhrad a nezbytné cesty, nabývání vlastnictví), úprava spoluvlastnictví včetně bytového spoluvlastnictví, věcná práva cizím věcem, správa cizího majetku včetně svěřenského fondu

Dědické právo

Část čtvrtá – Relativní majetková práva
zejména úprava smluvního práva:

...

Zbývajících 72 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si vše zdarma vyzkoušet,
nebo předplatné rovnou zakoupit.

Vyzkoušejte zdarma průvodce MáDáti

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 405 Kč
bez 21% DPH
(490 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 570 Kč
bez 21% DPH
(1 900 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 2 810 Kč
bez 21% DPH
(3 400 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.