Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Opravný daňový doklad

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2019. Otevřená verze textu odpovídá stavu právní úpravy k 01. 05. 2019.

Účetně

Opravný daňový doklad není v účetních předpisech definován. Rozumí se jím účetní doklad, kterým se opravuje původní plnění (například původní cena na cenu nižší).

Daňově

Podle ZDPH

Požadavky na podoby opravných daňových dokladů jsou uvedeny v následujících ustanoveních ZDPH:

- opravný daňový doklad o opravě základu daně  nebo o opravě výše daně  obsahuje náležitosti uvedené v § 45 odst. 1 ZDPH,
- opravný daňový doklad v případě, že původní daňový doklad byl vystaven jako zjednodušený daňový doklad a osoba, pro kterou se plnění uskutečnilo, není plátci dostatečně známa, obsahuje náležitosti uvedené v § 45 odst. 2 ZDPH,
- při opravě základu daně při pořízení zboží z jiného členského státu, dodání zboží do jiného členského státu, poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku, poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko, režimu přenesení daňové povinnosti a při dovozu a vývozu zboží, obsahuje opravný daňový doklad náležitosti uvedené v § 45 odst. 3 ZDPH,
- pokud se oprava základu daně  nebo oprava výše daně  týká více zdanitelných plnění, ke kterým byly vystaveny samostatné daňové doklady, obsahuje opravný daňový doklad náležitosti uvedené v § 45 odst. 4 ZDPH,
- opravný daňový doklad lze vystavit i v případě, že je opravou zvyšována výše daně při splnění ustanovení § 45 odst. 5 ZDPH,
- opravný daňový doklad při provedení opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky, obsahuje náležitosti uvedené v § 46e ZDPH. 

Opravu základu daně a výše daně nelze provést po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního zdanitelného plnění. Po uplynutí této lhůty se tedy již oprava základu daně a zejména výše daně neprovádí.

Příklad:

Sleva na zboží za nižší jakost (po datu uskutečnění zdanitelného plnění)

Plátce DPH nakupuje zboží (rovněž od plátce) za sjednanou cenu: 200 000 Kč + 21 % DPH. Kontrolou zboží byla zjištěna odběratelem nižší jakost. Dodavatel poskytl svému zákazníkovi (odběrateli) na odebrané zboží po datu uskutečnění zdanitelného plnění slevu ve výši 10 %.

A) Postup účtování na straně odběratele (účtování o zásobách periodicky způsobem B) ...

Zbývajících 67 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si vše zdarma vyzkoušet,
nebo předplatné rovnou zakoupit.

Vyzkoušejte zdarma průvodce MáDáti

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 405 Kč
bez 21% DPH
(490 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 570 Kč
bez 21% DPH
(1 900 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 2 810 Kč
bez 21% DPH
(3 400 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.