Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Záruka, ručení

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2019. Otevřená verze textu odpovídá stavu právní úpravy k 01. 05. 2015.

Obecně

Záruka vzniká z titulu ručení. Ručení je jednou z mnoha možností jak zajistit dluh, tzn. zajistit splnění dluhu. Konkrétně je ručení zajištěním dluhu třetí osobou (tj. ručitelem), která na sebe bere povinnost vůči věřiteli tím, že uspokojí jeho pohledávku, jestliže ji neuspokojí dlužník.

 

Ručení vzniká na základě:

•  jednostranného prohlášení ručitele nebo na základě písemné dohody ručitele s věřitelem (viz § 2018 a násl. ObčZ),
směnečného rukojemství (viz zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů),
zákona, a to ve vymezených případech (např. § 171 a násl. DŘ).

Účetně

ZoÚ neupravuje konkrétní postupy v účetnictví ohledně ručení. Povinnost účtovat o pohledávkách a závazcích z titulu ručení vyplývá z předmětu účetnictví (viz § 3 ZoÚ). Účetní jednotka je povinna na podrozvahových účtech sledovat:

•  poskytnuté záruky a jiné obdobné dluhy,
přijaté záruky a jiné obdobné pohledávky.

Daňově

Daňové předpisy upravují ručení ve dvou rovinách: ...

Zbývajících 71 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si vše zdarma vyzkoušet,
nebo předplatné rovnou zakoupit.

Vyzkoušejte zdarma průvodce MáDáti

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 405 Kč
bez 21% DPH
(490 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 570 Kč
bez 21% DPH
(1 900 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 2 810 Kč
bez 21% DPH
(3 400 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.