Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Závod (obchodní závod)

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2018. Otevřená verze textu odpovídá stavu právní úpravy k 01. 01. 2014.

Obecně

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (ObčZ) a zákon o obchodních korporacích (ZOK) vnesl do obchodního práva i do účetnictví mnoho nových termínů, které nezapřou svou inspiraci terminologií obchodního práva z první republiky. Některé ze stávajících termínu byly upřesněny novými definicemi, některé byly pozměněny a některé jsou zaváděny v novém významu. Jedním z těchto termínů je „obchodní závod“ respektive stručněji „závod“. Dosud jsme byli zvyklí vnímat termín závod jako velký vnitropodnikový útvar nemající právní subjektivitu (nyní definována jako právní osobnost viz § 15 ObčZ). Dle ObčZ však termín „závod“ nahrazuje dosud užívaný termín „podnik“.

Přínosné je, že na rozdíl od předchozí právní úpravy je v právních předpisech závod (dříve podnik) vůbec definován. V předchozích úpravách (zejména v Obchodním zákoníku, jehož platnost byla ukončena k 31. 12. 2013) byl závod (dříve podnik) vnímán jako věc hromadná, bez ohledu na jeho specifika. Současný ObčZ definuje závod specificky a odlišuje jej od „pouhé“ věci hromadné.

Věc hromadná je definována v § 501 ObčZ jako soubor věcí náležejících jedné osobě, považovaný za jeden předmět, který nese společné označení.

Závod (obchodní závod) se od hromadné věci liší tím, že je definován jako organizovaný soubor jmění, který podnikatel úmyslně vymezil za účelem provozování jeho činnosti (viz § 502 ObčZ).

Závod je tedy specifickým souborem jmění, které je podnikatelem vyčleněno k podnikání.

Z pohledu definice závodu budou tedy důležité i následující definice.

Jmění je souhrn majetku ...

Zbývajících 60 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si vše zdarma vyzkoušet,
nebo předplatné rovnou zakoupit.

Vyzkoušejte zdarma průvodce MáDáti

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 405 Kč
bez 21% DPH
(490 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 570 Kč
bez 21% DPH
(1 900 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 2 810 Kč
bez 21% DPH
(3 400 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.