Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Závod (obchodní závod)

Otevřená verze textu odpovídá stavu právní úpravy k 01. 09. 2018.

Obecně

Závod (obchodní závod) je definován jako organizovaný soubor jmění, který podnikatel úmyslně vymezil za účelem provozování jeho činnosti (viz § 502 ObčZ).

Závod je tedy specifickým souborem jmění, které je podnikatelem vyčleněno k podnikání.

Z hlediska definice závodu budou tedy důležité i následující definice.

Jmění je souhrn majetku osoby (právnické či fyzické) a jejích dluhů viz § 495 ObčZ. Majetek je vymezen jako vše, co osobě patří. Dluhy vyplývají z existence závazku dlužníka vůči věřiteli. Závazek je právem věřitele a povinností dlužníka, dlužník má povinnost splněním dluhu právo věřitele uspokojit (viz § 1721 ObčZ). Plnění, které je předmětem závazku, musí být majetkové povahy a odpovídá zájmům věřitele, i když tento zájem není jen majetkový (viz § 1722 ObčZ). Dluh je tedy dle těchto ustanovení majetkovým splněním zájmu věřitele, ke kterému je dlužník povinován.

Podnikatel samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou ...

Zbývajících 61 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si vše zdarma vyzkoušet,
nebo předplatné rovnou zakoupit.

Vyzkoušejte zdarma průvodce MáDáti

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 405 Kč
bez 21% DPH
(490 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 570 Kč
bez 21% DPH
(1 900 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 2 810 Kč
bez 21% DPH
(3 400 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.