Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Zvířata

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2019. Otevřená verze textu odpovídá stavu právní úpravy k 01. 01. 2016.

Obecně

Tuzemská daň z přidané hodnoty se řídí zásadami zakotvenými ve směrnici Rady EU o společném systému DPH 2006/112/ES.

Zásada neutrality

Při výběru DPH se tato zásada považuje za stěžejní (rozsudek ESD ze dne 27. 9. 2007, C-146/05 Collé, bod 26, s dalšími důkazy; srovnej rovněž se stanoviskem generálního advokáta Cosmase ze dne 12. 2. 1998 ve věci Société génerale, bod 14), která v sobě obsahuje právo na uplatnění nároku na odpočet daně (rozsudek ESD ze dne 18. 12. 1997 ve věci Molenheide, bod 48) a systém DPH se od ní může odchýlit pouze ve výjimečných případech. Za ně se považují daňové podvody a případy vymezené přímo v zákoně o DPH (např. výdaje na reprezentaci).

Tato zásada plyne přímo ze znění čl. 1 odst. 2 směrnice a je Evropským soudním dvorem v jeho ustálené judikatuře mnohokrát zmiňována a aplikována (např. rozsudek EDS ze dne 5. 5. 1982 čj. 15/81 ve věci Gaston Schul).

Za účelem zachování úplné neutrality DPH stanovuje směrnice povinnost přiznat a zaplatit daň při uskutečnění plnění (přijetí úplaty) a současně právo uplatnit nárok na odpočet daně, který má osobu povinnou k dani osvobodit od jakéhokoliv zatížení DPH z bezprostředně předcházejícího stupně řetězce (rozsudek ESD ze dne 24. 10. 1996, C-317/94 ve věci Elida Gibbs, bod 23). Členské státy jsou povinny umožnit odečíst daňové zatížení, k němuž došlo v předcházejícím stupni. Prakticky to znamená, že cílem DPH je vybrat daň z přidané hodnoty od konečného spotřebitele.

Účtování o zvířatech v zásobách

Účtování o zvířatech je soustředěno zejména na účtu 124-Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny v rámci zásob.

V rámci zásob jsou evidována mladá zvířata, zvířata ve výkrmu a plemenná a užitková dospělá zvířata, která nejsou zařazena do dlouhodobého hmotného majetku.

Na stranu má dáti účtu 124-Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny se účtují nákupy zvířat, i příchovky zvířat z vlastního chovu a jejich přírůstky. Na stranu dal se účtují veškeré úbytky zvířat.

Příchovek je právě narozené mládě. V současné účetní metodice není evidována v živočišné výrobě nedokončená výroba s výjimkou násadových vajec v líhni.

Zvířata ve výkrmu a mladá zvířata rostou, přibírají na váze. Tato skutečnost se v účetnictví zachycuje jako růst hodnoty zvířete prostřednictvím zjišťování tak zvaných přírůstků.

Přírůstky rozdělujeme podle způsobu jejich zjišťování na:

  přírůstky hmotnostní a na
přírůstky vzrůstové.

Zachycení úbytku zvířat v účetnictví závisí na příčině tohoto úbytku. Může se jednat o prodej zvířete, přeřazení zvířat do základního stáda, nebo o úhyn zvířete. V případě nutné porážky zvířete, například v důsledku poranění, je maso tohoto zvířete většinou prodáno se slevou též pod označením nucený výsek. Nutná porážka se posuzuje pro potřeby účetnictví jako prodej i v případě, že z nucené porážky nebyla tržba. Úhyn mladého zvířete může být v rámci norem přirozených úbytků, nebo nad normu, úhyn nad normu se účtuje na stranu MD účtu 549-Manka a škody z provozní činnosti.

Zvířata, která jsou určena k prodeji, se zachytí na účtu 132-Zboží. Pokusná zvířata jsou evidována na účtu 112-Materiál.

Jedinou nedokončenou výrobu v oblasti živočišné výroby představují v současné době násadová vejce v líhni. Tuto nedokončenou výrobu je nutno zachytit v účetnictví na účtu 121-Nedokončená výroba pokud přechází z jednoho účetního období do druhého a oceňuje se v cenách násadových vajec.

...
Zbývajících 67 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si vše zdarma vyzkoušet,
nebo předplatné rovnou zakoupit.

Vyzkoušejte zdarma průvodce MáDáti

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 405 Kč
bez 21% DPH
(490 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 570 Kč
bez 21% DPH
(1 900 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 2 810 Kč
bez 21% DPH
(3 400 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.