Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 152 - Poskytnuté zálohy a závdavky na zvířata

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2019. Otevřená verze textu odpovídá stavu právní úpravy k 01. 01. 2016.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu účetní jednotka účtuje o poskytnutých zálohách a závdavcích na zvířata dodavatelům před splněním smlouvy ze strany dodavatele.

Pokud jsou používány i cizí měny, musí být účetnictví vedeno v českých korunách i v cizích měnách. Přepočet cizí měny na českou je prováděn směnným kursem devizového trhu, vyhlašovaným ČNB či pevným kursem.

Účtování

•  K prvnímu dni účetního období (ale i ke dni vstupu do likvidace, ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebo ke dni následujícímu po dni zpracování zprávy o naložení s majetkem podle zvláštních právních předpisů, ke dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu, ke dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy stanoví zvláštní právní předpis) odpovídá zůstatek účtu skutečnému stavu poskytnutých záloh a závdavků na zvířata dodavatelům (doloženému inventarizačním zápisem) k datu uzavření účetních knih předchozího účetního období.
•  V průběhu účetního období se na tomto účtu účtuje o poskytnutých zálohách a závdavcích na zvířata dodavatelům;
na stranu MD účtu se účtuje poskytnutí zálohy a závdavku na zvířata dodavatelům,
na stranu D účtu je zachycováno zúčtování poskytnutých záloh a závdavků na zvířata dodavatelům při splnění smlouvy ze strany dodavatele.
Na konci účetního období (k datu uzavření účetních knih) vykazuje účet skutečný celkový stav poskytnutých záloh a závdavků na zvířata dodavatelům ke konci rozvahového dne (doložený inventarizačním zápisem - viz inventarizace).

>   Schéma č. 1

>   Příklad č. 1 (poskytnutá záloha na zvířata)

...
Zbývajících 62 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si vše zdarma vyzkoušet,
nebo předplatné rovnou zakoupit.

Vyzkoušejte zdarma průvodce MáDáti

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 405 Kč
bez 21% DPH
(490 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 570 Kč
bez 21% DPH
(1 900 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 2 810 Kč
bez 21% DPH
(3 400 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.