Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 384 - Výnosy příštích období

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2019. Otevřená verze textu odpovídá stavu právní úpravy k 01. 01. 2019.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu jsou zachyceny příjmy, které se stanou v příštích účetních obdobích výnosem.

Účet je součástí účtové skupiny 38-Přechodné účty aktiv a pasiv.

Účet 384-Výnosy příštích období vznikl z potřeb vedení účetnictví na základě akruálního principu, z něhož vyplývá potřeba časového rozlišování.

Potřeba tohoto účtu v akruálně vedeném účetnictví vyplývá z existence předplatného. Za poskytnutí např. určité služby je zaplaceno dopředu. Příjem předplatného se může týkat několika následujících účetních období a částečně i období běžného. Časové rozlišování je nutno provádět přesně podle počtu měsíců, po které bude příjem v jednotlivých účetních obdobích výnosem příštího období.

K potřebě časového rozlišování dochází v nejrůznějších případech. Jako příklady lze uvést: přijaté předplatné nájemného, pachtu či jiné služby přijaté, předplatné na odborný tisk, přijatá akontace u leasingu (první nerovnoměrná splátka), dopředu přijaté úroky apod.

Položky nevýznamné, nebo periodicky se opakující není nutno časově rozlišovat. Postup při časovém rozlišování upraví účetní jednotka vnitřní směrnicí (viz účetní záznamy), kterou není možno každoročně měnit v zájmu zachování kontinuity účetních informací. Při změně vnitřní směrnice je nutno postupovat podle § 7 odst. 4 ZoÚ.

Položky časového rozlišování podléhají inventarizaci.

Účtování

...
Zbývajících 71 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si vše zdarma vyzkoušet,
nebo předplatné rovnou zakoupit.

Vyzkoušejte zdarma průvodce MáDáti

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 405 Kč
bez 21% DPH
(490 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 570 Kč
bez 21% DPH
(1 900 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 2 810 Kč
bez 21% DPH
(3 400 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.