Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 426 - Jiný výsledek hospodaření minulých let

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2018. Otevřená verze textu odpovídá stavu právní úpravy k 01. 01. 2018.

Výklad (komentář) k účtu

 Účet 426-Jiný výsledek hospodaření minulých let slouží k zachycení:

- oprav chybného účtování, ke kterému došlo v minulých účetních obdobích a projevilo se nesprávným vykázáním nákladů či výnosů, pokud způsobilo významnou nesprávnost účetní závěrky;
- změn účetní metody;
- počátečního stavu odložené daně v prvním roce, kdy účetní jednotka účtuje o odložené dani.

Požadavek retrospektivního zobrazení se v účetní závěrce projeví v údajích o minulém účetním období, které jsou vykazovány v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Retrospektivní zachycení opravy chyb v minulých účetních obdobích a změn metod umožní srovnatelnost informací o minulých účetních obdobích uveřejňovaných v účetní závěrce.

V souladu s obsahem účetních operací, které jsou zachycovány na tomto účtu, lze doporučit následující analytické členění tohoto účtu:

426/001-Jiný výsledek hospodaření minulých let - rozdíly ze změn účetních metod
Důsledky změny účetní metody jsou zachyceny na vrub či ve prospěch účtu 426/001. Změnou účetní metody je například přechod od metody ocenění spotřeby zásob FIFO k ocenění na základě váženého aritmetického průměru apod. Při změnách účetních metod, ke kterým dochází na základě změn účetních předpisů, je třeba jejich důsledky zachytit v souladu s přechodnými ustanoveními změněného předpisu.
426/002-Jiný výsledek hospodaření minulých let - opravy minulých období
Na tomto analytickém účtu lze doporučit oddělené zachycení důsledků významných chyb, ke kterým došlo při účtování v minulých účetních obdobích, a byly zjištěny po uzavření účtů daného účetního období.
426/003-Jiný výsledek hospodaření minulých let - první účtování o odložené dani
V prvním roce, kdy účetní jednotka začíná účtovat o odložené dani, je třeba vyčíslit částku odložené daně, která souvisí s minulými účetními obdobími, a tuto část nezachycovat do nákladů či výnosů ovlivňujících výsledek hospodaření běžného roku. Jedná se v podstatě o specifický případ změny účetní metody.

Použití „Jiného nerozděleného zisku minulých let“ musí být v souladu s ObčZ, zákonem o státním podniku, společenskou smlouvou nebo stanovami účetní jednotky.

Účtování

...

Zbývajících 66 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si vše zdarma vyzkoušet,
nebo předplatné rovnou zakoupit.

Vyzkoušejte zdarma průvodce MáDáti

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 405 Kč
bez 21% DPH
(490 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 570 Kč
bez 21% DPH
(1 900 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 2 810 Kč
bez 21% DPH
(3 400 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.