Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 531 - Daň silniční

Poslední revize textu byla provedena k 01. 01. 2020.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se účtuje předpis silniční daně.

Účet užívají účetní jednotky, které jsou poplatníky silniční daně (viz daňový systém ČR), tj.:

•  jsou jako provozovatelé vozidla zapsáni v technickém průkazu vozidla, které je předmětem daně dle § 2 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční (ZDSL), nebo
užívají vozidlo (které je předmětem daně), v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel, nebo
jsou zaměstnavateli a vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla při pracovní cestě (pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla samému),
v dalších zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, stanovených případech (zejména dle § 4 ZDSL).

Na účtu 531 se zachycuje náklad a v účtové skupině 34 dluh z předpisu silniční daně. Nedoplatek nebo přeplatek lze na základě žádosti poplatníka kompenzovat, neboť se jedná o daňový dluh (pohledávku) ke stejnému subjektu.

Na účet 531 není účtováno o případné pokutě za opožděné tvrzení daně, jejíž výše a podmínky pro její uložení jsou upraveny § 250 DŘ. Pokuta za opožděné tvrzení daně (a tedy i za pozdní podání daňového přiznání či dodatečného daňového přiznání) je sankcí, která daňovému subjektu „vzniká ze zákona“ při zpoždění delším než 5 pracovních dnů. Od předpisu pokuty nelze ustoupit.

Na tento účet není účtováno ani o případné pokutě dle § 247a odst. 2 DŘ, postihující podání učiněné jinak než elektronicky, je-li poplatník k tomuto elektronickému podání povinen. Tato pokuta vzniká ze zákona ve výši 2 000 Kč, a od jejího předpisu nelze také upustit.

Povinnost elektronického podání je uložena § 72 odst. 4 DŘ, a to tehdy, má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. V takovém případě je povinen podání podle § 72 odst. 1 DŘ, tj. podání:

- přihlášky k registraci,
- oznámení o změně registračních údajů,
- řádného daňového tvrzení (§ 1 odst. 3 DŘ),
- dodatečného daňového tvrzení (§ 1 odst. 3 DŘ),

činit pouze datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 DŘ.

Povinnost činit podání elektronicky podle § 72 odst. 4 DŘ se však nevztahuje na podání, která nemají zveřejněný formát a strukturu, tzn. na podání, která nejsou k dispozici na daňovém portálu Finanční správy ČR v sekci Elektronická podání pro finanční správu - Elektronické formuláře (tzv. „EPO podání“).

O výše uvedených pokutách je účtováno na vrub účtu 545-Ostatní pokuty a penále.

Účtování

...
Zbývajících 66 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si vše zdarma vyzkoušet,
nebo předplatné rovnou zakoupit.

Vyzkoušejte zdarma průvodce MáDáti

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.