Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 543/001 - Peněžní dary

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2019. Otevřená verze textu odpovídá stavu právní úpravy k 01. 05. 2019.

Výklad (komentář) k položce

Tento účet slouží k zachycení hodnoty poskytnutých peněžních darů. Pro jejich zachycení lze alternativně použít, v souladu s § 34 Vyhlášky, účet účtové skupiny 56-Finanční náklady (např. analytický účet účtu 568-Ostatní finanční náklady).

V uvedené souvislosti je však vhodné připojit poznámku. Vyhláška při svém vymezení vykazování darů (dary v provozní vs. dary ve finanční oblasti – viz níže část „Vztah k účetní závěrce“) je, dle názoru autora, poněkud nekonkrétní. Svým ustanovením § 28 vyžaduje, aby dary byly vykazovány v rámci položky F.5. – Jiné provozní náklady, a při jejich poskytnutí je tedy vhodné užití právě účtu 543. Ustanovením § 34 však stanoví, že dary ve finanční oblasti mají být vykazovány v položce K – Ostatní finanční náklady (v daném případě by pak bylo možné i užití účtu účtové skupiny 56; zavrhnout však není nutno ani jejich zachycení na analytický účet účtu 543, jak je uvedeno zde).

Bližší vymezení těchto pojmů však Vyhláška neobsahuje. Danou úpravu lze tedy vyložit přinejmenším dvojím způsobem:

Určení příslušné oblasti (provozní vs. finanční) je odvislé od:

a) účelu poskytnutí daru, tj. zda dar je poskytnut na provozní či finanční potřeby (např. na úhradu úroků) příjemce; právě v tomto případě by pro peněžní dar poskytnutý na provozní potřeby příjemce byl užit nabízený účet 543/001,
b) povahy daru (např. darované věci, služby apod., jejichž poskytnutí by spadalo do oblasti provozní, darované peníze, cenné papíry apod., jejichž poskytnutí by spadalo do oblasti finanční).

Vzhledem ke skutečnosti, že k předmětnému „vymezení oblastí“ nejsou zveřejněny žádné výklady či jakékoli bližší informace, je na zvážení každé jednotlivé účetní jednotky, k jaké formě výkladu se připojí.

Pro účtování o peněžním ...

Zbývajících 57 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si vše zdarma vyzkoušet,
nebo předplatné rovnou zakoupit.

Vyzkoušejte zdarma průvodce MáDáti

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 405 Kč
bez 21% DPH
(490 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 570 Kč
bez 21% DPH
(1 900 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 2 810 Kč
bez 21% DPH
(3 400 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.