Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 552/004 - Tvorba a zúčtování rezerv na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2018. Otevřená verze textu odpovídá stavu právní úpravy k 01. 09. 2017.

Výklad (komentář) k položce

Na tomto účtu lze účtovat tvorbu a zúčtování rezerv na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013.

Počínaje rokem 2014 jsou provozovatelé solárních elektráren povinni platit provozovateli kolektivního systému příspěvek na likvidaci solárních panelů uvedených na trh před 1. lednem 2013 (viz § 37p zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech).

Režim těchto příspěvků na likvidaci nebyl daňovými (ani účetními) předpisy zpočátku řešen.

Vzhledem k dlouhodobosti a charakteru těchto úhrad tak byla praktikována jak tvorba účetních (daňově neúčinných rezerv), tak i režim rovnoměrného časového rozlišení předmětných nákladů po dobu životnosti panelů.

Novelou ZoR provedenou zákonem č. 221/2015 Sb., byla tato dřívější nejednotnost odstraněna. Dle novelizovaného znění uvedených předpisů lze tento příspěvek průběžně zahrnovat do základu daně jen a pouze formou daňově účinné tvorby rezerv, vytvářené po dobu daňového odpisování technologické části fotovoltaické elektrárny (FVE). Přímé uplatnění byť jen části příspěvku do nákladů daňově účinných je ZDP přímo vyloučeno § 25 odst. 1 písm. y) [resp. ve zdaňovacím období započatém před 1. 7. 2017 § 25 odst. 1 písm. zr)].

Uvedený režim je pro daňové subjekty závazný počínaje zdaňovacím obdobím započatým v roce 2016, je však využitelným (na základě rozhodnutí poplatníka) již i pro zdaňovací období započaté v roce 2015.

Režim tvorby, nakládání a následného „rozpouštění“ těchto rezerv je upraven novými § 11a až 11c ZoR. Rezervu na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů může vytvářet pouze provozovatel FVE, který je, v souladu s výše zmíněnou úpravou zákona o odpadech, povinen zajistit financování zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů.

Zásadní specifičnost této zákonné rezervy, jíž se odlišuje od ostatních rezerv kategorie tzv., „zákonných“ spočívá ve skutečnosti, že její tvorba je zcela nezávislou na účetnictví poplatníka.

Znamená to, že poplatníkem může být uplatněna celá řada postupů.

Poplatníkem tak může být o předmětném odvodu účtováno např. jako o:

- přímém nákladu, který však není dle § 25 odst. 1 písm. zr) ZDP daňově účinným, či
- tvorbě rezerv, a to jak v režimu rezerv účetních (ostatních), tak i v režimu rezerv zákonných.

V případě realizace tvorby rezerv však nejsou náklady s touto tvorbou daňově uznatelnými. Ustanovením § 24 odst. 2 písm. i) ZDP (ve spojitosti s § 25 odst. 1 písm. j) ZDP) je tvorba těchto rezerv vyňata z režimu přímé uplatnitelnosti nákladů, spojených s touto tvorbou, ze základu daně.

...
Zbývajících 64 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si vše zdarma vyzkoušet,
nebo předplatné rovnou zakoupit.

Vyzkoušejte zdarma průvodce MáDáti

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 405 Kč
bez 21% DPH
(490 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 570 Kč
bez 21% DPH
(1 900 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 2 810 Kč
bez 21% DPH
(3 400 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.