Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 648/001 - Ostatní provozní výnosy - přefakturace

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2019. Otevřená verze textu odpovídá stavu právní úpravy k 01. 01. 2016.

Výklad (komentář) k položce

Na tento účet je možné účtovat různé přefakturace  (přeúčtování) nákladů, jako je např. nájemné, telefony, leasingové náklady, pojistné, elektrickou energii, vodu, plyn, dalším subjektům.

Další způsoby účtování "přefakturace" jsou uvedeny v bodu 3.1.3. ČÚS č. 019.

Náklady na tyto přefakturovávané činnosti by měly být účtovány na účet 548-Ostatní provozní náklady bez ohledu na konkrétní přefakturovávaný náklad. V tomto případě by spotřeba energie nebyla tedy na účtu 502-Spotřeba energie, ale z důvodu přefakturace na účtu 548, protože tuto energii nespotřebovává účetní jednotka pro svou činnost. Toto účtování dále umožní kontrolu, zda došlo v daném období správně k přefakturaci; při pouhé přefakturaci bez přirážky se musejí obraty účtu 548 a 648 rovnat. Zároveň tento způsob účtování umožňuje kontrolu uplatňování DPH na výstupu při přefakturaci.

Při přefakturaci je nutné zachovat věcnou a časovou souvislost s daným účetním obdobím.

Účtování

...
Zbývajících 69 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si vše zdarma vyzkoušet,
nebo předplatné rovnou zakoupit.

Vyzkoušejte zdarma průvodce MáDáti

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 405 Kč
bez 21% DPH
(490 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 570 Kč
bez 21% DPH
(1 900 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 2 810 Kč
bez 21% DPH
(3 400 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.