Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Hesla

Tento rejstřík obsahuje 246 abecedně řazených základních pojmů z oblasti účetnictví a daní. Dále obsahuje některé, pro účetnictví důležité, pojmy obchodního práva, pracovního práva a dalších oblastí. Výklad je orientovaný na účetní a daňové aspekty každého pojmu. Na závěr jsou uvedeny klikatelné odkazy na související účty a na aktuální právní úpravu. Všechna související místa textů jsou navzájem propojená hypertextovými odkazy. To umožňuje, aby se uživatel dostal jediným kliknutím ke všem příbuzným informacím. Novelizované části textů jsou odlišeny červeně.

Vzorový účtový rozvrhAakcieakciová společnostakruální principaktivaaktiva oběžnáaktiva stáláaktivaceaktivní účetakviziceanalytický účetauditážioBbezhotovostní platební stykbilancebilancováníbudova, stavbaCcash-flow (výkaz o peněžních tocích)cena běžnácena historickácena obvyklácena pořízenícena reprodukční pořizovacícena tržnícena vstupnícena zůstatkováceninacenné papírycestovní náhradycizí jměnícizí měnacizí zdrojecloČčasové rozlišováníčeské účetní standardyčistý obratDdal (D)daňdaň odložená, splatnádaň srážkoudaňová evidencedaňové přiznánídaňový, nedaňový (resp. daňově uznatelný, daňově neuznatelný)daňový dokladdaňový nedoplatek, přeplatekdaňový systém ČRdarydebetden přijetí úplatyden uskutečnění účetního případuden uskutečnění zdanitelného plněnídeníkderivátydevizový kurzdevizydividendadlouhodobýdlouhodobý finanční majetekdlouhodobý hmotný majetekdlouhodobý nehmotný majetekdluhopisydluhydluhové cenné papírydobropisdohadné položkydoklad daňovýdoklad účetnídoměrekdotacedrobný hmotný majetekdružstvodružstvo, evropská družstevní společnostdvouokruhový účetní systémEekonomicky, personálně či jinak spojené osobyelektronická evidence tržebemisní ážioeskontevidenceevidence analytickáevidence podrozvahováevidence syntetickáevropská družstevní společnostevropské hospodářské zájmové sdruženíFfakturafinančnífinanční analýzafinanční investicefinanční leasingfinanční majetek dlouhodobýfinanční majetek krátkodobýfinanční účetnictvífond nedělitelnýfondyfondy kapitálovéfondy tvořené ze ziskuforwardGgoodwill a oceňovací rozdíl k nabytému majetkuHhistorická cenahlavní knihahmotný investiční majetekhospodářský výsledekhotovosthypotékaIinsolvenční řízeníinventarizaceinventarizační rozdílyinventární kartainventura dokladováinventura fyzickáinvestiční majetekinterní předpisy (směrnice)Jjednoduché účetnictvíjednookruhový účetní systémjinak spojené osobyjměníjmenovitá hodnota cenného papíruKkalkulacekapitálkapitálové fondyknow-howkomanditní společnostkompenzacekonsolidacekontrola korunoukontrolní hlášení DPHkrátkodobýkrátkodobý finanční majetekkreditkurz cenných papírůkurz emisníkurz směnnýLleasingleasing finančníleasing operativnílikvidacelikviditaMmá dáti (MD)majetek dlouhodobýmajetek drobnýmajetek hmotnýmajetek krátkodobýmajetek movitýmajetek nehmotnýmajetek nemovitýmajetková účastmajetkové cenné papírymankomateriálměnametodický prvekmezinárodní standardy účetního výkaznictvímimořádnýmovitá věcNna cestěna vrubnabývací cenanájemnákladynástupnická společnostnedělitelný fondnedobytné pohledávkynedokončená výrobanedoplatek, přeplateknehmotný investiční majeteknemovitá věcnepřímé daněnevyfakturované dodávkynormy přirozených úbytkůOobčanský zákoníkobdobí účetníobdobí zdaňovacíoběžná aktivaobchodní korporaceobchodní zákoníkobchodní závodobligaceobrat, čistý obratoceňovací rozdíloceňovací technikyoceňováníodložená, splatná daňodpis, odpisováníokamžik uskutečnění účetního případuopceopční listoprava, údržbaoprávkyopravné položky k majetkuopravný daňový dokladopravy chyb minulých letopravy účetních zápisůosnovaosoba ovládající, osoba ovládanáPpachtpari, nad pari, pod paripasivapasivní účetpenálepeněžní tokpenízepersonálně spojené osobypevné termínové obchodypodílpodíl na zisku, tantiémapodrozvaha, podrozvahová evidencepodstatný, rozhodující vlivpodvojné účetnictvípodvojnostpohledávkypojištěnípojištění sociální a zdravotnípokuty za přestupky v účetnictvípokuty, penálepoplatekpořizovací cenapostoupenípozemekprávní úprava účetnictví v České republiceprodejprodej podnikuprofese účetnípronajímatelprovizeprovozní, finančnípřebytekpřeceněnípředmět účetnictvípředvahapřehled o změnách vlastního kapitálupřechodné účtypřeměny obchodních společností a družstevpřeplatekpřevod, převodové účtypříjempřímé daněpřiznání k daniRrabatreálná hodnotaregistrace k danímreklamacereprodukční pořizovací cenarezervní fond zákonnýrezervyrozdělení výsledku hospodařenírozhodný denrozhodujícírozvaharozvrhručeníSsaldokontosamostatné movité věcisankce (pokuty) za nedostatky v účetnictvísazbaskontoskupinaskupina podnikůslevaslužba (výrobní, nevýrobní, materiální)směnkasnížení ocenění trvalé, dočasnésociální pojištěnísoubor movitých věcísouvztažnostsplatná, odložená daňspojené osobyspolečnostspolečnost akciováspolečnost komanditníspolečnost s ručením omezenýmspolečnost veřejná obchodníspolečný podnikspoluvlastnictvíspřízněné osobysrážková daň (zvláštní sazba daně)stálá aktiva (dlouhodobá)stanovystatutární fondystavbasyntetická evidencesystém dan튚kodaTtantiématechnické zhodnocenítechnologické a technické úbytkytiché společenstvítržní cenatřídaUúčetúčet aktivní, účet pasivníúčet analytickýúčet nákladů, účet výnosůúčet pasivníúčet podrozvahovýúčet syntetickýúčet výnosůúčet zisků a ztrátúčetní dokladyúčetní jednotkaúčetní knihyúčetní obdobíúčetní písemnostiúčetní předpokladyúčetní soustava pro PÚúčetní výkazyúčetní zápisyúčetní zásadyúčetní závěrka konsolidovanáúčetní závěrka mezitímníúčetní závěrka mimořádnáúčetní závěrka řádnáúčetní záznamyúčetnictvíúčetnictví jednoduchéúčetnictví podvojnéúčetnictví vnitropodnikovéúčtová osnovaúčtová skupinaúčtová třídaúčtový rozvrhúdržbaúpadekúrokúvěrVvalutave prospěchveřejná obchodní společnostvkladvkladové ážiovlastní jměnívlastní nákladyvlastnictvívliv podstatný, rozhodujícívnitropodnikové předpisy (směrnice)vnitropodnikové účetnictvívnitřní předpisy (směrnice)dlouhodobý a drobný hmotný majetek a jeho evidence, odpisový plán (vnitřní předpis)dlouhodobý a drobný nehmotný majetek a jeho evidence, odpisový plán (vnitřní předpis)dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek (vnitřní předpis)harmonogram účetní závěrky (vnitřní předpis)inventury a inventarizace (vnitřní předpis)oběh účetních dokladů včetně podpisových vzorů (vnitřní předpis)poskytování firemního majetku pro soukromé použití (vnitřní předpis)poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (vnitřní předpis)pracovní cesty, cestovní náhrady (vnitřní předpis)pravidla přepočtu cizí měny na českou (vnitřní předpis)režim statutárních fondů (vnitřní předpis)statut účetní jednotky (vnitřní předpis)stravování zaměstnanců (vnitřní předpis)systém zpracování účetnictví (vnitřní předpis)tvorba a čerpání opravných položek (vnitřní předpis)tvorba a čerpání rezerv (vnitřní předpis)zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů (vnitřní předpis)zásady pro vedení pokladny (vnitřní předpis)zásoby a jejich evidence (vnitřní předpis)vrubopisvstupní cenavýdajvýkaz o peněžních tocíchvýkaz zisku a ztráty (výsledovka)výnosyvýpůjčka, výprosavýrobkyvýroční zprávavýsledek hospodařenívýsledovkavzorový účtový rozvrh, rozvaha a výsledovkaZzákladní jměnízákonná rezervazákonný rezervní fondzáloha, závdavekzaměstnaneczápis přeměnyzápůjčkazáruka, ručenízásobyzástavazávdavekzávazkyzávěrka konsolidovanázávěrka mezitímnízávěrka mimořádnázávěrka řádnázávod (obchodní závod)zbožízdaňovací obdobízdravotní pojištěníziskzměna stavuzměněná vstupní cenaztrátaztratné v maloobchodězúčtovací vztah, zúčtovánízůstatekzůstatková cenazveřejňovánízvířatazvláštní sazba danězvýšená vstupní cena

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.