Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Předpisy

Daně a poplatkyDaně z příjmůZákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůZákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržebZákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmůNařízení vlády č. 238/1993 Sb., kterým se pro účely zákona o daních z příjmů stanoví zařízení na výrobu biologicky rozložitelných látekVyhláška č. 269/2016 Sb., o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníkaVyhláška č. 426/2006 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmůVyhláška č. 328/2005 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmůVyhláška č. 250/2004 Sb., kterou se stanoví sektory, v nichž nemohou být uděleny investiční pobídkyVyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůPokyny, sdělení, opatřeníMetodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb (ze dne 31. 8. 2016)Sdělení k Pokynu č. D–288, k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůSdělení čj. 69513/2013/15 k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném zněníSdělení čj. 15/109 842/2010, k § 19 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ohledně časového testu u přeměnSdělení čj. 15/33 371/2009-151, k aplikaci ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb. a zákona č. 87/2009 Sb.Sdělení čj. 15/103 445/2007-151, k aplikaci ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůSdělení čj. 115/99 178/2007-151, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůSdělení čj. 15/112 988/2006-151, k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůSdělení čj. 15/32 567/2006-153, k praktické aplikaci Pokynu č. D-286 ke zdaňování příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na území ČRSdělení čj. 54/90 489/2005-541, k účetnímu a daňovému režimu financování nakládání s elektrozařízením pocházejícím z domácnosti podle § 37n odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadechSdělení čj. 15/119 152/2005-151, k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůSdělení čj. 54/63 518/2004-541, k § 19 odst. 3 písmo a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůSdělení čj. 54/68 075/2004, k aplikaci bodu 3 čl. V části druhé zákona č. 280/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 280/2004 Sb.")Sdělení čj. 541/23 574/2003, k postupu řešení důsledků metodické změny ve způsobu účtováni kursových rozdílů od 1.1. 2002Sdělení čj. 251/24 735/2001 k problematice elektronického obchodu při uplatňování mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdaněníSdělení čj. 391/88 179/2001, k uplatňování pojistného zaplaceného poplatníkem na soukromé životní pojištěníSdělení čj. 155/110 093/2001, o doplnění pravidel postupu při poskytování sponzorských darů státními podniky a obchodními společnostmi s většinovou majetkovou účastí státu na základě usnesení vlády č. 1187 ze dne 14. listopadu 2001Sdělení čj. 251/122 867/2000, k problematice pojmů „místo vedení“ a „skutečný vlastník“Sdělení čj. 391/13 103/2000, k uplatnění článku II zákona č. 144/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992Sb., o daních z příjmů, při stanovení základu daně (daňové ztráty) v přiznáních k dani z příjmů fyzických a právnických osob za zdaňovací období rokSdělení č. 155/35 592/1999 o pravidlech postupu při poskytování sponzorských darů státními podniky a obchodními společnostmi s většinovou majetkovou účastí státuSdělení č. 391/6 387/1999 k uplatňování úroků z úvěrů použitých poplatníkem na financování bytových potřeb po 1. 1. 1999Sdělení č. 391/48 883/1998 k uplatňování úroků z úvěrů použitých poplatníkem na financování bytových potřebPokyn GFŘ D-30, ke stanovení daně paušální částkouPokyn GFŘ D-28, k promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmuPokyn GFŘ D-25, stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2015 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném zněníPokyn GFŘ D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůPokyn GFŘ D-20, stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2014 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném zněníPokyn GFŘ-D-16 čj. 61 009/13-3120-010440, stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2013 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném zněníPokyn GFŘ-D-14 čj. 49781/12-3120-010440, Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2012 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném zněníPokyn GFŘ D-8, stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2011 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném zněníPokyn GFŘ D-6, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůPokyn GFŘ-D-2, k vyjasnění pochybností a sjednocení postupu při výpočtu daně z příjmů právnických osob a vyplnění tiskopisu daňového přiznání za zdaňovací období, které započalo v roce 2010, u poplatníků, kteří v průběhu zdaňovacího, resp. účetního období, odpisují majetek metodou komponentního odpisováníPokyn GFŘ-D-1, stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2010 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném zněníPokyn č. MF-12 čj. MF-14450/2016/2601-29, kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daní z příjmůPokyn D–346, k prominutí daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daněPokyn D–337, stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2009 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném zněníPokyn D-334, Sdělení k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobamiPokyn D-333, Sdělení k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobamiPokyn D-332, Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky – převodní cenyPokyn D-324 - Výklad pojmu „bytové potřeby“ pro účely uplatnění úroků z úvěrů jako nezdanitelné části základu daně z příjmů fyzických osob (§ 15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů)Pokyn D-321 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2008 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném zněníPokyn D-320, o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2008Pokyn D-318 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2007 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůPokyn D-317, o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2007Pokyn D-306, o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2006Pokyn D-303, Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2006 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb.,o daních z příjmůPokyn D-300, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb.Pokyn D-298, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 215/2005 Sb. o registračních pokladnách, a při uplatňování slev na daních z příjmů dle ustanovení § 35 odst. 6, 7 a 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůPokyn D-297, Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2005 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb.,o daních z příjmůPokyn D-296, o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2005Pokyn D-295, pro účetní jednotky, které jsou dle § 19 odst. 9 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, povinny použít pro účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropského společenstvíPokyn D-292, k § 38nc zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobamiPokyn D-288, k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůPokyn D-287, k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 88/2005)Pokyn D-286, ke zdaňování příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na území ČRPokyn D-285, k aplikaci § 6 odst.1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a vymezení tzv. závislé činnostiPokyn D-282, Sdělení k povinnostem platebního zprostředkovatele při podávání hlášení o příjmech úrokového charakteru a Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným Směrnicí RadyPokyn D-277, o stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2004Pokyn D-276, o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2004Pokyn D-275, k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Finskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 43/1996 Sb.)Pokyn D-274, k postupu při výplatě měsíčních daňových bonusů ve zdaňovacím období 2005Pokyn D-267, sdělení k vymezení pojmu "Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství" pro účely daně z příjmů fyzických osobPokyn D-263, o prominutí daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitkůPokyn D-258, k uplatňovaní mezinárodních standardů při zdaňovaní transakcí mezi sdruženými podniky - převodní cenyPokyn D-257, o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2003Pokyn D-256, o stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2003 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůPokyn D-254, k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 281/1996 Sb.)Pokyn D-250 stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 2002 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůPokyn D-249 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2002Pokyn D-248, sdělení k nové smlouvě o zamezení dvojímu zdanění se Slovenskou republikou (Sbírka mezinárodních smluv č. 100/2003)Pokyn D-231, stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2001 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůPokyn D-230 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2001Pokyn D-224 k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetkuPokyn D-223 k jednotnému postupu při uplatňování příspěvku na další hlavní jídlo u zaměstnavatelůPokyn D-222 stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 2000 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůPokyn D-221 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2000.Pokyn D-203 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 1999Pokyn D-190 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůPokyn D-188 ke stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 1998 dle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůPokyn D-187 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 1998Pokyn D-183 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůPokyn D-177 k uplatňování daňových smluv při zdaňování výnosů ze zaknihovaných cenných papírůPokyn D-175 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 1998Pokyn D-174 k postupu při ročním zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti při mezinárodním pronájmu pracovní sílyPokyn D-154 k postupu při zdaňování daňových nerezidentů u příjmů souvisejících s činnostmi podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmůPokyn D-152 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 1996Pokyn D-151 k zajištění jednotného postupu při uplatňování § 6 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb.Pokyn D-132 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č.586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůPokyn D-120 o prominutí daně a daňového penále u daní z příjmůPokyn D-110 o prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů pro poplatníky, kteří mají zák. povinnost ověření své účetní závěrky auditoremPokyn D-108 k účtování o postoupených pohledávkách a o vydaných majetkových podílech v nižší než nominální hodnotě a ke zdaňování příjmů z nich plynoucích ve vazbě na zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetkuPokyn D-99 k jednotnému postupu při uplatňování některá ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůPokyn D-74 k jednotnému postupu při uplatňování zákona č. 586/92 o daních z příjmů, ve znění platném v r. 1993Opatření čj. 05/13 797/08-152, k odstranění tvrdosti podle § 39 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůOpatření č. 251/23 906/1993 ke zdaňování úroků z mezibankovních úvěrových operací a určení zdroje úrokůNález Ústavního soudu č. 145/2002 Sb.Rozhodnutí čj. MF-65 647/2013/39, o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu mimořádné událostiPřehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetkuPřehled čj. MF-25 190/2013/15-1503 podle stavu k 1. 1. 2013Přehled čj. MF-16 063/2012/15 podle stavu k 1. 1. 2012Přehled čj. 15/15 342/2011-153 podle stavu k 1. 1. 2011Přehled čj. 15/7 263/2010-153 podle stavu k 1. 1. 2010Přehled čj. 15/7 394/2009-153 podle stavu k 1. 1. 2009Přehled čj. 15/7 309/08-153 aktualizovaný k 1. 1. 2008Přehled čj. 15/7 584/07-153 aktualizovaný k 1. 1. 2007Přehled čj. 15/121 089/2005-153 aktualizovaný k 1. 1. 2006Přehled čj. 49/294/2005-493 aktualizovaný k 1. 1. 2005Přehled čj. 494/467/2004 aktualizovaný k 1. 1. 2004Přehled čj. 494/187/2003 aktualizovaný k 1. 1. 2003Seznam čj. 53,54/1748/2003, veřejných sbírek ve prospěch postižených povodněmi, konaných formou shromaždování příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu a pronájmu telefonní linky určené ke shromažďování příspěvků z telefonního účtuInformace čj. MF-42363/2014/1501-1, k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůDaň z přidané hodnotyZákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnotyZákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnotyNařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnostiVyhláška č. 426/2006 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmůVyhláška č. 328/2005 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmůVyhláška č. 348/2003 Sb., o vracení daně z přidané hodnoty osobám požívajícím výsad a imunitSdělení, pokyny, opatřeníSdělení, jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místaSdělení čj. GFŘ-163944/15/7100, jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místaSdělení čj. GFŘ-59075/14/7100, DPH – zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS)Sdělení čj. 18/25 356/2006-181, k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám povinným k daniSdělení čj. 181/78 809/2004, k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobámSdělení čj. 18/82 766/2004, k § 113 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnotySdělení čj. 181/81 266/2001, k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobámSdělení MF čj. 392/27 313/2000 k § 45e zákona o DPHPokyn č. MF-11 čj. MF-14450/2016/2601-24, kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daně z přidané hodnotyPokyn D-343, k postupu v souvislosti se směrnicí Rady 20010/66/EU, kterou došlo k prodloužení lhůty pro předkládání žádostí o vrácení daně z přidané hodnoty z jiného členského státu za rok 2009Pokyn D-272, o prominutí příslušenství daně z přidané hodnotyPokyn D-265, o prominutí daně z přidané hodnoty a jejího příslušenstvíPokyn D-253 Uplatňování daně z přidané hodnoty po zrušení platnosti 10 haléřových a 20 haléřových mincíPokyn D-247 Uplatňování daně z přidané hodnoty u činností uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisůPokyn D-234, uplatňování daně z přidané hodnoty při podnikání ve sdružení na základě smlouvy o sdružení podle § 829 Občanského zákoníku nebo jiné obdobné smlouvyPokyn D-232 o prominutí daně z přidané hodnoty a jejího příslušenstvíPokyn D-229, vymezení pojmu „alkoholické nápoje” pro účely jejich prodejePokyn D-227 o uplatňování DPH u osobních automobilůPokyn D-220 uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty od 1. ledna 2001Pokyn D-218 uplatňování daně z přidané hodnoty v cestovním ruchu a u služeb souvisejícíchPokyn D-213 o uplatňování daně z přidané hodnoty subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a v odvětví zdravotnictví, školství a kulturyPokyn D-212 uplatňování daně z přidané hodnoty u finančních činnostíPokyn D-210 o stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zbožíPokyn D-209 o uplatňování daně z přidané hodnoty u bytových družstevPokyn D-208 o uplatňování daně z přidané hodnoty u osobních automobilůPokyn D-207 o uplatňování daně z přidané hodnoty u služeb ubytovacích a stravovacíchPokyn D-206 o uplatňování daně z přidané hodnoty ve výstavběPokyn D-202 Uplatňování daně z přidané hodnoty při prohlášení konkursuPokyn D-237, o uplatňování daně z přidané hodnoty při poskytování bezúplatné humanitární pomoci a řešení důsledků povodníPokyn D-193, rozhodnutí o prominutí části daně z přidané hodnotyPokyn D-185, uplatňování daně z přidané hodnoty u služeb stravovacíchPokyn D-182, uplatňování DPH při poskytování služeb lázeňské péčePokyn D-181, uplatňování DPH u pronájmu, podnájmu nemovitostí, oprav, údržby a technického zhodnocení nemovitostíPokyn D-178, uplatňování DPH u finančních činnostíPokyn D-173, uplatňování daně z přidané hodnoty u majetkového vkladu a při prodeji podnikuPokyn D-172, přepočet úplaty za zdanitelné plnění v cizí měně na českou měnuPokyn D-171, vymezení předmětu DPHPokyn D-170, dodatečné daňové přiznání, vypořádání nároku na odpočet a úprava vypořádání nároku na odpočet u DPHPokyn D-169, uplatňování daně z přidané hodnoty v cestovním ruchuPokyn D-168, uplatňování daně z přidané hodnoty v mezinárodní přepravě osob, zboží a peněz a u služeb s ní souvisejícíchPokyn D-167, postup při zrušení registrace plátce DPHPokyn D-165, uplatňování DPH u zboží a služeb v celních skladech, svobodných celních skladech a svobodných celních pásmechPokyn D-164 o stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zbožíPokyn D-163 o uplatňování daně z přidané hodnoty ve výstavběPokyn D-162 DPH u neveřejného ubytováníPokyn D-161 DPH u ubytovacích služeb a stravování v rámci dětské rekreacePokyn D-160 o uplatňování daně z přidané hodnoty subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a v odvětví zdravotnictví, školství a kulturyPokyn D-157 o uplatňování daně z přidané hodnoty v rámci poskytování bezplatné humanitární pomoci ve prospěch obětí záplav v roce 1997Pokyn D-149, uplatňování daně z přidané hodnoty v podmínkách organizačních složek zahraničních osob působících na území České republikyPokyn D-142 o prominutí DPH v případě "technicky zhodnocených" ojetých osobních automobilůPokyn D-140, uplatňování daně z přidané hodnoty při realizaci zákona č. 222/1994 Sb.Pokyn D-123, metodický pokyn k § 40 odst. 2 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném od 1. 1. 1995Pokyn D-122 o prominutí daně z přidané hodnoty a jejího příslušenství za období od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1995Pokyn D-121 o uplatňování daně z přidané hodnoty při prodeji losů zajišťovaném pro provozovatele jinými osobamiPokyn D-119, DPH u reklamy, propagace a inzercePokyn D-103 o uplatňování daně z přidané hodnoty u některých motorových vozidelPokyn D-94 o uplatňování daně z přidané hodnoty u zastavárenské činnostiPokyn D-81 o uplatňování daně z přidané hodnoty při bezúplatném převodu elektrických přípojek nebo zařízení pro veřejný rozvod elektřiny a při bezúplatném převodu majetku na obec podle usnesení vlády České republiky č. 568 ze dne 6. října 1993Pokyn D-69 o vypořádání odpočtu daně z přidané hodnoty a návaznosti na metodiku účetnictví a přímé daněPokyn D-64 o uplatňování DPH při úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku a při úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvechPokyn D-62 o vypořádání odpočtu daně z přidané hodnoty a návaznosti na metodiku účetnictví a přímé daněPokyn D-61 o uplatňování daně z přidané hodnoty při přechodu vlastnictví majetku státu na jiné osobySměrnice rady 2008/9/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státěSměrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnotyProváděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyPokyn GFŘ-D-29, k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášeníPokyn GFŘ-D-4, kterým se stanovuje formát a struktura výpisu z evidence pro daňové účely podle dle § 92a odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“)Informace GFŘ čj. 169368/16/7100-20116-050484, k uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb od 1. 12. 2016Informace GFŘ čj. 67221/16/7100-20050-050493, k neúčinnosti elektronické formy podání podle § 101a odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnotyInformace GFŘ čj. 2552/15/7100-20116-011073, k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016Informace GFŘ čj. 2375/16/7100-20118-012884, k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny, plynu a dodání certifikátů elektřinyInformace GFŘ čj. 6717/15/7000-20116-101206 ve znění dodatku č. 1 čj. 162134/15/7100-20116-050485 k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016Informace GFŘ čj. 64639/14/7100-20116-011695, k uplatňování DPH u skupiny v návaznosti na rozsudek SDEU C-7/13 Skandia America Corp.Informace GFŘ čj. 6717/15/7000-20116-101206, k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2015Informace GFŘ čj. 4040/14/7001-21002-012287, k povinnému elektronickému podávání podle § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pro rok 2015Informace GFŘ čj. 1470/15/7100-20116-011695, k uplatnění sazeb DPH od 1.1.2015Informace GFŘ čj. 58463/13/7001-21000-101206 ,k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. § 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnotyInformace GFŘ čj. 101/13-121002-506729, k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanoveníInformace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPHInformace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPHInformace k výpisu z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti § 92a odst. 6 ZDPH (Aktualizace k 1. 1. 2012)Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostíZákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostíZákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcíVyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcíVyhláška č. 207/1993 Sb., o osvobození od daně z převodu nemovitostí při převodech některých nemovitostí na obce a na okresní úřadySdělení, pokyny, opatřeníSdělení čj. 262/101 472/2003, ve věci aplikace novely zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostíSdělení č. 253/1993 Sb., že dne 23. 11. 1992 byla v Bratislavě podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daně dědické a darovacíPokyn č. MF-9 čj. MF-14450/2016/2601-19, kterým se ruší pokyn řady D upravující problematiku daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitých věcíPokyn D-301, o prominutí penále a úroku z prodlení na dani z převodu nemovitostíPokyn D-273, o prominutí penále na dani z převodu nemovitostíPokyn D-238, Přiznání k dani darovací při bezúplatném nabytí majetku na humanitární nebo charitativní účely a z veřejných sbírek v souvislosti s povodní v srpnu roku 2002 a přiznání k dani z převodu nemovitostí při převodech pozemků z vlastnictví ČR doPokyn D-194, rozhodnutí o prominutí daně darovací při poskytování humanitární pomoci do ciziny ke zmírnění následků mimořádných hromadných událostíInformace k placení daně z nabytí nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí v roce 2014Daň silničníZákon č. 16/1993 Sb., o dani silničníVyhláška č. 488/2000 Sb., o limitech úrovně Euro 3 k provedení zákona č. 16/1993 Sb., o dani silničníSdělení, pokyny, opatřeníSdělení čj. 534/54 640/2004, k § 6 odst. 9 zákona o dani silniční a o doplnění Pokynů k vyplnění přiznání k dani silničníSdělení čj. 391/4 043/2002, k Pokynům k vyplnění přiznání k dani silniční - tiskopis 25 5408 MFin 5408 - vzor č. 8Sdělení k pokynu D-205 čj. 391/20 397/2001, rozhodnutí o prominutí daně silničníSdělení č. 151/1 945/1996 k § 3 odst. 1 písm. i) zákona o dani silničníSdělení č. 130/1994 Sb. o Dohodě mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky o vzájemném osvobození silničních motorových vozidel od silniční daněPokyn D-342, rozhodnutí o prominutí daně silničníPokyn D-270, Rozhodnutí o snížení daně silničníPokyn D-261 Rozhodnutí o prominutí daně silničníPokyn D-241 rozhodnutí o prominutí daně silničníPokyn D-205 rozhodnutí o prominutí daně silničníPokyn D-150 k uplatňování osvobození od silniční daněPokyn D-127 o postupu při uplatňování silniční daněInformace čj. 391/99 925/2001, pro poplatníky daně silničníDohoda o vzájemném osvobození silničních motorových vozidel od silniční daněPřehled č. 494/467/2004, platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetkuDaň z nemovitých věciZákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcíVyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemkůVyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemkůVyhláška č. 287/2007 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemkůVyhláška č. 456/2005 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemkůVyhláška č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemkůVyhláška č. 12/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 339/1992Sb., o dani z nemovitostíSdělení, pokyny, opatřeníPokyn č. MF-8 čj. MF-14450/2016/2601-18, kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daně z nemovitých věcíPokyn D-340, rozhodnutí o zrušení Pokynu D-280Pokyn D-339, rozhodnutí o zrušení Pokynu D-279Pokyn D-283, o prominutí zvýšení daně na dani z nemovitostíPokyn D-280, o prodloužení termínu pro podání přiznání k dani z nemovitostíPokyn D-279, o prominutí zvýšení daně a penále na dani z nemovitostíPokyn D-259, o prominutí zvýšení daně a penále na dani z nemovitostíPokyn D-214 uplatňování daně z nemovitostí u stavebních pozemkůPokyn D-156 o prominutí daně z nemovitostíPokyn D-128 o ustanovení § 13b zákona o dani z nemovitostí po novele zákona s účinností od 1. 1. 1995Pokyn D-114 k prokazování prostředků získaných osvobozením od daně z nemovitostíPokyn D-89 o prominutí příslušenství daně z nemovitostíPokyn D-82, výklad k ustanovením zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, veznění zákona č. 315/1993 Sb.Sdělení, možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPOSdělení čj. 26/93 876/2006-261, k aplikaci Pokyn č. D - 280 od 1. 1. 2007Sdělení čj. 26/93 875/2006-261, k aplikaci Pokynu č. D-279 od 1. 1. 2007Přiznání čj. 393/111 971/2001, k dani z nemovitostíPřehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění, které se vztahují k dani z nemovitostíInformace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem Informace čj. GFŘ-163944/15/7100, možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPOInformace GFŘ čj. 34100/11-3310-010560 k novele zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, vydané ve sbírce zákonů pod č. 212/2011Spotřební daněZákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daníchZákon č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícímiZákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihuEkologické daně - vybraná ustanovení zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtůZákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůZákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daníchZákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákonů č. 455/1991 Sb., č. 587/1992 Sb. a č. 588/1992 Sb.Nařízení vlády č. 172/2006 Sb., o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území ČR nebo na daňové území ČR dovezenéhoNařízení vlády č. 257/2005 Sb., o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezenéhoVyhláška č. 334/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihuVyhláška č. 48/2008 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýroběVyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejůVyhláška č. 34/2007 Sb., o značkování některých dalších minerálních olejůVyhláška č. 313/2005 Sb., o stanovení vzoru a náležitostí záruční listiny pro zajištění spotřební daně ručenímVyhláška č. 468/2003 Sb., o stanovení vzorce pro výpočet extraktu původní mladiny před zakvašením a metodách určení extraktu původní mladinyVyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobkůVyhláška č. 433/2003 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidVyhláška č. 430/2003 Sb., která upravuje způsob stanovení ceny pro konečného spotřebitele u tabákových výrobkůVyhláška č. 413/2003 Sb., kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů prokazatelně použitých pro výrobu tepla a způsob a podmínky vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto výrobkůVyhláška č. 412/2003 Sb., o stanovení podmínek užívání průvodního dokladu pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně a jeho náležitostiVyhláška č. 370/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky a náležitosti pro prokázání skutečností rozhodných pro posouzení žádosti o snížení zajištění spotřební daně nebo o upuštění od jeho poskytnutíVyhláška č. 414/2001 Sb., kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách technických benzinů a mazacích a ostatních olejů a podrobnosti vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto výrobkůVyhláška č. 76/2000 Sb., kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně ze středních a těžkých plynových olejů a ze směsi paliv a maziv spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa, podrobnosti oVyhláška č. 323/1997 Sb., kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých uhlovodíkových paliv a maziv a podrobnosti o vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto paliv a mazivVyhláška č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a mazivVyhláška č. 11/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti ke značení některých tabákových výrobkůSdělení, pokyny, opatřeníSdělení čj. 182/57 066/2001 přepočet měrných jednotek při uplatnění spotřební daně u technických benzinů a u mazacích a ostatních olejů a automobilových plastických maziv od 1.července 2001Pokyn č. MF-10 čj. MF-14450/2016/2601-23, kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku spotřebních daníPokyn D-294, Rozhodnutí o prominutí spotřební daněPoplatkyZákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcíchZákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcíchZákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcíchZákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcíchZákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcíchZákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osobyNařízení vlády č. 150/2015 Sb., o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vodyNařízení vlády č. 399/2011 Sb., o poplatcích na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnostNařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikacíNařízení vlády č. 527/2004 Sb., kterým se stanoví výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidlyNařízení vlády č. 287/2003 Sb., kterým se stanoví výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidlyNařízení vlády č. 385/2001 Sb., kterým se stanoví jednotková výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vodyNařízení vlády č. 412/2000 Sb., o poplatku za právo plout pod státní vlajkou České republikyNařízení vlády č. 347/2000 Sb., kterým se stanoví výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidlyNařízení vlády č. 146/1999 Sb., kterým se upravuje výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidlyNařízení vlády č. 281/1997 Sb., kterým se upravuje výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidlyVyhláška č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchovýchVyhláška č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchovýchVyhláška č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízeníVyhláška č. 5/1999 Sb., o osvobození některých druhů poplatných úkonů od soudních poplatků v důsledku přírodních živelních pohromVyhláška č. 270/1998 Sb., o osvobození od správního poplatkuVyhláška č. 117/1998 Sb., o osvobození od soudních poplatkůVyhláška č. 81/1995 Sb., o osvobození od správních poplatkůVyhláška č. 192/1993 Sb., o kolkových známkáchVyhláška č. 72/1993 Sb., o osvobození na úseku soudních poplatkůVyhláška č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placeníSdělení, pokyny, opatřeníPokyn D-302, o prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcíchDaňový řád, správa daní a poplatkůZákon č. 280/2009 Sb., Daňový řádZákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daníZákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonůZákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávekZákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republikyZákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnáchZákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánechZákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatkůZákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánechVyhláška č. 108/2016 Sb., o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daníVyhláška č. 74/2014 Sb., o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daníVyhláška č. 48/2012 Sb., o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlechVyhláška č. 47/2012 Sb., o vzorech služebního průkazu zaměstnance v orgánu Finanční správy České republikyVyhláška č. 383/2010 Sb., o kolkových známkáchVyhláška č. 382/2010 Sb., o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při správě daníVyhláška č. 249/2010 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu zaměstnance v územním finančním orgánuVyhláška č. 492/2009 Sb., o zřízení pracoviště Praha-východ Finančního úřadu v Brandýse nad Labem-Staré BoleslaviVyhláška č. 541/2006 Sb., kterou se zřizují pracoviště finančních úřadůVyhláška č. 516/2005 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu zaměstnance územního finančního orgánuVyhláška č. 209/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 299/1993 Sb., kterou se zmocňují územní finanční orgány k promíjení příslušenství daněVyhláška č. 25/1994 Sb., o formě provádění evidence daní a o převodu daní jejich příjemcůmVyhláška č. 299/1993 Sb., kterou se zmocňují územní finanční orgány k promíjení příslušenství daněVyhláška č. 298/1993 Sb., o stanovení výše nároku náhrady ušlého výdělku při správě daníVyhláška č. 192/1993 Sb., o kolkových známkáchSdělení, pokyny, opatřeníSdělení: Seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13g odst. 5 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daníSdělení, jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2017Sdělení, placení vybraných daní bezplatnou daňovou složenkou od 1. 3. 2016Sdělení jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2016Sdělení jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2015Sdělení čj. GFŘ-59075/14/7100, Upozornění na dopady zaslání plateb na bankovní účty zrušených finančních úřadů po 1. 1. 2015Sdělení čj. 534/137 326/2002 o uplatňování některých ustanovení zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcíchPokyn č. MF-5 čj. MF-21968/2015/39, o stanovení lhůt při správě daníPokyn č. MF-4, o stanovení lhůt při správě daníPokyn MF-1 čj. MF-96484/2012/904, o stanovení lhůt při správě daníPokyn GFŘ D-26, ke změně umístění spisů v rámci finančního úřaduPokyn GFŘ-D-24, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávyPokyn GFŘ-D-23, o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadůPokyn GFŘ D-21, k promíjení příslušenství daněPokyn GFŘ D-18, k ručení v daňovém řízeníPokyn GFŘ D-13, ke změně umístnění spisů v rámci finančního úřaduPokyn GFŘ D-12, o finančních úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho příslušné částiPokyn GFŘ D-7, k postupu správců daně při doručování prostřednictvím datových schránekPokyn GFŘ D–5, k postupu správců daně při realizaci institutu ručení v daňovém řízeníPokyn č. MF-14 čj. MF-14450/2016/2601-37, kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku evidence daníPokyn č. MF-13 čj. MF-14450/2016/2601-33, kterým se zrušují vybrané pokyny řady DPokyn D–349, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání specifikované v § 72 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb.Pokyn D–348, k prominutí daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daněPokyn D-345, ke zrušení pokynů řady D v souvislosti se zrušením zákona o správě daní a poplatkůPokyn D-336, prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůPokyn D-331, kterým se stanovuje struktura a tvar datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání o daňové povinnosti a která je zároveň odesílána správci daně prostřednictvím datové schránkyPokyn D-330, kterým se vymezují nejčastější důvody pro prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti podle ustanovení § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „ZSDP“)Pokyn D-329, k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízeníPokyn D-327, Rozhodnutí o prominutí penále za pozdní úhrady odvodů dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisůPokyn D-323 - Prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůPokyn D-322 - Prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůPokyn D-319, kterým se vymezují nejčastější důvody pro prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti podle ustanovení § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „ZSDP“)Pokyn D-316, prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůPokyn D-309, o prominutí úroku z prodleníPokyn D-308, o stanovení lhůt v daňovém řízeníPokyn D-307Pokyn D-299, Prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcíchPokyn D-298, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 215/2005 Sb. o registračních pokladnách, a při uplatňování slev na daních z příjmů dle ustanovení § 35 odst. 6, 7 a 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůPokyn D-266, Sdělení o příloze k žádosti o prominutí příslušenství daněPokyn D-252, Podmínky pro podání v daňových věcech prostřednictvím datové zprávy (podání v elektronické podobě)Pokyn D-244, Podání daňového přiznání na počítačové sestavě s doručením datové zprávy neopatřené zaručeným elektronickým podpisemPokyn D-236, sdělení k usměrnění postupu územních finančních orgánů u daňových subjektů, které provádějí platby prostřednictvím účtů vedených u Union banky, a.s.Pokyn D-233, sdělení ve věci místní příslušnosti správce daně při správě poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchovýchPokyn D-225 k registrační povinnosti společenství vlastníků jednotekPokyn D-219 o registraci daňových subjektůPokyn D-184, důsledky vymáhání peněžních prostředků daňového dlužníka na účtu účastníka stavebního spoření u stavební spořitelnyPokyn D-159 k zastupování daňových poradců a advokátů v daňovém řízeníPokyn D-125 o stanovení lhůt pro vyřizování odvolání proti vyměření a dodatečnému vyměření daněPokyn č. 252/26 086/1993 o jednotném postupu při poskytování náhrad nákladů řízení podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatkůOpatření čj. 253/3 065/2001, kterým se stanoví používání konstantních symbolů při placení daní, cla, odvodů, poplatků, úhrad a obdobných úplat, dále pokut, penále, úroků, popřípadě nákladů řízeníRozhodnutí čj. MF-118798/2012/904, o prominutí příslušenství daně na daňových povinnostech, ke kterým v roce 2013 roce 2014 vznikla povinnost podat řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení podle ust. § 240 odst. 5 věty třetí zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, z důvodů nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonůRozhodnutí čj. MF-116635/2012/904-39, o prominutí příslušenství daně z příjmů právnických osob vzniklého v souvislosti s investičními pobídkami poskytnutými před účinností zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, na daňových povinnostech splatných v roce 2011 nebo pozdějiRozhodnutí čj. MF-93346/2012/904 o prominutí úhrady platebních povinností na dani z příjmů z důvodu mimořádných událostíRozhodnutí čj. MF-18 701/2012/904 o prominutí příslušenství daně na daňových povinnostech, ke kterým v roce 2011 a v roce 2012 vznikla povinnost podat řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení podle ust. § 240 odst. 5 věty třetí zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, z důvodů nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonůRozhodnutí čj. 904/32 038/2011, o prominutí úroku z prodlení za pozdní úhrady odvodů dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisůRozhodnutí čj. 43/20 650/2009-431, o zrušení povinnosti daň zálohovatRozhodnutí čj. 43/79 463/2008-431, o stanovení místní příslušnosti jinak pro členy skupin dle zákona o dani z přidané hodnotyRozhodnutí čj. 43/76 164/2008-431, o stanovení místní příslušnosti jinak pro skupiny dle zákona o dani z přidané hodnotyRozhodnutí čj. 39/40 349/2006-392, o místní příslušnosti správce daně pro fyzické osoby jiných státůRozhodnutí č. 181/50 589/1996 o místní příslušnosti správce daně pro fyzické osoby jiných státůMetodická pomůcka čj. 14829/15/7100-40123-010450, k povinnému elektronickému podáníInformace čj. MF-35090/2014/2502, zveřejnění kontaktních orgánů dle § 4 odst. 3 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daníInformace jak správně zaplatit daň celnímu úřadu v roce 2013Informace jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013Informace čj. 35443/11-1310, jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřaduInformace čj. GFŘ/17 062/11-1310, jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřaduInformace čj. 47/117 849/2010-473, jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřaduInformace čj. 47/8 382/2010-473, jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřaduInformace čj. 47/101 047/2008-473, Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřaduInformace čj. 47/8 926/08-473, jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřaduInformace čj. 47/88 368-474, IBAN a jeho použití při zasílání bezhotovostních plateb na účty FÚ a CÚInformace čj. 47/114 913/06-474, jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřaduInformace čj. 47/262/2006 Sb., jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřaduInformace čj. 47/36 218/2006-474, jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu – doplněk platný od 15. 3. 2006Seznamy čj. 47/11 538/2006-473, certifikovaných typů registračních pokladenSeznamy čj. 47/111 425/2005-473, certifikovaných typů registračních pokladenSeznamy čj. 47/99 417/2005-473, certifikovaných typů registračních pokladenPřehled pokynů řady D k 31. 12. 2005 čj. 25/10 629/2006-252Rozhodnutí čj. MF-85947/2013/39-3903, o prominutí části správního poplatku za přijetí žádosti o vydání nebo změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry uvedené v ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, podle položky 21 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.Informace jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2014OstatníZákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních herZákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatkůZákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republikyZákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daníZákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánechZákon č. 98/1964 Sb., o dani z motorových vozidelVyhláška č. 467/2000 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro auditorské zkoušky a auditorské rozdílové zkoušky (auditorský zkušební řád)Vyhláška č. 183/1996 Sb., o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemiSdělení čj. 474/373/2004, jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřaduSdělení čj. 251/24 735/2001 k problematice elektronického obchodu při uplatňování mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdaněníInformace čj. 401/13 445/2005, jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřaduPokyn D-264, o prominutí penále vydávaný v návaznosti na úkoly vyplývající z usnesení vlády č. 1201Pokyn D-240, Informace daňovým subjektům k postupu řešení důsledků povodní v oblasti účetnictví a daní z příjmů a o osvobození od správních a soudních poplatkůPokyn D-239, Informace daňovým subjektům o možnostech procesního řešení tíživé situace po povodniPokyn D-235, sdělení k problematice charakteru plateb souvisejících s rozvojem elektronického obchodu, a to v návaznosti na uplatňování smluv o zamezení dvojího zdaněníÚčetnictvíÚčetnictví podnikatelůZákon č. 563/1991 Sb., o účetnictvíZákon č. 284/2009 Sb., o platebním stykuZákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorechZákon č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů ČRZákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu deviz. aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kurzovými opatřenímiVyhláška č. 531/2002 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtemVyhláška č. 514/2002 Sb., kterou se stanoví podmínky pro označování účelu peněžních úhrad, potřebných pro sestavování platební bilance České republikyVyhláška č. 507/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictvíVyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictvíÚčetní standardyČUS č. 001 Účty a zásady účtování na účtechČUS č. 002 Otevírání a uzavírání účetních knihČUS č. 003 Odložená daňČUS č. 004 RezervyČUS č. 005 Opravné položkyČUS č. 006 Kursové rozdílyČUS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásobČUS č. 008 Operace s cennými papíry a podílyČUS č. 009 DerivátyČUS č. 010 Zvláštní operace s pohledávkamiČUS č. 011 Operace s podnikemČUS č. 012 Změny vlastního kapitáluČUS č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetekČUS č. 014 Dlouhodobý finanční majetekČUS č. 015 ZásobyČUS č. 016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěryČUS č. 017 Zúčtovací vztahyČUS č. 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazkyČUS č. 019 Náklady a výnosyČUS č. 020 Konsolidovaná účetní závěrkaČUS č. 021 Některé postupy v účetnictví při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkursu a likvidaciČUS č. 022 Postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osobyČUS č. 023 Přehled o peněžních tocíchČUS č. 024 Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016Pokyny, postupy, opatření, sdělení, informacePokyn D-295, pro účetní jednotky, které jsou dle § 19 odst. 9 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, povinny použít pro účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropského společenstvíPostup čj. 115/134 687/2000 při zúčtování finančních vztahů podnikatelských subjektů, neziskových, rozpočtových, příspěvkových a podobných organizací a ústředních orgánů ke státnímu rozpočtu za rok 2000 a ...Postup čj. 115/93 258/1999 při zúčtování finančních vztahů podnikatelských subjektů, neziskových, rozpočtových, příspěvkových a podobných organizací a ústředních orgánů ke státnímu rozpočtu za rok 1999 a jejich finančním vypořádání a při zúčtování dotacíOpatření MF čj. 281/19 863/2001, kterým se stanoví postupy účtování některých případů vyplývajících z novely obchodního zákoníku pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikateleOpatření čj. 281/89 759/2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikateleOpatření čj. 281/89 755/2001, kterým se stanoví některé postupy účtování při konkursu a vyrovnáníOpatření čj. 281/97 417/2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikateleOpatření čj. 281/113 411/2001, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky podnikatelů, kteří účtují v podvojné účetní soustavě a jsou právnickými osobamiOpatření čj. 281, 283/77 411/2000, kterým se stanoví postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictvíOpatření MF čj. 281/71 702/1995, kterým se stanoví postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictvíOpatření MF čj. 282/63 114/1995, kterým se stanoví používání kursu při přepočtu majetku a závazků vyjádřených v cizí měněOpatření MF čj. V/37 270/1993, kterým se stanoví postup účtování při konkursu a vyrovnáníOpatření MF čj. 281/71 701/1995, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikateleOpatření č. 281/73 570/1993, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetní závěrkyOpatření čj. V/20 100/1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikateleSdělení čj. 54/90 489/2005-541, k účetnímu a daňovému režimu financování nakládání s elektrozařízením pocházejícím z domácnosti podle § 37n odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadechSdělení čj. 28/8 428/2003 o používání pevného kursu pro přepočet cizích měn v účetnictví podnikatelůSdělení čj. 281/55 462/2002, k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb. (o vlastnictví bytů)Sdělení MF čj. 281 /107 716/2000, čj. 152/106 562/2000 a čj. 162/106 531/2000, k účtování společenství vlastníků jednotek-právnické osoby dle zákona č. 103/2000 Sb.Sdělení č. 281/60 825/1998 k postupu účtování finančních derivátů obchodovaných na Burze cenných papírů, PrahaSdělení č. 195/2 505/1998 k účtování bonifikací k návratným finančním výpomocím poskytnutým na hmotný investiční majetekSdělení č. 283/33 166/1997 o účtování nákladů vyplývajících ze zákona č. 18/92 Sb., o civilní služběSdělení č. 281/4 848/1997 příjemcům finančních prostředků z Fondu národního majetku ČR na vypořádání závazků ve vztahu k životnímu prostředíSdělení č. 28/36 520/1997, kterým se doporučuje zřízení některých analytických účtůSdělení č. 281/36 980/1994 o účtování ve sdružení bez právní subjektivitySdělení č. 281/25 676/1993 o postupech účtování zálohového přídělu do FKSP u státních podnikůSdělení č. 281/69 813/1993 k účtování provozoven českých podniků na SlovenskuSdělení č. 282/50 535/1993 v některých věcech účetnictvíSdělení MF čj. 281/71 111/1993 k úrokům z prodlení a ke smluvním pokutámInformace čj. 28/78 511/2007-281, pro účetní jednotky o nepoužitelnosti některých pokynu, sdělení, oznámení a postupů pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., případně pro ostatní účetní jednotkyÚčetnictví organizačních složek státu, samosprávy a příspěvkových organizacíZákon č. 563/1991 Sb., o účetnictvíZákon č. 254/2000 Sb., o auditorechZákon č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů ČRZákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu deviz. aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kurzovými opatřenímiČUS č. 701 Účty a zásady účtování na účtechÚčetní standardyVyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotekVyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazkůVyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotkyVyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)Vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondemVyhláška č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondemVyhláška č. 531/2002 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtemVyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státuVyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictvíČUS č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knihČUS č. 703 TransferyVyhláška č. 467/2000 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro auditorské zkoušky a auditorské rozdílové zkoušky (auditorský zkušební řád)ČUS č. 704 Fondy účetní jednotkyČUS č. 705 REZERVYČUS č. 706 OPRAVNÉ POLOŽKY A VYŘAZENÍ POHLEDÁVEKČUS č. 707 ZÁSOBYČUS č. 708 ODPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKUČUS č. 709 VLASTNÍ ZDROJEČUS č. 710 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK A DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEKČUS č. 501 Účty a zásady účtování na účtechČUS č. 502 Otevírání a uzavírání účetních knihČUS č. 503 RezervyČUS č. 504 Opravné položkyČUS č. 505 Kursové rozdílyČUS č. 506 Rozdíly zjištěné při inventarizaciČUS č. 507 Výsledek hospodaření v účetnictvíČUS č. 508 Daňová povinnostČUS č. 509 Operace s cennými papíry a podílyČUS č. 510 DerivátyČUS č. 511 Zvláštní operace s pohledávkamiČUS č. 512 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetekČUS č. 513 Dlouhodobý finanční majetekČUS č. 514 ZásobyČUS č. 515 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěryČUS č. 516 Zúčtovací vztahyČUS č. 517 Vztahy ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu územních samosprávných celků, k rozpočtu organizačních složek státu a rozpočtové a ostatní finanční účtyČUS č. 518 Náklady organizačních složek státu, státních fondů a územních samosprávnýchČUS č. 519 Náklady organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizacíČUS č. 520 Výnosy organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizacíČUS č. 521 FondyČUS č. 522 Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky a ostatní závazkyPostupy, opatření, sdělení, pokyny, informacePostup čj. 115/134 687/2000 při zúčtování finančních vztahů podnikatelských subjektů, neziskových, rozpočtových, příspěvkových a podobných organizací a ústředních orgánů ke státnímu rozpočtu za rok 2000 a ...Postup čj. 115/93 258/1999 při zúčtování finančních vztahů podnikatelských subjektů, neziskových, rozpočtových, příspěvkových a podobných organizací a ústředních orgánů ke státnímu rozpočtu za rok 1999 a jejich finančním vypořádání a při zúčtování dotacíOpatření MF čj. 282/63 114/1995, kterým se stanoví používání kursu při přepočtu majetku a závazků vyjádřených v cizí měněOpatření MF čj. V/37 270/1993, kterým se stanoví postup účtování při konkursu a vyrovnáníSdělení čj. MF-25 939/2013/11, k vyhlášce č. 52/2008 Sb.Sdělení čj. 38/44 755/2006-111, k vyhlášce č. 16/2001 Sb., v platném zněníSdělení čj. 11/19 050/2005-111, k vyhlášce č. 16/2001 Sb. (část VII. Fin 2-04U a číselník územních jednotek)Sdělení čj. 111/68752/2004, k vyhlášce č. 16/2001 Sb. (ke změně klasifikace CZ-NUTS)Sdělení čj. 373/15 159/2003, Ministerstva financí ze dne 5. 12. 2002 k předkládání.výkazu „Fin Soc“ o čerpání výdajů na dávky státní sociální podpory od roku 2003Sdělení čj. 111/37 822/2001, k vyhlášce č. 16/2001 Sb.Sdělení čj. 124/102 515/2000, o lhůtě pro zápis příspěvkových organizací územních samosprávných celků do obchodního rejstříkuSdělení č. 283/33 166/1997 o účtování nákladů vyplývajících ze zákona č. 18/92 Sb., o civilní služběSdělení č. 281/36 980/1994 o účtování ve sdružení bez právní subjektivitySdělení č. 281/69 813/1993 k účtování provozoven českých podniků na SlovenskuSdělení č. 282/50 535/1993 v některých věcech účetnictvíSdělení MF čj. 281/71 111/1993 k úrokům z prodlení a ke smluvním pokutámMetodický výklad čj. 434/107 277/2001, k nakládání s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu a k úloze finančních úřadů v této oblastiInformace čj. 28/78 511/2007-283, pro účetní jednotky o nepoužitelnosti některých pokynů, sdělení, oznámení a postupů pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. a č. 505/2002 Sb., případně pro ostatní účetní jednotkyÚčetnictví finančních institucíZákon č. 563/1991 Sb., o účetnictvíVyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemiVybrané účetní standardyČUS pro finanční instituce č. 108 Cenné papíryČUS pro finanční instituce č. 109 Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivemČUS pro finanční instituce č. 110 DerivátyÚčetnictví nevýdělečných organizacíZákon č. 563/1991 Sb., o účetnictvíVyhláška č. 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictvíVyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictvíÚčetní standardyČUS č. 401 Účty a zásady účtování na účtechČUS č. 402 Otevírání a uzavírání účetních knihČUS č. 403 Inventarizační rozdílyČUS č. 404 Kursové rozdílyČUS č. 405 DerivátyČUS č. 406 Operace s cennými papíry a podílyČUS č. 407 Opravné položky k pohledávkám, rezervy a pohledávky po lhůtě splatnostiČUS č. 408 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěryČUS č. 409 Dlouhodobý majetekČUS č. 410 ZásobyČUS č. 411 Zúčtovací vztahyČUS č. 412 Náklady a výnosyČUS č. 413 Vlastní zdroje a dlouhodobé závazkyČUS č. 414 Přechod z jednoduchého účetnictví na účetnictvíObčanské a obchodní právoObčanské právoÚstavní zákon č. 515/2002 Sb., o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republikyÚstavní zákon č. 74/1997 Sb., o změnách státních hranic se Slovenskou republikouÚstavní zákon č. 29/1993 Sb., o některých dalších opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní RepublikyÚstavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní RepublikyZákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (účinný od 1.1.2014)Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobodZákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republikyZákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěruZákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonůZákon č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisůZákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromémZákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonůZákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastrukturyZákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoníkZákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb.Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonůZákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbáchZákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětíZákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu SenátuZákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímZákon č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republikyZákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovnyZákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám a doplňují některé zákonyZákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republikyZákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoníkZákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvechZákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostorZákon č. 85/1990 Sb., o právu petičnímZákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacímZákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanůZákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republiceZákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (zrušen)Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesnímNařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená dataNařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytuNařízení vlády č. 453/2013 Sb., o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místěNařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvímNařízení vlády č. 364/2013 Sb., o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační službyNařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluvNařízení vlády č. 277/2011 Sb., o stanovení vzoru průkazu kontrolujícího Úřadu pro ochranu osobních údajůNařízení vlády č. 38/2011 Sb., o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené službyNařízení vlády č. 557/2006 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditěNařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacímNařízení vlády č. 8/2005 Sb., o vzoru služebního príkazu inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů a o vzoru služebního príkazu pověřeného zaměstnance Úřadu pro ochranu osobních údajů, provádějícího kontrolní činnostNařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotekNařízení vlády č. 322/2000 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytůNařízení vlády č. 165/2000 Sb., o některých opatřeních k provedení zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci právNařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoníkNařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatků z prodlení podle občanského zákoníkuVyhláška č. 384/2016 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěruVyhláška č. 381/2016 Sb., o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěruVyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro důmVyhláška č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické dražběVyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republikyVyhláška č. 224/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místaVyhláška č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytůVyhláška č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právechRozhodnutí prezidenta republiky č. 265/2013 Sb., o rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu České republikyNález Ústavního soudu č. 318/2009 Sb.Sdělení č. 52/2014 Sb., o atrahování působnostiSdělení Ústavního soudu č. 364/2012 Sb.Sdělení Ústavního soudu č. 242/2011 Sb., o atrahování působnostiSdělení Ústavního soudu č. 342/2010 Sb.Sdělení Ústavního soudu č. 200/2010 Sb.Sdělení Ústavního soudu č. 312/2009 Sb.Sdělení Ústavního soudu č. 202/2009 Sb., o přijetí rozhodnutí ze dne 9. června 2009 o atrahování působnosti senátů plénemSdělení Ústavního soudu č. 185/2008 Sb.Sdělení Ústavního soudu č. 14/2004 Sb.Sdělení č. 209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobodVýměr č. 04/2000 (čj. 16/8 379/195/2000), kterým se stanoví koeficient růstu nájemného z bytu vyjadřující míru inflace cen stavebních pracíObchodní právoZákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osobZákon č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonůZákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstevZákon č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetíZákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnostiZákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnostiZákon č. 360/2004 Sb., o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůZákon č. 77/1997 Sb., o státním podnikuZákon č. 223/1994 Sb., o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČRZákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (zrušen)Zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoníkZákon č. 101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního obchodu)Zákon č. 98/1963 Sb., o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezůNařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osobNařízení vlády č. 414/2011 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříkuNařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníkuNařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravuVyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášekVyhláška č. 416/2011 Sb., o písemnostech, které je česká osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně povinna předložit notáři k vydání osvědčení pro přeshraniční přeměnuVyhláška č. 415/2011 Sb., o písemnostech, které je osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně povinna předložit notáři k vydání osvědčení pro zápis do obchodního rejstříkuVyhláška č. 207/2008 Sb., o písemnostech, které je česká zúčastněná korporace povinna předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení přeshraniční fúzeVyhláška č. 206/2008 Sb., o písemnostech, které je česká zúčastněná korporace povinna předložit notáři k vydání osvědčení při přeshraniční fúziVyhláška č. 205/2008 Sb., o listinách, které je české zúčastněné družstvo povinno předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské družstevní společnosti fúzíVyhláška č. 204/2008 Sb., o listinách, které je česká zúčastněná společnost povinna předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské společnosti fúzíVyhláška č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku)Vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříkuVyhláška č. 479/2000 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora a člena orgánu společnosti jmenovaného soudemVyhláška č. 31/1986 Sb., o základních podmínkách dodávky vývozních investičních celkůVyhláška č. 104/1983 Sb., o dovozu investičních celkůVyhláška č. 176/1964 Sb., o Evropské úmluvě o obchodní arbitrážiSdělení č. 524/2002 Sb., o vyhlášení dne vzniku akciové společnosti České dráhyPracovní právo, katalog prací, mzdy, platyPracovní právo, katalog pracíZákon č. 262/2006 Sb., zákoník práceZákon č. 234/2014 Sb., o státní služběZákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonůZákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahyZákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnancůZákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práceZákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanostiZákon č. 475/2001 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravěZákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního kliduZákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůZákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníkůZákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republikyZákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanostiZákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednáváníZákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanostiZákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateliZákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práceZákon č. 65/1965 Sb., zákoník práceNařízení vlády č. 433/2016 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)Nařízení vlády č. 430/2016 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě... (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)Nařízení vlády č. 424/2016 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalýchNařízení vlády č. 363/2016 Sb., o zavedení letního času v letech 2017 až 2021Nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017Nařízení vlády č. 397/2015 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalýchNařízení vlády č. 394/2015 Sb., o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalýmNařízení vlády č. 351/2015 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářenímNařízení vlády č. 286/2015 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povoláníNařízení vlády č. 161/2015 Sb., o výkonu státní služby na služebním působišti mimo území České republiky ve svátekNařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřaduNařízení vlády č. 144/2015 Sb., o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní službyNařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitouNařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkouškyNařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci platNařízení vlády č. 134/2015 Sb., o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnanceNařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní službyNařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřaduNařízení vlády č. 4/2015 Sb., kterým se stanoví obor službyNařízení vlády č. 350/2014 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)Nařízení vlády č. 314/2014 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a na zřízení pomníku nebo deskyNařízení vlády č. 306/2014 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnancůNařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činnostíNařízení vlády č. 227/2014 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015Nařízení vlády č. 3/2014 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)Nařízení vlády č. 455/2013 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014Nařízení vlády č. 454/2013 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalýchNařízení vlády č. 439/2013 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)Nařízení vlády č. 484/2012 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalýchNařízení vlády č. 483/2012 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)Nařízení vlády č. 454/2012 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2013Nařízení vlády č. 9/2012 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)Nařízení vlády č. 378/2011 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2012Nařízení vlády č. 377/2011 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalýchNařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibracíNařízení vlády č. 222/2011 Sb., o zavedení letního času v letech 2012 až 2016Nařízení vlády č. 417/2010 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)Nařízení vlády č. 412/2010 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalýchNařízení vlády č. 227/2010 Sb., o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničíNařízení vlády č. 223/2010 Sb., o katalogu prací vojáků z povoláníNařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správěNařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazuNařízení vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správěNařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávatNařízení vlády č. 467/2008 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009Nařízení vlády č. 466/2008 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalýchNařízení vlády č. 447/2008 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)Nařízení vlády č. 347/2008 Sb., o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých po příslušnících bezpečnostních sborůNařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářenímNařízení vlády č. 368/2007 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povoláníNařízení vlády č. 366/2007 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravěNařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práciNařízení vlády č. 337/2007 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2008Nařízení vlády č. 182/2007 Sb., o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podnikuNařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilostiNařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništíchNařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práciNařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravěNařízení vlády č. 556/2006 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2007Nařízení vlády č. 420/2006 Sb., o zavedení letního času v letech 2007 až 2011Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibracíNařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubkyNařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředíNařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídekNařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborůNařízení vlády č. 507/2004 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do informačního systému o služebním příjmuNařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchuNařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředkyNařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správěNařízení vlády č. 103/2002 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a rekvalifikaci zaměstnanců v rámci investičních pobídekNařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředkůNařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazuNařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadíNařízení vlády č. 293/2001 Sb., zavedení letního času v letech 2002 až 2006Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práciNařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibracíNařízení vlády č. 499/2000 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravěNařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářenímNařízení vlády č. 228/2000 Sb., o stanovení povinného podílu počtu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavateleNařízení vlády č. 134/2000 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a rekvalifikaci zaměstnanců v rámci investičních pobídekNařízení vlády č. 41/1998 Sb., o zavedení letního času v letech 1998 až 2001Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povoláníNařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákonyNařízení vlády č. 384/1991 Sb., o stanovení povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavateleNařízení vlády č. 99/1987 Sb., o pracovněprávních vztazích pracovníků mezinárodních hospodářských organizacíVyhláška č. 238/2016 Sb., kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojíVyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborůVyhláška č. 274/2015 Sb., o stanovení diplomatických a konzulárních hodností a postupu při jejich přiznávání a propůjčováníVyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)Vyhláška č. 175/2015 Sb., o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru, kteří nejsou státními občany České republikyVyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkouškyVyhláška č. 63/2015 Sb., o vzoru průkazu státního zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních zaměstnancůVyhláška č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníkaVyhláška č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníkaVyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončeníVyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcíVyhláška č. 600/2006 Sb., o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí pro účely dodatkové dovolenéVyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilostiVyhláška č. 266/2005 Sb., kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práceVyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnáníVyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnancůVyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanostiVyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboruVyhláška č. 433/2004 Sb., kterou se stanoví druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich uděleníVyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteliVyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůziVyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy naVyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřebVyhláška č. 498/2001 Sb., kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práciVyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacíchVyhláška č. 222/2000 Sb., o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby některých zaměstnanců v civilním letectvíVyhláška č. 367/1999 Sb., kterou se stanoví období s nižší potřebou práce provozovatelům a dopravcům na dráze celostátní a regionálníVyhláška č. 261/1997 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravyVyhláška č. 35/1997 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšných pracíVyhláška č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobemVyhláška č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřebVyhláška č. 204/1994 Sb., o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředkůVyhláška č. 275/1993 Sb., kterou se stanoví období s nižší potřebou práce organizací vojenských lesů a statkůVyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povoláníVyhláška č. 104/1993 Sb., kterou se stanoví období s nižší potřebou práce organizací lesního hospodářství ve vlastnictví státuVyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnáchVyhláška č. 399/1992 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky postupu při sjednávání dohod mezi zaměstnavateli a úřady práce při omezení provozní činnosti v souvislosti s přechodem na nový podnikatelský programVyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnostVyhláška č. 115/1992 Sb., o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopnostíVyhláška č. 213/1991 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidelVyhláška č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečení rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnancůVyhláška č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práciVyhláška č. 18/1991 Sb., o jiných úkonech v obecném zájmuVyhláška č. 16/1991 Sb., o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupněVyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostůVyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchuVyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemíVyhláška č. 20/1989 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředíVyhláška č. 96/1987 Sb., o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogenyVyhláška č. 95/1987 Sb., o dodatkové dovolené pracovníkůVyhláška č. 45/1987 Sb., o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům do 21 let věku v podzemí hlubinných dolůVyhláška č. 121/1982 Sb., o některých úpravách pracovní dobyVyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízeníVyhláška č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictvíVyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnostiVyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnostiVyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnostiVyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnostiVyhláška č. 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízeníVyhláška č. 172/1973 Sb., o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutíVyhláška č. 149/1970 Sb., o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod doosídlencům v sokolovské oblastiVyhláška č. 62/1970 Sb., o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod doosídlencům ve vymezeném území pohraničíVyhláška č. 75/1967 Sb., o dodatkové dovolené pracovníků, kteří konají práce zdraví škodlivé nebo zvlášť obtížné, a o náhradě za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti u některých nemocí z povoláníSdělení, směrnice, opatřeníSdělení č. 448/2016 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2016 pro účely zákona o zaměstnanostiSdělení č. 103/2016 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůSdělení č. 355/2015 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2015 pro účely zákona o zaměstnanostiSdělení č. 94/2015 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůSdělení č. 311/2014 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2014 pro účely zákona o zaměstnanostiSdělení č. 50/2014 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůSdělení č. 437/2013 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2013 pro účely zákona o zaměstnanostiSdělení č. 88/2013 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůSdělení č. 446/2012 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2012 pro účely zákona o zaměstnanostiSdělení č. 136/2012 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůSdělení č. 435/2011 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2011 pro účely zákona o zaměstnanostiSdělení č. 129/2011 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůSdělení č. 390/2010 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2010 pro účely zákona o zaměstnanostiSdělení č. 99/2010 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůSdělení č. 466/2009 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2009 pro účely zákona o zaměstnanostiSdělení č. 80/2009 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůSdělení č. 435/2008 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2008 pro účely zákona o zaměstnanostiSdělení č. 102/2008 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavateleSdělení č. 330/2007 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2007 pro účely zákona o zaměstnanostiSdělení č. 102/2006 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavateleSdělení č. 487/2005 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2005 pro účely zákona o zaměstnanostiSdělení č. 52/2005 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2004 pro účely zákona o zaměstnanostiSdělení č. 624/2004 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2004 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanostiSdělení č. 231/1998 Sb., Úmluva o odstranění nucené práce, 1957 (č. 105)Sdělení č. 506/1990 Sb., Úmluva o nucené nebo povinné práci (č. 29)Sdělení č. 489/1990 Sb., Úmluva o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovatSměrnice č. 49/1967 o posuzování zdravotní způsobilosti k práci ve znění směrnic ministerstva zdravotnictví ČSR č. 17/1970 Věstníku MZd ČSR, o změnách v posuzování zdravotní způsobilosti k práciZásady čj. 373/90 022/1999 pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR podnikatelským subjektům zaměstnávajícím občany se změněnou pracovní schopnostíOznámení čj. 373/14 478/2001, o poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR podnikatelským subjektům zaměstnávajícím osoby se změněnou pracovní schopnostíMzdy, platyZákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělkuZákon č. 590/2004 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2004 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a poslancům Evropského parlamentu, zvoleným na území České republikyZákon č. 427/2003 Sb., kterým se pro léta 2004, 2005 a 2006 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, výše dalZákon č. 425/2002 Sb., kterým se pro rok 2003 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupcůZákon č. 420/2002 Sb., kterým se zkracuje doba, po kterou je představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům poskytován plat při dočasné neschopnosti k výkonu funkce, a kterým se stanoví některá opatření v nemocenském pZákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůZákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánechZákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudcůZákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánechZákon č. 297/1991 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povoláníZákon č. 62/1983 Sb., o věrnostním přídavku horníkůNařízení vlády č. 328/2013 Sb., o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platechNařízení vlády č. 492/2012 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)Nařízení vlády č. 449/2011 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení,...Nařízení vlády č. 374/2010 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2011Nařízení vlády č. 477/2009 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2010Nařízení vlády č. 125/2009 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009Nařízení vlády č. 147/2007 Sb., o pořadí srážek ze služebního příjmu příslušníků bezpečnostních sborůNařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředíNařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povoláníNařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správěNařízení vlády č. 557/2006 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditěNařízení vlády č. 534/2005 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončeníNařízení vlády č. 329/2005 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičenNařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborechNařízení vlády č. 67/2005 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracNařízení vlády č. 591/2004 Sb., kterým se stanoví členům zastupitelstev výše další odměny ve druhém pololetí roku 2004Nařízení vlády č. 569/2004 Sb., kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu ve druhém pololetí roku 2004Nařízení vlády č. 372/2004 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce státního zástupce v zahraničíNařízení vlády č. 140/2004 Sb., kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu v prvním pololetí roku 2004Nařízení vlády č. 482/2003 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava nNařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správěNařízení vlády č. 60/2003 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstevNařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platechNařízení vlády č. 464/2001 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditěNařízení vlády č. 18/2001 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditěNařízení vlády č. 447/2000 Sb. o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacíchNařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstevNařízení vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobodyNařízení vlády č. 283/1999 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditěNařízení vlády č. 320/1998 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditěNařízení vlády č. 63/1998 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezeníNařízení vlády č. 318/1997 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povoláníNařízení vlády č. 298/1996 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditěNařízení vlády č. 317/1995 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditěNařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzděNařízení vlády č. 291/1995 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povoláníNařízení vlády č. 263/1994 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povoláníNařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád)Nařízení vlády č. 50/1994 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditěNařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v nociNařízení vlády č. 191/1993 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povoláníNařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcíNařízení vlády č. 252/1992 Sb., o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých podmínkáchNařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizacíNařízení vlády č. 128/1992 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditěNařízení vlády č. 464/1991 Sb., o stanovení nejnižší měsíční mzdy pro účely trestního zákonaNařízení vlády č. 17/1983 Sb., o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditěNařízení vlády č. 60/1982 Sb., o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povoláníNařízení vlády č. 138/1976 Sb., o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povoláníVyhláška č. 285/2004 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavateleVyhláška č. 405/2003 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práciVyhláška č. 134/2003 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavateleVyhláška č. 187/2002 Sb., kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavateleVyhláška č. 362/2001 Sb., kterou se upravují podrobná pravidla pro stanovení a placení odměny za výkon funkce nuceného správce a likvidátora investiční společnosti nebo investičního fonduVyhláška č. 161/2001 Sb, kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavateleVyhláška č. 485/2000 Sb., o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajůVyhláška č. 166/2000 Sb., kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůVyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladůVyhláška č. 114/1991 Sb., o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcemVyhláška č. 58/1991 Sb., o vymezení obsahu mzdových prostředkůVyhláška č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnáníSdělení, pokyny, opatřeníSdělení č. 403/2016 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 402/2016 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 401/2016 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 331/2015 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 330/2015 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 329/2015 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 33/2015 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 368/2014 Sb.Sdělení č. 32/2015 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 367/2014 Sb.Sdělení č. 31/2015 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 366/2014 Sb.Sdělení č. 368/2014 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 366/2014 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 367/2014 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 395/2013 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 394/2013 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 18/2013 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 17/2013 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 398/2011 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech ...Sdělení č. 271/2011 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2011Sdělení č. 87/2007 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavateleSdělení č. 583/2006 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovostSdělení č. 582/2006 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudcůSdělení č. 554/2006 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2006 pro účely zákona o zaměstnanostiSdělení č. 102/2006 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavateleSdělení č. 489/2005 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců v roce 2006Sdělení č. 488/2005 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudcůSdělení č. 261/2005 Sb., o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2004Sdělení č. 188/2005 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavateleSdělení č. 649/2004 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu podle z. č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně z. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpoč. org., v roceSdělení č. 648/2004 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů podle z. č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, státních orgánů, soudců a poslanců EP v 2Sdělení č. 466/2003 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2003 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanostiSdělení č. 572/2002 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2002 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanostiSdělení č. 29/2001 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2000 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanostiSociální zabezpečení a zdravotní pojištěníSociální zabezpečeníZákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečeníZákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištěníZákon č. 381/2015 Sb., o jednorázovém příspěvku důchodciZákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spořeníZákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spořeníZákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spořeníZákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spořeníZákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonůZákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištěníZákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouziZákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimuZákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službáchZákon č. 132/1997 Sb., o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpořeZákon č. 75/1997 Sb., o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energieZákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištěníZákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpořeZákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkemZákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanostiZákon č. 235/1992 Sb., o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečeníZákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečeníZákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnostiZákon č. 463/1991 Sb., o životním minimuZákon č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkůmZákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečeníZákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na dětiZákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených siláchZákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnancůNařízení vlády č. 449/2016 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydleníNařízení vlády č. 326/2016 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2017Nařízení vlády č. 325/2016 Sb., o žádostech podle zákona o pojišťovnictvíNařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlíNařízení vlády č. 395/2015 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2016 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydleníNařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službáchNařízení vlády č. 327/2014 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydleníNařízení vlády č. 440/2013 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2014 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydleníNařízení vlády č. 141/2013 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unieNařízení vlády č. 482/2012 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2013 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydleníNařízení vlády č. 361/2012 Sb., o sdělení klíčových informací pro účastníky doplňkového penzijního spoření a důchodového spořeníNařízení vlády č. 410/2011 Sb., o zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištěníNařízení vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minimaNařízení vlády č. 408/2011 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2012 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydleníNařízení vlády č. 414/2010 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2011 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydleníNařízení vlády č. 283/2010 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a upravují částky pro stanovení výpočtového základuNařízení vlády č. 282/2010 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2011Nařízení vlády č. 281/2010 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2011Nařízení vlády č. 461/2009 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2010 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydleníNařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993Nařízení vlády č. 340/2009 Sb., o zvýšení zvláštního příspěvku k důchoduNařízení vlády č. 339/2009 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2008 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2008Nařízení vlády č. 449/2008 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2009 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva, a částky normativních nákladů na bydleníNařízení vlády č. 366/2008 Sb., kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základůNařízení vlády č. 365/2008 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a upravují částky pro stanovení výpočtového základuNařízení vlády č. 364/2008 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2009Nařízení vlády č. 363/2008 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2009Nařízení vlády č. 212/2008 Sb., o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008Nařízení vlády č. 211/2008 Sb., o druhém zvýšení důchodů v roce 2008Nařízení vlády č. 367/2007 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2008 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva, a částky normativních nákladů na bydleníNařízení vlády č. 258/2007 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008Nařízení vlády č. 257/2007 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a upravují částky pro stanovení výNařízení vlády č. 256/2007 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2008Nařízení vlády č. 39/2007 Sb., o způsobu určení vyměřovacího základu zaměstnavatele pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanostiNařízení vlády č. 588/2006 Sb., kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základůNařízení vlády č. 587/2006 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropských společenstvíNařízení vlády č. 463/2006 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2007Nařízení vlády č. 462/2006 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a upravují částky pro stanovení výpočtového základuNařízení vlády č. 461/2006 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2007Nařízení vlády č. 122/2006 Sb., kterým se stanoví minimální výše stipendia v případě tíživé sociální situace studentaNařízení vlády č. 505/2005 Sb., o zvýšení částek životního minimaNařízení vlády č. 416/2005 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2006Nařízení vlády č. 415/2005 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2006Nařízení vlády č. 414/2005 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 a upravují částky pro stanoveníNařízení vlády č. 664/2004 Sb., kterým se zvyšují částky životního minimaNařízení vlády č. 565/2004 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2005Nařízení vlády č. 521/2004 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2003 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2003Nařízení vlády č. 338/2003 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 a upravují částky pro stanovení výNařízení vlády č. 337/2003 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2004Nařízení vlády č. 489/2002 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2001Nařízení vlády č. 439/2002 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2001 a upravují částky pro stanovení výpočtového základuNařízení vlády č. 438/2002 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2003Nařízení vlády č. 345/2001 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2001Nařízení vlády č. 333/2001 Sb., kterým se zvyšují částky životního minimaNařízení vlády č. 346/2001 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2000 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2000 a upravují částky pro stanovení výNařízení vlády č. 375/2000 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1999 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1999Nařízení vlády č. 353/2000 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2000Nařízení vlády č. 56/2000 Sb., kterým se zvyšují částky životního minimaNařízení vlády č. 228/1999 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1998 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1998Nařízení vlády č. 64/1999 Sb., o zvýšení důchodů v roce 1999Nařízení vlády č. 234/1998 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1997 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1997Nařízení vlády č. 104/1998 Sb., o zvýšení důchodů v roce 1998Nařízení vlády č. 42/1998 Sb., kterým se zvyšují částky životního minimaNařízení vlády č. 254/1997 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1996 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1996Nařízení vlády č. 129/1997 Sb., o zvýšení důchodů v roce 1997Nařízení vlády č. 123/1997 Sb., kterým se zvyšují částky životního minimaNařízení vlády č. 255/1996 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1995 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1995Nařízení vlády č. 219/1996 Sb., kterým se zvyšují částky životního minimaNařízení vlády č. 218/1996 Sb., o druhém zvýšení důchodů v roce 1996Nařízení vlády č. 19/1996 Sb., o zvýšení důchodů v roce 1996Nařízení vlády č. 281/1995 Sb., kterým se zvyšují částky životního minimaNařízení vlády č. 227/1995 Sb., kterým se stanoví pro účely důchodového pojištění výše všeobecných vyměřovacích základů za období před rokem 1995 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1994Nařízení vlády č. 51/1994 Sb., o nárocích osob, kterým byl odňat nebo snížen důchod podle dřívějších předpisů, a některých osob účastných soudní rehabilitaceNařízení vlády č. 557/1990 Sb., o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkůmNařízení vlády č. 117/1988 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečeníVyhláška č. 244/2015 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2016 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2016 a o zvýšení důchodů v roce 2016Vyhláška č. 339/2014 Sb., o stanovení odůvodněných nákladů a maximální výše úhrady nákladů služeb poskytovaných držitelem dokladů pro účely důchodového pojištěníVyhláška č. 209/2014 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2015Vyhláška č. 208/2014 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2015 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2015 a o zvýšení důchodů v roce 2015Vyhláška č. 78/2014 Sb., o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činnýmVyhláška č. 19/2014 Sb., o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukouVyhláška č. 297/2013 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2014Vyhláška č. 296/2013 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2014 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2014 a o zvýšení důchodů v roce 2014Vyhláška č. 40/2013 Sb., o náležitostech nabídky pojištění důchoduVyhláška č. 425/2012 Sb., o předkládání informací penzijní společností České národní banceVyhláška č. 423/2012 Sb., o zvyšování důchodů vyplácených z pojistné smlouvy o pojištění důchoduVyhláška č. 341/2012 Sb., o rozsahu činností depozitáře důchodového fondu a depozitáře účastnického fonduVyhláška č. 325/2012 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2013Vyhláška č. 324/2012 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2013 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2013 a o zvýšení důchodů v roce 2013Vyhláška č. 215/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhuVyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fonduVyhláška č. 57/2012 Sb., o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fonduVyhláška č. 28/2012 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních školáchVyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouziVyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postiženímVyhláška č. 287/2011 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2012Vyhláška č. 286/2011 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2012 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2012 a o zvýšení důchodů v roce 2012Vyhláška č. 226/2011 Sb., o výši redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro období od 30. září 2011 do 31. prosince 2011Vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity)Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službáchVyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouziVyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištěníVyhláška č. 308/2003 Sb., kterou se stanoví částky, o které se pro účely sociální potřebnosti zvyšuje životní minimum osob, jejichž zdravotní stav vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravováníVyhláška č. 262/2003 Sb., kterou se stanoví částka pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpořeVyhláška č. 367/2002 Sb., kterou se stanoví částka pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpořeVyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatněníVyhláška č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školáchVyhláška č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečeníVyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištěníVyhláška č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podporyVyhláška č. 310/1993 Sb., o úhradě za poskytování sociální péče ve zdravotnických zařízeníchVyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péčeVyhláška č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečeníVyhláška č. 222/1991 Sb., o způsobu náhrady osobám, kterým byly zkráceny nároky z individuálního důchodového připojištění podle vyhlášky č. 117/1955 Ú.l. (Ú.v.), kterou se vyhlašují některá opatření ministra financí o individuálním důchodovém připojištěníVyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečeníVyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečeníVyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případechVyhláška č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečeníVyhláška č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžních dávek v nemocenském pojištěníVyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatněníVyhláška č. 141/1958 Sb., o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení odsouzenýchSdělení, pokyny, opatřeníSdělení č. 343/2016 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2017Sdělení č. 115/2016 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podporySdělení č. 272/2015 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2016Sdělení č. 91/2015 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podporySdělení č. 214/2014 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2015Sdělení č. 75/2014 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podporySdělení č. 331/2013 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2014Sdělení č. 109/2013 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podporySdělení č. 336/2012 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2013Sdělení č. 139/2012 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podporySdělení č. 310/2011 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2012Sdělení č. 128/2011 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podporySdělení č. 293/2010 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2011Sdělení č. 131/2010 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podporySdělení č. 354/2009 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2010Sdělení č. 148/2009 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podporySdělení č. 396/2008 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2009Sdělení č. 201/2008 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpSdělení č. 137/2007 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpSdělení č. 490/2006 Sb., kterým se vyhlašuje částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 40 % průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře pro účely stanovení rodičovského příspěvkuSdělení č. 302/2006 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely státní sociální podpory a sociální potřebnosti částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok 2005Sdělení č. 233/2005 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely státní sociální podpory a sociální potřebnosti částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok 2004Sdělení č. 311/2004 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely státní sociální podpory a sociální potřebnosti částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok 2003Sdělení č. 461/1991 Sb. o Úmluvě o minimální normě sociálního zabezpečení (č. 102)Opatření č. 31/2001 Sb., kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpořeInformace čj. 3791/13/7000-21000-10193, k placení pojistného na důchodové spoření v roce 2013Zdravotní pojištěníZákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištěníZákon č. 76/2011 Sb., o přechodném snížení cen a úhrad léčivZákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonůZákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištěníZákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnáchZákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotních zařízeníchZákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČRZákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví liduNařízení vlády č. 181/2016 Sb., o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění státNařízení vlády č. 158/2015 Sb., o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění státNařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služebNařízení vlády č. 422/2011 Sb., kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012Nařízení vlády č. 417/2005 Sb., kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základůNařízení vlády č. 268/2005 Sb., kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2006 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění státNařízení vlády č. 445/2004 Sb., kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2005 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění státNařízení vlády č. 230/2003 Sb., kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2004 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění státNařízení vlády č. 327/2002 Sb., kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2003 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění státNařízení vlády č. 347/2001 Sb., kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základůNařízení vlády č. 413/2000 Sb., kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základůNařízení vlády č. 247/1999 Sb., kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základůNařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povoláníVyhláška č. 399/2016 Sb., o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2017Vyhláška č. 348/2016 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017Vyhláška č. 303/2015 Sb., o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2016Vyhláška č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016Vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použitíVyhláška č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péčeVyhláška č. 325/2014 Sb., o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2015Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015Vyhláška č. 428/2013 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014Vyhláška č. 420/2013 Sb., o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2014Vyhláška č. 475/2012 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013Vyhláška č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorostVyhláška č. 425/2011 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012Vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištěníVyhláška č. 396/2010 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011Vyhláška č. 362/2010 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahuVyhláška č. 307/2010 Sb., o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011Vyhláška č. 3/2010 Sb., o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídekVyhláška č. 471/2009 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010Vyhláška č. 391/2009 Sb., kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010Vyhláška č. 464/2008 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2009Vyhláška č. 421/2008 Sb., kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2009Vyhláška č. 92/2008 Sb., o stanovení seznamu zemí referenčního koše, způsobu hodnocení v ýše, podmínek a formy úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a náležitostech žádosti o stanovení výše úhradyVyhláška č. 386/2007 Sb.,kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje disppenzární péče, časové rozmezí disppenzárních prohlídek a označení specializace disppenzarizujícího lékařeVyhláška č. 385/2007 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčběVyhláška č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupinVyhláška č. 383/2007 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2008Vyhláška č. 294/2007 Sb., kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2008Vyhláška č. 63/2007 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účelyVyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2007Vyhláška č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvyVyhláška č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovenVyhláška č. 538/2006 Sb., kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2007Vyhláška č. 481/2006 Sb., o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnceVyhláška č. 290/2006 Sb., kterou se vydává rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o rámcových smlouvách podle § 17 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištěníVyhláška č. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006Vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účelyVyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahuVyhláška č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnční a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péčeVyhláška č. 50/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2005Vyhláška č. 644/2004 Sb., o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem všeobecného zdravotního pojištění, průměrných nákladech a o jednacím řádu dozorčího orgánuVyhláška č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účelyVyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodařeníVyhláška č. 457/2000 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvyVyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotamiVyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávajíVyhláška č. 59/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnáchVyhláška č. 58/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorostVyhláška č. 305/1996 Sb., o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem všeobecného zdravotního pojištění a o jednacím řádu dozorčího orgánuVyhláška č. 242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemiSdělení, směrnice, opatřeníSdělení č. 520/2004 Sb., o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2003Sdělení č. 485/2003 Sb., o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2002Směrnice č. 49/1967, o posuzování zdravotní způsobilosti k práciSprávní právoZákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboruZákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonůZákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republikyZákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnotyZákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)Zákon č. 500/2004 Sb., správní řádZákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývojeZákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborůZákon č. 219/2002 Sb., kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republikyZákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správníZákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví (zákon o pojišťovnictví), (zákon o státní pomoci při obnově území)Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutíZákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správyZákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonůZákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavyZákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systémuZákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonůZákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpořeZákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republikyZákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluvZákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímZákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační služběZákon č. 153/1994, o zpravodajských službách České republikyZákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republikyZákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřadyZákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictvíZákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republikyZákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policiiZákon č. 553/1991 Sb., o obecní policiiZákon č. 552/1991 Sb., o státní kontroleZákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysíláníZákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutíchZákon č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťováníZákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republikyZákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školstvíZákon č. 85/1990 Sb., o právu petičnímZákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacímZákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraněZákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon)Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeníchZákon č. 138/1973 Sb., o vodáchZákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republikyZákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)Nařízení vlády č. 159/2015 Sb., o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. ledna 2016Nařízení vlády č. 263/2013 Sb., o paušální výši úhrady nákladů zásahuNařízení vlády č. 407/2011 Sb., k provedení zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborůNařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastrukturyNařízení vlády č. 413/2010 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)Nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republikyNařízení vlády č. 154/2007 Sb., kterým se pro účely zákona o střetu zájmů stanoví záležitosti, v nichž rozhodují příslušníci Policie České republiky a příslušníci Celní správy České republiky ve správním řízeníNařízení vlády č. 612/2004 Sb., kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajůNařízení vlády č. 506/2004 Sb., kterým se stanoví způsob přípravy na služební zkoušku, obsah služební zkoušky, její průběh, hodnocení a ukončeníNařízení vlády č. 384/2004 Sb., kterým se stanoví vzor služebního průkazu příslušníka Úřadu pro zahraniční styky a informaceNařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podnikůNařízení vlády č. 85/2003 Sb., kterým se stanoví obory státní službyNařízení vlády č. 359/2002 Sb., kterým se stanoví vzor služebního průkazu příslušníka Bezpečnostní informační službyNařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraněNařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstvaNařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)Nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republikyNařízení vlády č. 47/1998 Sb., o zvláštní jednorázové peněžní náležitosti pro příslušníky Vězeňské služby České republikyNařízení vlády č. 174/1993 Sb., kterou se pro určení výše náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu stanoví průměrná cena pohonných hmotNařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochranyVyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cestyVyhláška č. 407/2015 Sb., výstrojní vyhláška hasičského záchranného sboruVyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení)Vyhláška č. 166/2014 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidelVyhláška č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochranyVyhláška č. 79/2012 Sb., o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydáníVyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladechVyhláška č. 465/2009 Sb., o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahuVyhláška č. 407/2009 Sb., o stanovení názvů, sídel a územních obvodů krajských ředitelství Policie České republikyVyhláška č. 460/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republikyVyhláška č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policieVyhláška č. 443/2008 Sb., kterou se stanoví názvy, sídla a územní obvody krajských ředitelství Policie České republikyVyhláška č. 442/2008 Sb., o podrobnostech evidence letadel provozovaných Policií České republikyVyhláška č. 441/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení inspektora, vzoru služebního průkazu inspekce, vzoru označení vozidel inspekce a způsobu prokazování příslušnosti k inspekciVyhláška č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policiiVyhláška č. 97/2008 Sb., o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků HZS ČR)Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany stavebVyhláška č. 14/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení, odznacích, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiVyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární technikyVyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladuVyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisuVyhláška č. 296/2005 Sb., o centrální evidenci dotací a návratných finančních výpomocíVyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatelVyhláška č. 89/2004 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republikyVyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonůVyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstvaVyhláška č. 186/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajVyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systémuVyhláška č. 323/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republikyVyhláška č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochranyVyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmeníVyhláška č. 93/2001 Sb.,o hospodářské činnosti Vězeňské služby České republikyVyhláška č. 75/2001 Sb., kterou se stanoví báňsko-technické podmínky pro zřizování, využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při krizových situacích pro uplatňování preventivních, technických a bezpečnostních opatření a provádění kontrolVyhláška č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavyVyhláška č. 345/2000 Sb., o ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a okresních úřadů, osob stojících v čele zvláštních orgánů zřízených na základě zvláštních zákonůVyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobáchVyhláška č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochranyVyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveříVyhláška č. 25/1998 Sb., o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policiiVyhláška č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradcůVyhláška č. 290/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republikyVyhláška č. 354/1991 Sb., o středních školáchVyhláška č. 55/1976 Sb., o rodném čísleSdělení, pokyny, opatřeníSdělení č. 288/2016 Sb., o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazemSdělení č. 96/2015 Sb., o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazemSdělení č. 166/2013 Sb., o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazemSdělení č. 373/2008 Sb., o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu v případě dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranicEvropské právoSmlouva o založení evropského společenstvíSmlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom)Smlouva o Evropské uniiJednotný evropský aktSmlouva o přistoupení České republiky a dalších zemí k evropské uniiSdělení č. 111/2009 Sb. m. s., o sjednání Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenstvíProtokoly k zakládacím smlouvámListina základních práv Evropské Unie, Vysvětlení k Listině základních právCestovní náhradyZákon č. 262/2006 Sb., zákoník práceZákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradáchNařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničíVyhláška č. 440/2016 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhradVyhláška č. 366/2016 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017Vyhláška č. 385/2015 Sb., o o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhradVyhláška č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016Vyhláška č. 328/2014 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhradVyhláška č. 242/2014 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015Vyhláška č. 435/2013 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhradVyhláška č. 354/2013 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014Vyhláška č. 472/2012 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhradVyhláška č. 392/2012 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013Vyhláška č. 429/2011 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhradVyhláška č. 379/2011 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2012Vyhláška č. 377/2010 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmotVyhláška č. 350/2010 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2011Vyhláška č. 462/2009 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmotVyhláška č. 459/2009 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2010Vyhláška č. 451/2008 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmotVyhláška č. 417/2008 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2009Vyhláška č. 357/2007 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmotVyhláška č. 338/2007 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2008Vyhláška č. 577/2006 Sb., kterou se pro určení výše náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu stanoví průměrná cena pohonných hmotVyhláška č. 549/2006 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2007Vyhláška č. 496/2005 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmotVyhláška č. 473/2005 Sb., o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2006Vyhláška č. 647/2004 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmotVyhláška č. 613/2004 Sb., o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2005Vyhláška č. 449/2003 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmotVyhláška č. 435/2003 Sb., o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2004Vyhláška č. 569/2002 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmotVyhláška č. 537/2002 Sb., kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2003Vyhláška č. 445/2001 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmotVyhláška č. 444/2001 Sb., kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2002Vyhláška č. 448/2000 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmotVyhláška č. 431/2000 Sb., kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2001Vyhláška č. 333/1999 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhradVyhláška č. 319/1999 Sb., kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2000Vyhláška č. 324/1998 Sb., o stanovení výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmotVyhláška č. 294/1998 Sb., kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro rok 1999Sdělení č. 184/2012 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 183/2012 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 214/17 826/1999 k vyhlášce č. 294/1998 Sb. ze dne 30. listopadu 1998, kterou se stanoví sazby stravného v cizí měně pro rok 1999InsolvenceZákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužitíZákon č. 312/2006 Sb.,o insolvenčních správcíchZákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnáníZákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůZákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěžeNařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republikyNařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobkůVyhláška č. 294/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojeníVyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovněVyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správcůVyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajůVyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správcůVyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákonaVyhláška č. 239/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavbyVyhláška č. 166/2000 Sb., kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůVyhláška č. 476/1991 Sb., k provádění některých ustanovení zákona o konkursu a vyrovnáníVyhláška č. 414/2004 Sb., o odměně nuceného správce, likvidátora a správce konkursní podstaty některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajůOpatření čj. 281/89 755/2001, kterým se stanoví některé postupy účtování při konkursu a vyrovnáníŽivnostenské a jiné podnikáníZákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákonZákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchoděZákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služebZákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční doběZákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkamiZákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodůZákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnáchZákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůZákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceutaZákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie (zákon o uznávání odborné kvalifikace)Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČRZákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavběZákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon)Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcíchZákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, (zákon o lihu)Zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisůZákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavběZákon č. 266/1994 Sb., o dráháchZákon č. 223/1994 Sb., o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ZákonZákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republikyZákon č. 299/1992 Sb., o státní podpoře malého a středního podnikáníZákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadechZákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komořeZákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanůZákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekciZákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekciNařízení vlády č. 278/2008 Sb.o obsahových náplních jednotlivých živnostíNařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředkyNařízení vlády č. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto nařízenímNařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živnostíNařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených nařízením vlády č. 468/2000 Sb.Nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředkyVyhláška č. 320/2014 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení ve vztahu k některým druhům potravinVyhláška č. 248/2009 Sb., kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních místVyhláška č. 16/2009 Sb., o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektivaVyhláška č. 275/2005 Sb., kterou se stanoví postup při zpracování návrhů cen pro konečného spotřebitele u cigaret a při změnách těchto cenVyhláška č. 245/2005 Sb., o náležitostech informačních štítků a plakátů s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 při prodeji nových osobních vozidelVyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejůVyhláška č. 147/2005 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb. , o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmůVyhláška č. 347/2004 Sb., o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace vnitřního provozu investiční společnosti a investičního fonduVyhláška č. 213/2004 Sb., kterou se stanoví seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v České republice pro výkon regulované činnosti v rámci působnosti Ministerstva zemědělstvíVyhláška č. 210/2004 Sb., o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje, kromě potravin živočišného původuVyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažnýchVyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použitíVyhláška č. 451/2002 Sb., o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin, kromě potravin živočišného původuVyhláška č. 92/2002 Sb., o odborné způsobilosti pro živnostenské podnikání na úseku rostlinolékařské péčeVyhláška č. 379/2001 Sb., kterou se stanoví obsah a rozsah specializované odborné přípravy k provozování pohřební služby, provádění balzamace a konzervace a provozování krematoriaVyhláška č. 295/2001 Sb., o provádění a obsahové náplni zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchuVyhláška č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažnýchVyhláška č. 301/1998 Sb., kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezenoVyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihuVyhláška č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejícíchVyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechniceSdělení, pokyny, opatřeníSdělení č. 486/2003 Sb., o vydání Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)Sdělení Ministerstva zahraničí č. 155/1999 Sb.Pokyn D-229, vymezení pojmu „alkoholické nápoje” pro účely jejich prodejeOstatní předpisyAutorské právo, průmyslová právaZákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictvíZákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictvíZákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů (zákon o soudech a soudcích), (zákon o ochranných známkách)Zákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlinZákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin (zákon o ochraně práv k odrůdám)Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzíchZákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířatZákon č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolikZákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictvíZákon č. 237/1995 Sb., o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuznýchZákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkáchZákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních dělZákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictvíZákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorechZákon č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném křížiZákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcíchZákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobkůZákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzíchZákon č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířatZákon č. 159/1973 Sb., o ochraně označení původu výrobkůZákon č. 35/1965 Sb., autorský zákonZákon č. 52/1948 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochrany vynálezůVyhláška č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměnVyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkáchVyhláška č. 8/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti pro posouzení vhodnosti názvů odrůd pěstovaných rostlinVyhláška č. 243/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebiteleVyhláška č. 213/1995 Sb., k provedení zákona o ochranných známkáchVyhláška č. 350/1991 Sb., o odměňování patentových zástupcůVyhláška č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorůVyhláška č. 160/1973 Sb., o řízení ve věcech označení původu výrobkůSdělení č. 365/1992 Sb. o přijetí Úmluvy o mezinárodním zápisu audiovizuálních dělOznámení, o rozšíření oprávnění k výkonu kolektivní správy práv podle autorského zákona (ve věci DILIA)Oznámení čj. 7751/1/2003, o udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy podle autorského zákona (ve věci OOA-S)Oznámení čj. 1306/2003, o rozšíření oprávnění k výkonu kolektivní správy práv podle autorského zákonaOznámení čj. 4449/2001, o udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy podle autorského zákona (ve věci OSA, Dilia, INTERGRAM)Oznámení čj. 380/2/2001, o rozšíření oprávnění k výkonu kolektivní správy práv podle autorského zákonaOznámení čj. 380/1/2001, o rozšíření oprávnění k výkonu kolektivní správy podle autorského zákonaOznámení čj. 5106/2001, o udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy podle autorského zákonaOznámení, o udělení (odnětí) licence ochranným organizacím (ve věci OOA-S)Instrukce čj. 10/757/1992, kterou se stanoví jednotná forma a požadavky na přihlášky užitného vzoruInstrukce, kterou se upravují formální náležitosti přihlášky topografie polovodičových výrobků ze dne 1. 1. 1992Instrukce, kterou se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezuBankovnictví, platební službyZákon č. 6/1993 Sb., o České národní banceZákon č. 21/1992 Sb., o bankáchZákon č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtůZákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhuZákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnostiZákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisůZákon č. 284/2009 Sb., o platebním stykuZákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismuZákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátechZákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitroviZákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku)Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákonZákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůZákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spořeníVyhláška č. 12/2016 Sb., o vzoru informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klientaVyhláška č. 273/2014 Sb., o sestavování a předkládání informací pro informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrů bankami a pobočkami zahraničních bankVyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíryVyhláška č. 23/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíryVyhláška č. 427/2013 Sb., o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní banceVyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní banceVyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní banceVyhláška č. 315/2013 Sb., o směnárenské činnostiVyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucíVyhláška č. 253/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezervVyhláška č. 235/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničíVyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincíVyhláška č. 169/2011 Sb., o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platebním stykuVyhláška č. 142/2011 Sb., o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu České národní banceVyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahuVyhláška č. 140/2011 Sb., o platebních systémech s neodvolatelností zúčtováníVyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladůVyhláška č. 32/2010 Sb., o platebních systémech s neodvolatelností zúčtováníVyhláška č. 376/2009 Sb., o směnárenské činnostiVyhláška č. 375/2009 Sb., o předkládání informací platebními institucemi, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a institucemi elektronických peněz České národní banceVyhláška č. 374/2009 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahuVyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismuVyhláška č. 280/2008 Sb., o směnárenské činnosti, bezhotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních službáchVyhláška č. 139/2007 Sb., kterou se upravují podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osobyVyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíryVyhláška č. 93/2007 Sb. o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní bankyVyhláška č. 553/2006 Sb., o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobujíVyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátechVyhláška č. 282/2006 Sb., kterou se stanoví vzor služebního průkazuVyhláška č. 272/2006 Sb., kterou se stanoví seznam listin a jejich náležitosti k prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osob zvolených nebo navrhovaných do některých funkcí ve spořitelních a úvěrních družstvech a k prokázání způsobilosti fyzických nebo právnických osob s kvalifikovanou účastí na spořitelních a úvěrních družstvech a členů s dalším členským vkladem k výkonu práv členaVyhláška č. 91/2006 Sb., kterou se provádí zákon o platebním stykuVyhláška č. 90/2006 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádostí, oznámení a minimální výše finančních zdrojů poskytnutých pobočce zahraniční bankouVyhláška č. 236/2005 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisůVyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucíVyhláška č. 62/2004 Sb., kterou se stanoví způsob provádění platebního styku mezi bankami, zúčtování na účtech u bank a technické postupy bank při opravném zúčtováníVyhláška č. 34/2003 Sb., kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákonaVyhláška č. 183/2002 Sb., kterou se stanoví postup devizových míst při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcůmVyhláška č. 164/2002 Sb., o podmínkách přístupu k informacím v informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrůVyhláška č. 37/1994 Sb., kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a minceVyhláška č. 106/1993 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o souhlas se zřízením stavební spořitelnySdělení čj. 282/89 754/2001, o postupu při zavádění hotovostního eura od 1. 1. 2002, kterým se nahrazuje sdělení č. 282/100 329/2000 o postupu při zavedení jednotné evropské měny od 1. 1. 1999 a o postupu pří zavedení jednotné evropské měny v ŘeckuSdělení čj. 282/100 329/2000a čj. 2000/1 605/610, o postupu při zavedení jednotné evropské měny od 1. 1. 1999 a o postupu při zavedení jednotné evropské měny v Řecku, kterým se nahrazuje Sdělení MF čj. 282/85 140/1998 a ČNB čj. 2 440/61/98 z 25. 11. 1998Metodický pokyn FAU-62533/2016/24, určený povinným osobám podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 253/2008 Sb.Úřední sdělení č. 14/2000, o přepočítacích koeficientech, kterými je zafixován trvalý vztah mezi jednotnou evropskou měnou („euro”) a jeho denominacemiUpozornění čj. 904/18 620/2006, na možnost vyhledání kurzů cizích měnPřehled čj. 20/38 069/04, platných konstantních symbolů, třídy 1 – vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samospráv používaných v platebním styku ČNB (sdělení k vyhlášce č. 62/2004 Sb.)Celnictví, zahraniční obchodZákon č. 242/2016 Sb., celní zákonZákon č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictvíZákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republikyZákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcíchZákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcíZákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonůZákon č. 4/2005 Sb., o některých opatřeních ve vztahu k Irácké republiceZákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užitíZákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republikyZákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)Zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzituZákon č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenstvíZákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statkůZákon č. 63/2000 Sb., o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákonZákon č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonůZákon č. 48/2000 Sb., o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí TalibánZákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonůZákon č. 152/1997 Sb., na ochranu před dovozem dumpingových výrobků a o změně a doplnění některých zákonůZákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimůmZákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřaduZákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnotyZákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákonZákon č. 13/1993 Sb., celní zákonZákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu deviz. aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kurzovými opatřenímiZákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničímNařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistikyNařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozuNařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povoleníNařízení vlády č. 344/2010 Sb., o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení, žádosti o povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užitíNařízení vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismuNařízení vlády č. 230/2005 Sb., kterým se stanoví seznam stanovených výrobků, podmínky, za nichž lze uskutečnit dovoz nebo vývoz nebo přepravu stanovených výrobků, a náležitosti a vzory žádostí o udělení povoleníNařízení vlády č. 595/2004 Sb., o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užitíNařízení vlády č. 462/2003 Sb., o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník) a o změně některých souvisejících předpisůNařízení vlády č. 400/2003 Sb., o stanovení postupu pro dovoz obuvi, stolního a kuchyňského nádobí z porcelánu a keramiky pocházející z Čínské lidové republiky pro období květen až prosinec 2004Nařízení vlády č. 307/2003 Sb., o stanovení dodatečného cla na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2003Nařízení vlády č. 232/2003 Sb., o stanovení sazby cla a celní kvóty pro dovoz vína v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litryNařízení vlády č. 170/2003 Sb., o opatřeních ve vztahu k Irácké republiceNařízení vlády č. 488/2002 Sb., kterým se stanoví, že nebude uplatněno dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002Nařízení vlády č. 273/2002 Sb., kterým se stanoví spouštěcí úrovně objemu dovozů pro jednotlivé zemědělské výrobky a skupiny zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002Nařízení vlády č. 272/2002 Sb., kterým se stanoví seznam některých hutních výrobků, které mohou být dováženy do České republiky jen na základě automatické licence, a u nichž se uplatňuje sledování jejich dovozu do České republikyNařízení vlády č. 266/2002 Sb., kterým se stanoví preferenční sazby cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unieNařízení vlády č. 239/2002 Sb., kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz kakaového prášku, obsahujícího přidaný cukr nebo jiná sladidla, do České republikyNařízení vlády č. 162/2002 Sb., kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz cukru do České republikyNařízení vlády č. 334/2001 Sb.,o opatřeních vůči některým občanům Svazové republiky JugoslávieNařízení vlády č. 327/2001 Sb., o dalších opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí TalibánNařízení vlády č. 263/2001 Sb., kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz některých výrobků do České republikyNařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb.Vyhláška č. 246/2016 Sb., o způsobu provádění osobní prohlídky celníkemVyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákonaVyhláška č. 358/2014 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictvíVyhláška č. 315/2013 Sb., o směnárenské činnostiVyhláška č. 198/2013 Sb., o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrechVyhláška č. 422/2012 Sb., o stanovení minimální prahové hodnoty pro počet a objem dovozních operací, které jsou dostatečné pro vydání osvědčení schváleného hospodářského subjektuVyhláška č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákonaVyhláška č. 287/2012 Sb., o stanovení vzorů žádostí a formulářů používaných při výměně operativních informací s členskými státy Evropské unie v rámci policejní spolupráce prováděné orgány Celní správy České republikyVyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správyVyhláška č. 285/2012 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlechVyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálemVyhláška č. 171/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákonaVyhláška č. 210/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhyVyhláška č. 332/2009 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisůVyhláška č. 282/2006 Sb., kterou se stanoví vzor služebního průkazuVyhláška č. 281/2006 Sb., o podrobnostech způsobu plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcíVyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenstvíVyhláška č. 227/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)Vyhláška č. 200/2004 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenstvíVyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zbožíVyhláška č. 398/2003 Sb., stanovující všeobecnou dovozní licenci, na základě které lze uskutečnit dovoz kontrolovaného zboží do České republiky (vyhláška o všeobecné dovozní licenci)Vyhláška č. 397/2003 Sb., k provedení zákona č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, ve znění zákona č. 204/2002 Sb.Vyhláška č. 434/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení devizové licence, předpoklady a podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami a postup pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými prostředkyVyhláška č. 382/2002 Sb., o osvobození zboží dováženého pro potřebu osob postižených povodněmi v roce 2002 od dovozního claVyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákonaVyhláška č. 247/2002 Sb., o osvobození zboží propuštěného do celního režimu volného oběhu od dovozního claVyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřaduVyhláška č. 136/1998 Sb., o osvobození zboží od dovozního claVyhláška č. 43/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimůmVyhláška č. 89/1994 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákonVyhláška č. 94/1993 Sb., o stanovení nepreferenčního původu zbožíVyhláška č. 69/1989 Sb., o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního claVyhláška č. 31/1986 Sb., o základních podmínkách dodávky vývozních investičních celkůVyhláška č. 13/1985 Sb., o základních podmínkách strojírenských a elektrotechnických dodávek uskutečňovaných vyššími dodavatelskými formami a některých dalších dodávek určených pro tuzemskoSdělení č. 247/2016 Sb., o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znakůSdělení č. 270/2002 Sb., kterým se vyhlašuje rozhodnutí Ministerstva financí o zřízení poboček celních úřadů k výkonu jejich působnostiSdělení č. 160/1991 Sb., o Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zbožíPokyn D-228, postup při dovozu a vývozu tabákových výrobků podléhajících povinnosti značeníCenné papíry, Kapitálový trh, Kolektivní investováníZákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírechZákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírůZákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondechZákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištěníZákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátechZákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhuZákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisechZákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investováníZákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonůZákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonůZákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondechZákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzáchZákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisechZákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekovýNařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařováníNařízení vlády č. 242/2013 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podoběNařízení vlády č. 190/2011 Sb., kterým se stanoví limity některých částek v eurech, pokud jde o úpravu veřejné nabídky investičních cenných papírů, prospektu cenného papíru a informačních povinností emitenta některých investičních cenných papírů a dalších osobNařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investováníNařízení vlády č. 181/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společných organizací trhu, pokud jde o systém poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské výrobky a zpracované zemědělské výrobkyNařízení vlády č. 532/1990 Sb., o vydání státních dluhopisů k úhradám pohledávek z přiznaných odškodnění podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaciVyhláška č. 164/2014 Sb., o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listůVyhláška č. 474/2013 Sb., o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajůVyhláška č. 249/2013 Sb., o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní banceVyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondechVyhláška č. 246/2013 Sb., o statutu fondu kolektivního investováníVyhláška č. 245/2013 Sb., o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fonduVyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondechVyhláška č. 323/2012 Sb., o vzoru žádosti o souhlas Ministerstva financí k vydání komunálních dluhopisů a obsahu jejích přílohVyhláška č. 195/2011 Sb., o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fonduVyhláška č. 194/2011 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investováníVyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhuVyhláška č. 358/2010 Sb., o předkládání výkazů a dalších informací investiční společností a fondem kolektivního investování České národní banceVyhláška č. 303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služebVyhláška č. 302/2010 Sb., o předkládání výkazů a dalších informací penzijními fondy České národní bance pro účely dohleduVyhláška č. 276/2010 Sb., o předkládání výkazů a dalších informací obchodníky s cennými papíry České národní banceVyhláška č. 234/2010 Sb., o převzetí evidence zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů centrálním depozitářemVyhláška č. 212/2010 Sb., o způsobu stanovení výše vynaložených věcných nákladů a způsobu jejich úhrady při poskytování údajů centrálním depozitářem a osobou, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojůVyhláška č. 235/2009 Sb., o investičních nástrojích, do kterých může investovat standardní fondVyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenciVyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční bankyVyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovateleVyhláška č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnostiVyhláška č. 255/2008 Sb., o vzorech tiskopisů a obsahu jejich příloh k podání žádostí podle zákona o podnikání na kapitálovém trhuVyhláška č. 237/2008 Sb., o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služebVyhláška č. 236/2008 Sb., o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systémuVyhláška č. 235/2008 Sb., o informačních povinnostech provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře cenných papírůVyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíryVyhláška č. 115/2007 Sb., o podrobnostech plnění povinností depozitáře fondu kolektivního investováníVyhláška č. 59/2007 Sb., o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích specializace makléře a o makléřské zkoušceVyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíryVyhláška č. 604/2006 Sb., o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnostiVyhláška č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnostiVyhláška č. 553/2006 Sb., o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobujíVyhláška č. 482/2006 Sb., o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investováníVyhláška č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučeníVyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojůVyhláška č. 242/2005 Sb., kterou se stanoví vzor tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídkyVyhláška č. 139/2005 Sb., o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fonduVyhláška č. 536/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhuVyhláška č. 457/2004 Sb., o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investováníVyhláška č. 429/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla jednání investičního zprostředkovatele se zákazníky, administrativní postupy a mechanizmus vnitřní kontroly nezbytné pro řádný výkon činnosti investičního zprostředkovateleVyhláška č. 408/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o souhlas Ministerstva financí s vydáním komunálních dluhopisů a příloh k žádostiVyhláška č. 379/2004 Sb., o pravidlech nakládání s vnitřními informacemiVyhláška č. 355/2004 Sb., kterou se stanoví forma, lhůta a způsob uveřejňování kurzu investičního nástroje přijatého k obchodování na regulovaném trhu a způsob informování Komise pro cenné papíry o využívání vnitřních informací a o manipulaci s trhemVyhláška č. 271/2004 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnostiVyhláška č. 270/2004 Sb.,o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investováníVyhláška č. 269/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investováníVyhláška č. 268/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhuVyhláška č. 267/2004 Sb., o obsahu informačních povinností obchodníka s cennými papíry a způsobu jejich plněníVyhláška č. 266/2004 Sb.,o hlášení obchodů s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhuVyhláška č. 265/2004 Sb., o podrobnostech plnění povinností depozitářeVyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právechVyhláška č. 263/2004 Sb., o minimálních náležitostech prospektu cenného papíru a užšího prospektu cenného papíruVyhláška č. 262/2004 Sb., o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na individuálním základěVyhláška č. 261/2004 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a zásadách pro vedení evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovateleVyhláška č. 260/2004 Sb., o náležitostech technického provedení kótovaných listinných cenných papírůVyhláška č. 259/2004 Sb., o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace makléře a o makléřské zkoušceVyhláška č. 258/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb a podrobnější způsoby jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníkyVyhláška č. 63/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíryVyhláška č. 73/2003 Sb., o hlášení kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční bankyVyhláška Komise pro cenné papíry č. 467/2002 Sb., o rozsahu odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných pomocí makléře a o druzích odborné specializace makléřeVyhláška č. 466/2002 Sb., kterou se stanoví podrobnější pravidla organizace vnitřního provozu obchodníka s cennými papíry a podrobnější pravidla jednání obchodníka s cennými papíry ve vztahu k zákazníkůmVyhláška č. 17/2002 Sb., kterou se stanoví forma, lhůta a způsob uveřejňování kurzů instrumentů kapitálového trhuVyhláška č. 82/2001 Sb., kterou se stanoví minimální náležitosti prospektu cenného papíru a užšího prospektu cenného papíruVyhláška č. 403/2000 Sb., kterou se určují druhy zemědělského zboží, na něž je možné vystavovat zemědělské skladní listy, a podmínky pro provozování zemědělských veřejných skladůVyhláška č. 207/1998 Sb., o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo investičního fonduVyhláška č. 121/1998 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu státního dozoru nad kapitálovým trhemVyhláška č. 88/1993 Sb., o podrobnostech technického provedení veřejně obchodovatelných listinných cenných papírůSdělení č. 203/2014 Sb., o dni, kdy nabývá účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/91/EU ze dne 23. července 2014Sdělení Úřadu pro cenné papíry čj. 102/11 877/1997 k dodržování některých ustanovení zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, ve znění zákona č. 152/1996 Sb.Sdělení MF čj. 102/38 518/1997 k dodržování zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, ve znění zákona č. 152/1996 Sb.Sdělení MF čj. 104/3 486/1997 k vyhlášce č. 224/1996 Sb., o výpočtu hodnoty cenného papíru v majetku podílového nebo investičního fonduTržní řád RM-SystémDopravaZákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonůNařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtnémNařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujícíchNařízení vlády č. 295/2010 Sb., o stanovení požadavků a postupů pro zajištění propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujícíchNařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007Vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkemVyhláška č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravyVyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtnýmVyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisůVyhláška č. 297/2010 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro uveřejnění oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujícíchVyhláška č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzaceEnergetikaZákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonůZákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíNařízení vlády č. 310/2016 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2017Nařízení vlády č. 402/2015 Sb., o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energieNařízení vlády č. 392/2015 Sb., o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřaduNařízení vlády č. 283/2015 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2016Nařízení vlády č. 232/2015 Sb., o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepciNařízení vlády č. 338/2013 Sb., o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2014Nařízení vlády č. 355/2012 Sb., o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013Nařízení vlády č. 316/2011 Sb., o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2012Nařízení vlády č. 418/2010 Sb., kterým se stanoví limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojůNařízení vlády č. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojůNařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepceVyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)Vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)Vyhláška č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvíchVyhláška č. 37/2016 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojůVyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavěhVyhláška č. 9/2016 Sb., o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)Vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvíchVyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinouVyhláška č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energieVyhláška č. 404/2015 Sb., o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie (vyhláška o kompenzaci)Vyhláška č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a teplaVyhláška č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výrobaVyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynemVyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)Vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictvíVyhláška č. 196/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenstvíVyhláška č. 195/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenstvíVyhláška č. 194/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenstvíVyhláška č. 195/2014 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenstvíVyhláška č. 193/2014 Sb., o způsobech a termínech účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energieVyhláška č. 436/2013 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisůVyhláška č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energieVyhláška č. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémůVyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistechVyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovVyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudkuVyhláška č. 478/2012 Sb., o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energieVyhláška č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentůVyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynuVyhláška č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojůVyhláška č. 452/2012 Sb., o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínkách pro posuzování těchto žádostíVyhláška č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energieVyhláška č. 440/2012 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energieVyhláška č. 439/2012 Sb., o stanovení způsobu a termínů účtování a hrazení složky ceny za přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny a plynu na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny, decentrální výroby elektřiny a biometanu a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o zúčtování)Vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřinyVyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojůVyhláška č. 346/2012 Sb., o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška)Vyhláška č. 345/2012 Sb., o disppečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro disppečerské řízeníVyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynuVyhláška č. 59/2012 Sb., o regulačním výkaznictvíVyhláška č. 30/2012 Sb., o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce a odvolání orgánů nezávislého provozovatele přepravní soustavyVyhláška č. 337/2011 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energieVyhláška č. 210/2011 Sb., o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služebVyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynuVyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřinyVyhláška č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenstvíVyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhuVyhláška č. 366/2010 Sb., o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných místVyhláška č. 349/2010 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energieVyhláška č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánuVyhláška č. 79/2010 Sb., o disppečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro disppečerské řízeníVyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhuVyhláška č. 408/2009 Sb., o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazůVyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynemVyhláška č. 344/2009 Sb., o podrobnostech způsobu určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple a určení elektřiny z druhotných energetických zdrojůVyhláška č. 334/2009 Sb., o stavech nouze v plynárenstvíVyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cenVyhláška č. 343/2008 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a vzor záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energieVyhláška č. 280/2007 Sb., o provedení ustanovení energetického zákona o Energetickém regulačním fondu a povinnosti nad rámec licenceVyhláška č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémůVyhláška č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlůVyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelůmVyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladuVyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budovVyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízeníVyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenstvíVyhláška č. 478/2006 Sb., o způsobu výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem teplaVyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavěVyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákonaVyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergeticeVyhláška č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdrojeVyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasyVyhláška č. 481/2005 Sb., kterou se vydává Dispečerský řád plynárenské soustavy České republikyVyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojůVyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvíchVyhláška č. 442/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost užití energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trhVyhláška č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebiteleVyhláška č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušeníVyhláška č. 225/2001 Sb., kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenstvíVyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického audituHospodářská soutěž a ochrana spotřebiteleZákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěžeZákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebiteleZákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trhZákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlinZákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebiteleZákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobkuZákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonůZákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysíláníNařízení vlády č. 256/2009 Sb., kterým se zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhuVyhláška č. 65/2014 Sb., o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekceVyhláška č. 252/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti návrhu na povolení spojení soutěžitelůVyhláška č. 368/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelůVyhláška č. 379/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky pro určování jednotlivých druhů křišťálového skla, jejich vlastností a způsoby označování výrobků z křišťálového sklaVyhláška č. 265/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o způsobu označování obuvi údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částechVyhláška č. 94/1999 Sb., kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu třísložkových směsí textilních vlákenVyhláška č. 93/1999 Sb., kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu dvousložkových směsí textilních vlákenSdělení č. 30/2013 Sb.Sdělení č. 385/2010 Sb.Sdělení č. 438/2008 Sb.PojišťovnictvíZákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákonaZákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (zákon o pojistné smlouvě)Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)Vyhláška č. 307/2016 Sb., o žádostech podle zákona o pojišťovnictvíVyhláška č. 306/2016 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictvíVyhláška č. 305/2016 Sb., o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní banceVyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostíVyhláška č. 303/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictvíVyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)Soudní, rozhodčí a exekuční řízeníZákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudníchZákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)Zákon č. 186/2011 Sb., o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisůZákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelstvíZákon č. 629/2004 Sb., o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unieZákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporůZákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorůZákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutíZákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezůZákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednícíchZákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním souduZákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republikyZákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcíchZákon č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacíchZákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacíchZákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaciZákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řádZákon č. 98/1963 Sb., o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezůNařízení vlády č. 121/2009 Sb., o poskytování náhrad některých nákladů soudcům vykonávajícím funkci v zahraničíNařízení vlády č. 87/2005 Sb., kterým se stanoví orgán opatřující doložkou vykonatelnosti rozhodnutí orgánů Evropských společenstvíNařízení vlády č. 63/1998 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezeníVyhláška č. 254/2015 Sb., o stanovení výše paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení v případech podle § 151 odst. 3 občanského soudního řádu a podle § 89a exekučního řáduVyhláška č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátoraVyhláška č. 176/2010 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o identifikačních průkazech advokátů, usazených evropských advokátů a advokátních koncipientůVyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucíVyhláška č. 197/2008 Sb., kterou se vydává vzor formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazuVyhláška č. 279/2006 Sb., kterou se vydávají vzor žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie a vzor pro předávání žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unieVyhláška č. 275/2006 Sb., kterou se stanoví způsob zjišťování příjmových a majetkových poměrů žadatele o určení advokáta Českou advokátní komorou k poskytnutí právních služeb bezplatně nebo za sníženou odměnuVyhláška č. 293/2005 Sb., o dokumentech, které je třeba předložit notáři k vydání osvědčení při přemístění zapsaného sídla evropské společnosti a při založení evropské společnosti fúzíVyhláška č. 303/2002 Sb., o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelůVyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnostiVyhláška č. 331/2001 Sb., o centrální evidenci exekucíVyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutoremVyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictvíVyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradáchVyhláška č. 483/2000 Sb., kterou se stanoví případy, v nichž nelze povolit nahlédnutí do spisu, neboť jeho obsah musí zůstat utajenVyhláška č. 244/1996 Sb., kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád)Vyhláška č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád)Vyhláška č. 612/1992 Sb., o odměnách notářů a správců dědictvíVyhláška č. 44/1992 Sb., o náhradách za vykonávání funkce přísedícíhoVyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudyVyhláška č. 176/1964 Sb., o Evropské úmluvě o obchodní arbitrážiVyhláška č. 74/1959 Sb., o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezůSdělení Ústavního soudu č. 117/2013 Sb., k účinkům nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 25/12 ze dne 17. 4. 2013 na nároky plynoucí z vyhlášky č. 484/2000 Sb., ...Sdělení Ústavního soudu č. 469/2012 Sb., k účinkům zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, na neskončená řízení před Ústavním soudem zahájená před 1. lednem 2013Sdělení č. 121/2007 Sb., kterým se oznamují profesní označení podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o advokaciiSdělení č. 253/2004 Sb., kterým se oznamují profesní označení podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o advokaciiŘád č. 2/1994 Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republikyStatut č. OV01/94, Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republikyŠkolstvíZákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzděláváníZákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnícíchZákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeníchZákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízenímZákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)Nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkouškyNařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školstvíNařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školstvíNařízení vlády č. 460/2013 Sb., o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovyNařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzděláváníNařízení vlády č. 122/2006 Sb., kterým se stanoví minimální výše stipendia v případě tíživé sociální situace studentaNařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníkůNařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzděláváníVyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzděláváníVyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeníchVyhláška č. 278/2016 Sb., o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikaceVyhláška č. 277/2016 Sb., o předávání statistických údajů vysokými školamiVyhláška č. 276/2016 Sb., o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých školVyhláška č. 58/2016 Sb., o státních zkouškách z grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzděláníVyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadanýchVyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzděláníVyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějíVyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškouVyhláška č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákonaVyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzděláváníVyhláška č. 60/2006 Sb., o postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a o podrobnostech o školení osobVyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákonaVyhláška č. 1/2006 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitraVyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativechVyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péčeVyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeníchVyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matrikyVyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školáchVyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníkůVyhláška č. 224/2005 Sb., kterou se zrušují některé vyhlášky v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovyVyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzděláníVyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeníchVyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravováníVyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzděláváníVyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadanýchVyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeníchVyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzděláváníVyhláška č. 65/2005 Sb., kterou se stanoví členění krajských normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských nVyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentůVyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzděláváníVyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisíchVyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházkyVyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriemVyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškáchVyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnostiVyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního rokuVyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školyVyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzděláváníVyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořiVyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školamiVyhláška č. 10/2005 Sb., k zákonu č. 191/2004 Sb., o vyšším odborném vzděláváníVyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školáchVyhláška č. 334/2003 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeníchVyhláška č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školáchVyhláška č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programuVyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištíchTrestní právo, přestupkyZákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoníkZákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonůZákon č. 140/1961 Sb., trestní zákonZákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcíchZákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nichZákon č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupkůZákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestníchZákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nimZákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismuZákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detenceZákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisůZákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobodyZákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonůZákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonůZákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestůZákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazbyZákon č. 200/1990 Sb., o přestupcíchZákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)Nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedůNařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníkuNařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkemNařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlinNařízení vlády č. 464/1991 Sb., o stanovení nejnižší měsíční mzdy pro účely trestního zákonaVyhláška č. 88/2015 Sb., o odměně správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci a o náhradě jeho hotových výdajůVyhláška č. 361/2013 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů vynaložených státem v souvislosti s převzetím odsouzenéhoVyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činůVyhláška č. 119/2013 Sb., o standardech kvality poskytovaných služeb podle zákona o obětech trestných činůVyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhradyVyhláška č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězeníVyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismuVyhláška č. 24/2002 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů vynaložených státem v souvislosti s předáním odsouzenýchVyhláška č. 23/2002 Sb., kterou se stanoví výše odměny za odborné vyjádření podané na žádost orgánů činných v trestním řízeníVyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcíchVyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobodyVyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízeníVyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazbyVyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateliSdělení č. 68/2013 Sb. m. s.Sdělení č. 439/2010 Sb.Rozhodnutí č. 1/2013 Sb., o amnestiiRozhodnutí prezidenta Československé socialistické republiky č. 150/1989 Sb., o amnestii ze dne 8. prosince 1989Územní samospráva, veřejné rozpočtyÚstavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republikyZákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)Zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonůZákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcíZákon č. 557/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisůZákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcíZákon č. 166/2004 Sb., o převodu některého majetku, se kterým je příslušný hospodařit česká správa letišť, státní podnik, z vlastnictví České republiky do vlastnictví některých krajůZákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkáchZákon č. 22/2004 Sb., o místním referenduZákon č. 174/2003 Sb., o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celkyZákon č. 517/2002 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákonyZákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působnostíZákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celkůZákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákonů č. 157/2000 Sb. a č. 20/1966 Sb.Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonůZákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republikyZákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole)Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtůZákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvojeZákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republikyZákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajůZákon č. 147/2000 Sb., o okresních úřadechZákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě PrazeZákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajůZákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonůZákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelstvíZákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů)Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcíZákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení)Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státuNařízení vlády č. 352/2016 Sb., o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchoduNařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranuNařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovyNařízení vlády č. 248/2007 Sb., o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictvíNařízení vlády č. 594/2006 Sb., o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správyNařízení vlády č. 310/2004 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republikyNařízení vlády č. 104/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstevNařízení vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišťNařízení vlády č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímNařízení vlády č. 116/1998 Sb., kterým se provádí zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)Nařízení vlády č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policiiVyhláška č. 272/2016 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmůVyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)Vyhláška č. 213/2015 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmůVyhláška č. 186/2014 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmůVyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnostiVyhláška č. 264/2013 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmůVyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládáníVyhláška č. 449/2012 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmůVyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celkůVyhláška č. 281/2012 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmůVyhláška č. 259/2011 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmůVyhláška č. 245/2010 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmůVyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnostiVyhláška č. 276/2009 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmůVyhláška č. 455/2008 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech pro předkládání údajů o stavu pohledávek z poskytnutých návratných finančních výpomocí, majetkových účastí a cenných papírů, jejichž majitelem je stát a se kterými jsou příslušní hospodařit správci kapitolVyhláška č. 415/2008 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura podkladů pro vypracování střednědobého výhledu státního rozpočtuVyhláška č. 316/2008 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmůVyhláška č. 165/2008 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládáníVyhláška č. 392/2007 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmůVyhláška č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotacíVyhláška č. 232/2007 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmůVyhláška č. 53/2007 Sb., o technických a funkčních náležitostech uskutečňování vazeb mezi informačními systémy veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní (vyhláška o referenčním rozhraní)Vyhláška č. 52/2007 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb informačních systémů veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraníVyhláška č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmůVyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetkuVyhláška č. 530/2006 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správyVyhláška č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správyVyhláška č. 528/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správyVyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístupVyhláška č. 426/2006 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmůVyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízeníVyhláška č. 323/2005 Sb., kterou se stanoví obsah roční zprávyVyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celkyVyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správěVyhláška č. 477/2004 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmůVyhláška č. 283/2003 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmůVyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města PrahyVyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celkůVyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celkůVyhláška č. 460/2002 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmůVyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působnostíVyhláška č. 362/2002 Sb., o postupech při provádění spisové rozluky v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a o náležitostech spisové evidence při provádění spisové rozlukyVyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladběVyhláška č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcíVyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtuVyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení číselVyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladechPokyn GFŘ D–17, k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázněPokyn GFŘ D–15, k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtovéPokyn GFŘ D–11 čj. 28 666/2012-3330, k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázněSdělení čj. MF-10016/2015/1101, k vyhlášce č. 5/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisůSdělení čj. MF-58 973/2014/11-1105, k vyhlášce č. 52/2008 Sb.Sdělení čj. MF-13358/2014/11 - 1101, k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisůSdělení čj. MF-11 500/2014/11, k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisůSdělení čj. MF-123 753/2013/11-1105, k vyhlášce č. 52/2008 Sb.Sdělení čj. MF-59 477/2013/11-1101, k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisůSdělení čj. MF-42166/2013/11-1101, k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisůSdělení čj. MF-40 778/2013/11, k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisůSdělení čj. MF-33304/2013/11-1101, k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisůSdělení čj. MF-26 186/2013/11, k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisůSdělení čj. MF-16 704/2012/11, k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011 Sb.Sdělení č. 151/2007 Sb., o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlSdělení č. 181/1999 Sb., o přijetí Evropské charty místní samosprávySdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb. čj. 11/13 246/2010-111, Závazné ukazatele státního rozpočtu – rok 2010Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb. čj. 11/16 582/2010-111, Číselník účelů VPS (prostředky poskytnuté dle § 21 odst. 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb.)Sdělení čj. 11/18 669/2011-115, k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb.Informace čj. MF-21427/2015/11-67, výklad § 2 odst. 5 vyhlášky o finančním vypořádáníStavební předpisy, katastr, pozemkyZákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonůZákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetkuZákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedenímZákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavběZákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánechZákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČRZákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostemZákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republikyZákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadechZákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetkuZákon č. 50/1976 Sb., stavební zákonNařízení vlády č. 218/2014 Sb., o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státuNařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používáníNařízení vlády č. 111/2001 Sb., o porovnávání a přejímání údajů katastru nemovitostí České republiky a evidence obyvatelNařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavbyVyhláška č. 81/2014 Sb., o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro účely Ministerstva obranyVyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úpravVyhláška č. 359/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladuVyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostíVyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)Vyhláška č. 401/2011 Sb., o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostíVyhláška č. 233/2010 Sb., o základním obsahu technické mapy obceVyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavebVyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbyVyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních stavebVyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), (katastrální vyhláška)Vyhláška č. 23/2007 Sb., o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republikyVyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řáduVyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatřeníVyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání územíVyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnostiVyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavebVyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorechVyhláška č. 8/2006 Sb., kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2005Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní dílaVyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úpravVyhláška č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o něVyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělstvíVyhláška č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesaVyhláška č. 380/2001 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemkůVyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientaceVyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republikyVyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaciVyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbuVyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákonaVyhláška č. 131/1998 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaciVyhláška č. 114/1997 Sb., o náležitostech žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění a o formě ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby obrany státuVyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)Vyhláška č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemkůVyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedenímVyhláška č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracíchVyhláška č. 5/1987 Sb., o dokumentaci stavebVyhláška č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebního řáduSdělení č. 384/2015 Sb., Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2016Sdělení č. 368/2013 Sb., Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2014Sdělení č. 90/2013 Sb., Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. dubnu 2013Sdělení č. 71/2009 Sb., o doplnění sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají, ve znění sdělení č. 489/2004 Sb. a sdělení č. 133/2007 Sb.Sdělení č. 544/2006 Sb., kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006Sdělení č. 263/2005 Sb., Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřaduSdělení č. 663/2004 Sb., kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. října 2004Sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávajíSdělení č. 461/2003 Sb., jímž se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 31. prosinceSdělení č. 448/2002 Sb., jímž se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), seznam krajských, okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 2002Sdělení č. 310/2001 Sb., jímž se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), seznam krajských, okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 2001Sdělení CV02/2001, k oceňování práv odpovídajících věcným břemenům v souvislosti s vydáním zákona č. 103/2000 Sb.Sdělení čj. 162/38 024/1999, k oceňování práv odpovídajících věcným břemenůmSdělení č. 482/2009 Sb., Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2010Sdělení č. 489/2004 Sb., o doplnění sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávajíSdělení č. 10/2004 Sb., Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřaduVeřejné zakázky, koncesní předpisyZákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázekZákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkáchNařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidelNařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázekNařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákonaNařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Ministerstvem obrany ČR, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakVyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázekVyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměrVyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavateleVyhláška č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázkyVyhláška č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práceVyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměrVyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavateleVyhláška č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkáchVyhláška č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shodyVyhláška č. 392/2010 Sb., o stanovení náležitostí obsahu žádosti o předchozí stanovisko Ministerstva financí v oblasti veřejných zakázekVyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkáchVyhláška č. 274/2006 Sb., kterou se stanoví seznam vojenského materiálu pro účely zákona o veřejných zakázkáchVyhláška č. 238/2006 Sb., kterou se stanoví náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření koncesní smlouvy nebo smlouvy a ke změně uzavřené koncesní smlouvy nebo smlouvy podle koncesního zákonaVyhláška č. 217/2006 Sb., kterou se provádí koncesní zákonSdělení č. 130/2007 Sb., o pověření provozovatele subsystému informačního systému podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkáchZdravotnictvíZákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcíchZákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné služběZákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službáchZákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcíchNařízení vlády č. 148/2012 Sb., o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtuVyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systémuVyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcíchVyhláška č. 61/2015 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcíchVyhláška č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportuVyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)Vyhláška č. 442/2012 Sb., kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2013Vyhláška č. 410/2012 Sb., o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozářeníVyhláška č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého)Vyhláška č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředkyVyhláška č. 289/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého)Vyhláška č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné služběVyhláška č. 116/2012 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systémuVyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti ékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání)Vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péčeVyhláška č. 101/2012 Sb., o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednáníVyhláška č. 100/2012 Sb., o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimiVyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služebVyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaciVyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péčeVyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkáchVyhláška č. 56/2012 Sb., o příspěvku na úhradu zaopatření dítěte a jeho průvodce v dětském domově pro děti do 3 let věkuVyhláška č. 39/2012 Sb., o disppenzární péčiZemědělství, vinařstvíZákon č. 252/1997 Sb., o zemědělstvíZákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trhZákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonůZákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)Zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcíchZákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekciZákon č. 449/2001 Sb., o myslivostiZákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůZákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmeleZákon č. 91/1996 Sb., o krmivechZákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon)Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týráníŽivotní prostředíZákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředíZákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynůZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonůZákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynechZákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonůZákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravěZákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonůZákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákona č. 320/2002 Sb.Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojůZákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynůZákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produktyZákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcíchZákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadechZákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)Zákon č. 305/2000 Sb., o povodíchZákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichyZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředíZákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fonduZákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajinyZákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republikyZákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesaZákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracíchZákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správěZákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)Nařízení vlády č. 283/2016 Sb., o stanovení prioritních dopravních záměrůVyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správyVyhláška č. 341/1992 Sb., o báňské záchranné služběDalší předpisyÚstavní zákon č. 235/2012 Sb., o změnách státních hranic s Rakouskou republikouÚstavní zákon č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovnyÚstavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republikyÚstavní zákon č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní RepublikyZákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakceZákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hráchZákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s bytyZákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictvíZákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrechZákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentůZákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně z. č. 634/2004Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)Zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeníchZákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmůZákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerstvíZákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilostiZákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucíchZákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republikyZákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)Zákon č. 587/2004 Sb., o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonůZákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonůZákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnostiZákon č. 191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávekZákon č. 179/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 83/2003 Sb.Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentuZákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkovýchZákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě (zákon o dobrovolnické službě)Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podnikuZákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností (zákon o církvích a náboženských společnostech)Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonůZákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republikyZákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysíláníZákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozuZákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacíchZákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonůZákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětíZákon č. 252/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávekZákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidelZákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisuZákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazíchZákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonůZákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republikyZákon č. 98/2000 Sb., o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnostiZákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětíZákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci právZákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladechZákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazechZákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcíchZákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonůZákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonůZákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetkuZákon č. 125/1997 Sb., o odpadechZákon č. 79/1997 Sb., o léčivechZákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacíchZákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacíchZákon č. 85/1996 Sb., o advokaciiZákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon)Zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních)Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonůZákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonůZákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické služběZákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacíchZákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcíchZákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích ...Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázekZákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravěZákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám a doplňují některé zákonyZákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnotyZákon č. 318/1993 Sb., kterým se upravuje změna postavení kulturních fondů a mění zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)Zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejícíchZákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřaduZákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobodZákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republikyZákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)Zákon č. 300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývojeZákon č. 298/1992 Sb., o místním referenduZákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémechZákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysíláníZákon č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťováníZákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republikyZákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cenZákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osobyZákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republikyZákon č. 526/1990 Sb., o cenáchZákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osobyZákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivdZákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hráchZákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanůZákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemiZákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraněZákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon)Zákon č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářstvíZákon č. 97/1974 Sb., o archivnictvíZákon č. 138/1973 Sb., o vodáchZákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnícíchZákon č. 94/1963 Sb., o rodiněZákon č. 23/1962 Sb., o myslivostiZákon č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon)Zákon č. 61/1952 Sb., o námořní plavběDekret č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovyDekret č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národaNařízení vlády č. 396/2015 Sb., o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2016Nařízení vlády č. 236/2014 Sb., o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. ledna 2015Nařízení vlády č. 41/2014 Sb., o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkouNařízení vlády č. 266/2010 Sb., o převodu některých archiválií ve vlastnictví České republiky do zahraničíNařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů palivNařízení vlády č. 264/2009 Sb., o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací delší než 500 metrůNařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní službyNařízení vlády č. 39/2008 Sb., kterým se upravuje výše služného vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičeníNařízení vlády č. 198/2007 Sb., o bezpečnosti zapalovačů uváděných na trhNařízení vlády č. 304/2006 Sb., o přepočtu finančních částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu a o vymezení zboží pořizovaného Ministerstvem obrany ČR, na které se vztahuje finanční limit stanovený v zákoně o veřejných zakNařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informacíNařízení vlády č. 365/2005 Sb., o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojůNařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisuNařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcíchNařízení vlády č. 33/2004 Sb., kterým se zrušují některá nařízení vlády v oblasti podpory bydlení z veřejných prostředků a kterým se stanoví některé podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavbyNařízení vlády č. 369/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů určených přednostně pro zaměstnance příjemců investičních pobídekNařízení vlády č. 567/2002 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytůNařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrůNařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývojiNařízení vlády č. 436/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon)Nařízení vlády č. 185/2002 Sb., kterým se pro účely zákona o investičních pobídkách stanoví seznam strojního zařízení tvořícího součást výrobní linkyNařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteruNařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířatNařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálůNařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisuNařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvyNařízení vlády č. 149/1997 Sb., kterým se stanoví podmínky poskytování další finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavbyNařízení vlády č. 148/1997 Sb., o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbuNařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavbyNařízení vlády č. 167/1994 Sb., kterým se zkracuje civilní služba pro některé občanyVyhláška č. 439/2016 Sb., o požadavcích na minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování a o jejich poskytování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních herVyhláška č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shodyVyhláška č. 248/2016 Sb., o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázekVyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadůVyhláška č. 28/2016 Sb., o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a cestovních průkazů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání a tiskopisu žádosti o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním průkazuVyhláška č. 386/2015 Sb., o náležitostech kryptografických klíčů a autentizačního certifikátuVyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacíchVyhláška č. 123/2015 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnostiVyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášekVyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidelVyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacíchVyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériíchVyhláška č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)Vyhláška č. 191/2014 Sb., o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republikyVyhláška č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraníchVyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)Vyhláška č. 433/2013 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republikyVyhláška č. 425/2013 Sb., o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republikyVyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětíVyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péčeVyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové službyVyhláška č. 212/2012 Sb., o struktuře údajů, na základě kterých je možné jednoznačně identifikovat podepisující osobu, a postupech pro ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu, elektronické značky, kvalifikovaného certifikátu, kvalifikovaného systémového certifikátu a kvalifikovaného časového razítka (vyhláška o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu)Vyhláška č. 135/2012 Sb., o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu službyVyhláška č. 134/2012 Sb., o stanovení rozsahu položkového vyúčtování cenyVyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)Vyhláška č. 405/2011 Sb., o průmyslové bezpečnostiVyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilostiVyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostíVyhláška č. 103/2011 Sb., o registraci distributorů pohonných hmotVyhláška č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkáchVyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot)Vyhláška č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisůVyhláška č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictvíVyhláška č. 433/2009 Sb., o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovnyVyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránekVyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentůVyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové službyVyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzůVyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidelVyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška)Vyhláška č. 247/2007 Sb., kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstevVyhláška č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidičeVyhláška č. 3/2007 Sb., o celostátním dopravním informačním systémuVyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisůVyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravěVyhláška č. 477/2006 Sb., o stanovení způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé užitkové vody pro více odběrných místVyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto pracíVyhláška č. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu a o požadavcích na ochranu dat pro vytváření elektronických značek (vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb)Vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidelVyhláška č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkáchVyhláška č. 329/2006 Sb., kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické prostředky, elektronické nástroje a elektronické úkony při zadávání veřejných zakázekVyhláška č. 326/2006 Sb., o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání žádosti o atest (vyhláška o atestačním řízení pro elektronické nástroje)Vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmeníVyhláška č. 258/2006 Sb., kterou se stanoví vzor evropského zatýkacího rozkazu a vzor osvědčení o vydání příkazu k zajištění majetku nebo důkazního prostředkuVyhláška č. 241/2006 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnostiVyhláška č. 218/2006 Sb., o úhradě za poskytnutí údajů z evidence dopravních nehodVyhláška č. 14/2006 Sb., kterou se upravují podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osobyVyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informacíVyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředkůVyhláška č. 244/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisůVyhláška č. 207/2005 Sb., o formě a obsahu plnění informační povinnosti k poskytnuté veřejné podpořeVyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonůVyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladechVyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnáchVyhláška č. 432/2004 Sb., kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojíVyhláška č. 333/2004 Sb., o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péčeVyhláška č. 286/2004 Sb., kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence)Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvodyVyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnostiVyhláška č. 229/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakostiVyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažnýchVyhláška č. 133/2004 Sb., o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu označení ozáření na obaluVyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůziVyhláška č. 79/2003 Sb., o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích vzoru 1993 a mincí po 20 haléřích vzoru 1993Vyhláška č. 540/2002 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)Vyhláška č. 433/2002 Sb., o podrobnějších pravidlech pro plnění povinností podle ustanovení § 14 odst. 1 a 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, Pozemkovým fondem České republikyVyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraníchVyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacíchVyhláška č. 240/2002 Sb., o registraci historických vozidel a sportovně historických vozidel a o jejich testování a provozuVyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.Vyhláška č. 366/2001 Sb., o upřesnění podmínek stanovených v § 6 a 17 zákona o elektronickém podpisu a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisuVyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidelVyhláška č. 301/2001 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacíchVyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)Vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidelVyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státuVyhláška č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehodVyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičůVyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacíchVyhláška č. 28/2001 Sb., kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence)Vyhláška č. 23/2001 Sb., kterou se stanoví druhy potravin určené pro zvláštní výživu a způsob jejich použitíVyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdravíVyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravěVyhláška č. 440/2000 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péčeVyhláška č. 438/2000 Sb., o darovacích poukázkách pro poskytování peněžitých darů politickým stranám a politickým hnutímVyhláška č. 403/2000 Sb., kterou se určují druhy zemědělského zboží, na něž je možné vystavovat zemědělské skladní listy, a podmínky pro provozování zemědělských veřejných skladůVyhláška č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravyVyhláška č. 297/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařstvíVyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravuVyhláška č. 108/2000 Sb., kterou se stanoví vzor tiskopisu určeného pro uplatnění záměru získat investiční pobídkyVyhláška č. 366/1999 Sb., o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcemVyhláška č. 315/1999 Sb., o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou loteriíVyhláška č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiáluVyhláška č. 279/1997 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetkuVyhláška č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školáchVyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacíchVyhláška č. 60/1997 Sb., kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje disppenzární péče, časové rozmezí disppenzárních prohlídek a označení specializace disppenzarizujícího lékařeVyhláška č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídekVyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)Vyhláška č. 134/1996 Sb., kterou se provádí zákon o myslivostiVyhláška č. 50/1996 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraníchVyhláška č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. ČNR o požární ochraněVyhláška č. 245/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebiteleVyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestáchVyhláška č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacíchVyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizaceVyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušninVyhláška č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění spojená s jeho užívánímVyhláška č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimiVyhláška č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidlaVyhláška č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních a odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť a učilišťVyhláška č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenáchVyhláška č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkemVyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušninVyhláška č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a pohřebnictvíVyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)Vyhláška č. 18/1987 Sb., kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a parVyhláška č. 61/1986 Sb., o prozatímní správě národního majetkuVyhláška č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků ve vlastnictvíVyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínůVyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízeníVyhláška č. 3/1977 Sb., o přepravním řádu lanových drahVyhláška č. 132/1976 Sb., o Úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnostiVyhláška č. 109/1976 Sb., o některých opatřeních k provádění Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)Vyhláška č. 11/1975 Sb., o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnícíchVyhláška č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řáduVyhláška č. 18/1965 Sb., o podmínkách údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu v majetku občanů a nesocialistických organizacíVyhláška č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycíchVyhláška č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řáduVyhláška č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanůmVyhláška č. 33/1959 Sb., o Úmluvě o vymáhání výživného v ciziněVyhláška č. 150/1958 Ú.l. o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujícíchVyhláška č. 145/1956 Ú.l., o provozu na silnicíchVyhláška č. 52/1956 Sb., o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace spojených národů schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 13. února 1946Standard čj. MF-30513/2016/3402-12, k provozování hazardních her dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hráchRozhodnutí prezidenta republiky č. 144/1993 Sb., o sjednávání mezinárodních smluvÚmluva č. 182, o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práceÚmluva o právním postavení dětí narozených mimo manželstvíSdělení, pokyny, opatřeníSdělení č. 62/2010 Sb. m. s., kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)Sdělení č. 28/2010 Sb. m. s., kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 61/1983 Sb., č. 54/1998 Sb., č. 92/2000 Sb. m. s. a č. 64/2004 Sb. m. s. o sjednání Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)Sdělení č. 180/2009 Sb., o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní bytSdělení č. 214/2008 Sb., o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlSdělení čj. 11/20 471/2007-111, k vyhlášce č. 16/2001 Sb.Sdělení č. 333/2006 Sb., o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, ...Sdělení č. 91/2005 Sb. m. s.Sdělení č. 52/2004 Sb., k zákonu č. 191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávekSdělení č. 10/2004 Sb. m. s., dodatek č. 1 k Memorandu o porozumění o zřízení Národního fonduSdělení č. 589/2002 Sb., o zavedení 2. vydání Standardní klasifikace produkce (SKP)Sdělení č. 141/2001 Sb. m. s., Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětíSdělení č. 54/2001 Sb. m. s., Evropská úmluva o výkonu práv dětíSdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 132/2000 Sb.m.s.Sdělení č. 43/2000 Sb. m. s., ÚMLUVA o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojeníSdělení č. 155/35 592/1999 o pravidlech postupu při poskytování sponzorských darů státními podniky a obchodními společnostmi s většinovou majetkovou účastí státuSdělení č. 282/85 140/1998 o postupu při zavedení jednotné evropské měnySdělení č. 34/1998 Sb., o sjednání Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětíSdělení č. 169/1991 Sb., Opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právechSdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítětePokyn D-293, k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobamiVýměr MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenamiVýměr MF č. 01/2016, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenamiVýměr MF č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenamiVýměr MF č. 01/2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenamiVýměr MF č. 01/2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenamiVýměr MF č. 01/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenamiVýměr MF č. 01/2010, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenamiVýměr MF č. 01/2009, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenamiVýměr MF č. 01/2008, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenamiVýměr MF č. 01/2007, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenamiVýměr MF č. 01/2006, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenamiVýměr MF č. 01/2005, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenamiVýměr č. 04/2000 (čj. 16/8 379/195/2000), kterým se stanoví koeficient růstu nájemného z bytu vyjadřující míru inflace cen stavebních prací

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.