Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů

Znění účinné od 29. 1. 2002 do 31. 12. 2002.Pouze změny   Přehled účinností
ZÁKON č. 130/2000 Sb., O VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮZáhlaví předpisuČÁST PRVNÍ - VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ [§ 1 - § 69]HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ [§ 1 - § 5]§ 1§ 2 § 3§ 4 Právo volit§ 5 Právo být volenHLAVA II - VOLEBNÍ ORGÁNY [§ 6 - § 19]§ 6 § 7 Státní volební komise§ 8§ 9 Ministerstvo vnitra§ 10 Český statistický úřad§ 11 Okresní úřad v sídle kraje§ 12 Okresní úřad§ 13 Pověřený obecní úřad§ 14 Obecní úřad § 15 Starosta § 16 Okrsková volební komise § 17§ 18§ 19 HLAVA III - KANDIDÁTNÍ LISTINY A HLASOVACÍ LÍSTKY [§ 20 - § 24]§ 20 Kandidátní listiny§ 21§ 22 Projednání a registrace kandidátních listin§ 23 Vzdání se a odvolání kandidatury§ 24 Hlasovací lístkyHLAVA IV - HLASOVÁNÍ [§ 25 - § 37]§ 25 Volební okrsky § 26 Seznamy voličů § 27 Informování voličů§ 28 § 29 Volební místnost§ 30 Zahájení hlasování§ 31 Zásady hlasování§ 32 Způsob hlasování§ 33 Pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí § 34 § 35 Přerušení hlasování§ 36§ 37 Ukončení hlasování HLAVA V - ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB - DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ [§ 38 - § 47]§ 38 Sčítání hlasů okrskovou volební komisí§ 39 Posuzování hlasovacích lístků§ 40 Zápis o průběhu a výsledku hlasování§ 41 Předání výsledku hlasování Českému statistickému úřadu§ 42 Zjišťování výsledku voleb v kraji§ 43§ 44 Vyhlášení výsledků voleb§ 45 Ukončení činnosti okrskové volební komise§ 46 Osvědčení o zvolení § 47 Dodatečné volby, dodatečné hlasováníHLAVA VI - VZNIK A ZÁNIK MANDÁTU, - NASTUPOVÁNÍ NÁHRADNÍKŮ, NOVÉ VOLBY [§ 48 - § 51]§ 48 Vznik a zánik mandátu§ 49 Nastupování náhradníků§ 50 § 51 Nové volbyHLAVA VII - SOUDNÍ PŘEZKUM [§ 52 - § 54]§ 52§ 53§ 54HLAVA VIII - NÁROKY ČLENŮ OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ - A NÁROKY KANDIDÁTŮ [§ 55 - § 56]§ 55 Nároky členů okrskových volebních komisí § 56 Nároky kandidátů HLAVA IX - PŘESTUPKY A JINÉ SPRÁVNÍ DELIKTY [§ 57 - § 58]§ 57§ 58HLAVA X - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ [§ 59 - § 69]§ 59 Zmocňovací ustanovení§ 60 § 61 Lhůty§ 62§ 63 § 64§ 64a § 65 § 66 § 67 § 68 § 69ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu [§ 70]§ 70 ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev - a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky [§ 71]§ 71 ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST [§ 72]§ 72 Účinnost novel

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Zákon č. 130/2000 Sb.

Poznámka

Záložka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.