Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Znění účinné od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2019.Pouze změny   Přehled účinností
VYHLÁŠKA č. 27/2016 Sb., O VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ NADANÝCHZáhlaví předpisuČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ [§ 1]§ 1ČÁST DRUHÁ - VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI [§ 2 - § 18]ČÁST DRUHÁ, Hlava I - Obecná ustanovení [§ 2]§ 2 Podpůrná opatřeníČÁST DRUHÁ, Hlava II - Zvláštní ustanovení o některých podpůrných opatřeních [§ 3 - § 9]§ 3 Individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami§ 4§ 5 Asistent pedagoga§ 6 Poskytování podpůrných opatření žáku používajícímu jiný komunikační systém než mluvenou řeč§ 7 Tlumočník českého znakového jazyka§ 8 Přepisovatel pro neslyšící§ 9 Působení dalších osob poskytujících podporuČÁST DRUHÁ, Hlava III - Postup v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření [§ 10 - § 16]§ 10 Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně§ 11 Postup před přiznáním podpůrných opatření druhého až pátého stupně§ 12§ 13 Zpráva a doporučení za účelem stanovení podpůrných opatření§ 14 Zpráva§ 15 Doporučení§ 16 Postup při poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupněČÁST DRUHÁ, Hlava IV - Organizace vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními [§ 17 - § 18]§ 17 Organizace vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními§ 18 Podpora organizace vzděláváníČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ UVEDENÝCH V § 16 ODST. 9 ZÁKONA§ 19 Pravidla vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona§ 20§ 21§ 22 Převedení žáka do vzdělávacího programu základní školy speciální§ 23 Přezkoumání podmínek§ 24 Organizace vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona§ 25 Počty žáků§ 26 Péče o bezpečnost a ochranu zdraví žákůČÁST ČTVRTÁ - VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ [§ 27 - § 31]§ 27 Nadaný a mimořádně nadaný žák§ 28 Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka§ 29§ 30 Přeřazení do vyššího ročníku§ 31ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ [§ 32 - § 34]§ 32 Přechodná ustanovení§ 33 Zrušovací ustanovení§ 34 ÚčinnostÚčinnost novelPříl.1Příl.2Příl.3Příl.4Příl.5

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.