Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Pouze ustanovení změněná k 1. 1. 2003

Znění účinné od 1. 1. 2003 do 30.9.2012.Celý předpis   Přehled účinností

VYHLÁŠKA
č. 511/2002 Sb.,
o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 k provedení § 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

* * * * *

§ 1

(1) Povinnost zúčastnit se vstupního vzdělávání nemá úředník, který získal vysokoškolské vzdělání v některém z bakalářských nebo magisterských studijních programů stanovených v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost

a)   z obecné části nemá úředník, který získal vysokoškolské vzdělání v některém z bakalářských nebo magisterských studijních programů stanovených v bodu 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce,
b)   ze zvláštní části nemá úředník, který získal vysokoškolské vzdělání v některém z bakalářských nebo magisterských studijních programů, pokud jde o správní činnosti uvedené v bodu 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(3) Povinnost účastnit se vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů z obecné části tohoto vzdělávání nemá úředník, který získal vysokoškolské vzdělání v některém z bakalářských nebo magisterských studijních programů stanovených v příloze č. 3 k této vyhlášce.

* * * * *

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

* * * * *

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 511/2002 Sb.

Bakalářské nebo magisterské studijní programy,
po jejichž absolvování úředník není povinen
účastnit se vstupního vzdělávání
 

Klasifikace
kmenových
oborů
vzdělávání
(KKOV)
Studijní program Obor
6202 R Hospodářská politika a správaVeřejná správa
6202 R Hospodářská politika a správa Finanční kontrola
6202 R Hospodářská politika a správa Podnikání a administrativa
6202 R Hospodářská politika a správa Regionální rozvoj a správa
6202 R Hospodářská politika a správa Veřejná ekonomika
6202 R Hospodářská politika a správaVeřejná ekonomika a správa
6202 R Hospodářská politika a správa Veřejná správa a regionální ekonomika
6202 R Hospodářská politika a správa Veřejná správa a regionální rozvoj
6202 R Hospodářská politika a správa Veřejné finance
6202 T Hospodářská politika a správa Podnikání a administrativa
6202 T Hospodářská politika a správa Regionalistika a veřejná správa
6202 T Hospodářská politika a správa Regionální rozvoj a správa
6202 T Hospodářská politika a správa Veřejná ekonomika
6202 T Hospodářská politika a správa Veřejná ekonomika a správa
6202 T Hospodářská politika a správa Veřejná správa a regionální rozvoj
6206 R Ekonomika a management Finance a daně
6208 R Ekonomika a management Finanční management
6208 R Ekonomika a management Hotelnictví
6208 R Ekonomika a management Management a ekonomika
6208 R Ekonomika a management Management v podnikání
6208 R Ekonomika a management Podniková ekonomika a management
6208 R Ekonomika a management Podnikové hospodářství
6208 R Ekonomika a management Sociálně ekonomický obor
6208 R Ekonomika a management Evropská agrární diplomacie
6208 T Ekonomika a management Management a ekonomika
6208 T Ekonomika a management Management a marketing
6208 T Ekonomika a management Podniková ekonomika
6208 TEkonomika a management Podniková ekonomika a management
6208 T Ekonomika a management Průmyslové inženýrství
6208 T Ekonomika a management Evropská agrární diplomacie
6208 R Ekonomika a management Management hotelnictví lázeňství
6208 R Ekonomika a management Management lázeňských služeb
6209 R Systémové inženýrství a informatika Informační management
6209 R Systémové inženýrství a informatika Informatika ve veřejné správě
6209 R Systémové inženýrství a informatika Informatika ve veřejné správě
6209 T Systémové inženýrství a informatika Informatika ve veřejné správě
6731 R Sociální politika a sociální práce Sociální práce
6731 T Sociální politika a sociální práce Občanský sektor
6731 T Sociální politika a sociální práceVeřejná a sociální politika
6804 R Právní specializace Místní správa
6804 R Právní specializace Právo v podnikání
6804 R Právní specializace Sociálně právní činnost
6804 R Právní specializace Soudní a notářská administrativní činnost
6804 R Právní specializace Veřejná správa
6805 T Právo a právní věda Právo
6806 R Bezpečnostně právní studia Bezpečnostně právní studia
7507 R Specializace v pedagogice Sociální komunikace ve státní správě
7507 R Specializace v pedagogice Sociální patologie a prevence
7507 T Specializace v pedagogice Sociální pedagogika

Legenda:

R- bakalářské studium
T- magisterské studium

* * * * *

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 511/2002 Sb.

Bakalářské nebo magisterské studijní programy,
po jejichž absolvování úředník není povinen prokázat
zvláštní odbornou způsobilost, a to

1. pro obecnou část
Klasifikace
kmenových
oborů
vzdělávání
(KKOV)
Studijní program Obor
6202 R Hospodářská politika a správa Finanční kontrola
6202 R Hospodářská politika a správa Veřejná správa
6202 R Hospodářská politika a správaVeřejná správa a regionální ekonomika
6202 R Hospodářská politika a správaVeřejná správa a regionální rozvoj
6202 R Hospodářská politika a správaRegionální rozvoj a správa
6202 R Hospodářská politika a správaVeřejná ekonomika
6202 R Hospodářská politika a správa Veřejná ekonomika a správa
6202 T Hospodářská politika a správa Regionalistika a veřejná správa
6202 T Hospodářská politika a správa Regionální rozvoj a správa
6202 T Hospodářská politika a správa Veřejná ekonomika
6202 T Hospodářská politika a správa Veřejná ekonomika a správa
6202 T Hospodářská politika a správa Veřejná správa a regionální rozvoj
6202 T Hospodářská politika a správa Ekonomika veřejného sektoru
6202 RHospodářská politika a správaVeřejná ekonomika a správa
6202 T Hospodářská politika a správaEkonomika veřejného sektoru
6202 T Hospodářská politika a správaPodnikání a administrativa
6208 R Ekonomika a management Management v podnikání
6208 REkonomika a management Sociálně ekonomický obor
6208 TEkonomika a managementPodniková ekonomika a management
6209 RSystémové inženýrství a informatikaInformatika ve veřejné správě
6209 T Systémové inženýrství a informatika Informatika ve veřejné správě
6731 T Sociální politika a sociální práce Občanský sektor
6731 T Sociální politika a sociální práce Sociální práce
6731 T Sociální politika a sociální práce Veřejná a sociální politika
6804 R Právní specializaceMístní správa
6804 R Právní specializace Sociálně právní činnost
6804 R Právní specializace Veřejná správa
6805 T Právo a právní věda Právo
6806 R Bezpečnostně právní studiaBezpečnostně právní studia

Legenda:

R- bakalářské studium
T- magisterské studium

 

2. pro zvláštní část
Klasifikace
kmenových
oborů
vzdělávání
(KKOV)
Studijní program Obor Správní činnosti
6805 T Právo a právní věda Právo při přestupkovém
řízení ve věci
veřejného
pořádku,
občanského
soužití
a majetku
6805 T Právo a právní věda Právo při správě matrik
a státního
občanství
6202 R Hospodářská politika
a správa
Finanční kontrola při finančním
hospodaření
územních
samosprávných
celků
a jeho přezkumu
6202 R Hospodářská politika
a správa
Veřejné finance
6208 REkonomika
a management
Účetnictví a finanční
řízení podniku
6208 T Ekonomika
a management
Účetnictví a finanční
řízení podniku
6208 R Ekonomika
a management
Finance a daně při správě daní
a poplatků
6208 REkonomika
a management
Daňové poradenství
7501 R Pedagogika Pedagogické poradenství
a školský management
ve školství
7507 R Specializace
v pedagogice
Školský management
3607 T Stavební inženýrství Konstrukce
a dopravní stavby
při správním
rozhodování a
dozorové činnosti
v silničním
hospodářství
3708 T Dopravní inženýrství
a spoje
Management a ekonomika
dopravy a telekomunikací
3709 R Dopravní technologie
a spoje
Logistika v dopravě
a telekomunikacích
3710 R Technika a technologie
v dopravě a spojích
Silniční a městská
automobilová doprava
3710 T Technika a technologie
v dopravě a spojích
Silniční a městská
automobilová doprava
6202 R Hospodářská politika
a správa
Veřejná správa
6804 R Právní specializace Místní správa
6804 R Právní specializace Právní vztahy
k nemovitostem
 
3708 T Dopravní inženýrství
a spoje
Dopravní infrastruktura
v území
v silniční dopravě
3708 TDopravní inženýrství
a spoje
Management a ekonomika
dopravy a telekomunikací
3709 RDopravní technologie
a spoje
Logistika v dopravě
a telekomunikacích
3710 RTechnika a technologie
v dopravě a spojích
Silniční a městská
automobilová doprava
3710 TTechnika a technologie
v dopravě a spojích
Silniční a městská
automobilová doprava
6202 RHospodářská politika
a správa
Veřejná správa
6804 RPrávní specializaceMístní správa
6806 RBezpečnostně
právní studia
Bezpečnostně
právní studia
2301 TStrojní inženýrstvíDopravní technikapři správním
rozhodování a
dozorové činnosti
při provozování
drah a drážní
dopravy
2301 TStrojní inženýrství Provoz a údržba
dráhových vozidel
2341 RStrojírenství Dopravní technika
2341 RStrojírenstvíEkonomika a provoz
dopravy
3708 T Dopravní inženýrství
a spoje
Dopravní infrastruktura
v území
3708 TDopravní inženýrství
a spoje
Management a ekonomika
dopravy a telekomunikací
3708  TDopravní inženýrství
a spoje
Dopravní management,
marketing a logistika
3709 RDopravní technologie
a spoje
Dopravní technologie
a spoje
3709 RDopravní technologie
a spoje
Technologie a řízení
dopravy
3709 RDopravní technologie
a spoje
Dopravní infrastruktura
5103 T Všeobecné lékařství Všeobecné lékařstvíve zdravotnictví
5341 ROšetřovatelství Sociálně zdravotní
a geriatrická péče
5341 R Ošetřovatelství Všeobecná sestra
5345 TSpecializace ve
zdravotnictví
Sociální práce se
zdravotnickým profilem
5346 REkonomika a řízení
zdravotnictví
Zdravotnický management
-ošetřovatelská péče
5346 TEkonomika a řízení
zdravotnictví
Management zdravotnictví
6202 RHospodářská politika
a správa
Veřejná správa
6202 T Hospodářská politika
a správa
Veřejná ekonomika
a správa
6731 T Sociální politika
a sociální práce
Veřejná a sociální politika
6804 R Právní specializaceMístní správa
6804 RPrávní specializacePrávo sociálního
zabezpečení
7501 RPedagogikaSociální pedagogika
-prevence a resocializace
3607 TStavební inženýrství Inženýrství životního
prostředí
při územním
rozhodování a při
rozhodování na
úseku stavebního
řádu a vyvlastnění
3607 TStavební inženýrstvíPozemní stavby
3607 T Stavební inženýrství Pozemní stavby
a konstrukce
3607 T Stavební inženýrství Vodní hospodářství
a vodní stavby
3608 TPozemní stavby
a architektura
Pozemní stavby
a architektura
6202 R Hospodářská politika
a správa
Veřejná správa
6202 RHospodářská politika
a správa
Veřejná správa
a regionální rozvoj
6202 RHospodářská politika
a správa
Veřejná správa
a regionální ekonomika
6202 THospodářská politika
a správa
Regionalistika
a veřejná správa
6202 THospodářská politika
a správa
Veřejná správa
a regionální rozvoj
6804 R Právní specializace Místní správa
6804 R Právní specializaceVeřejná správa
6805 TPrávo a právní věda Právo
4107 TLesní inženýrství Lesní inženýrství v lesním
hospodářství
a myslivosti
4132 RLesnictví Lesnictví
4101 TZemědělské inženýrství Hodnocení a
ochrana půdy
v zemědělství
4101 TZemědělské inženýrství Hospodaření v zemědělství
4101 T Zemědělské inženýrství Odpady a jejich využití
4101 TZemědělské inženýrství Rostlinná produkce
4101 TZemědělské inženýrstvíRostlinolékařství
4101 TZemědělské inženýrstvíVšeobecné zemědělství
4101 T Zemědělské inženýrství Zahradnictví
4101 T Zemědělské inženýrství Zemědělské inženýrství
4101 TZemědělské inženýrství Živočišná produkce
4102 RFytotechnikaRostlinná produkce
4102 TFytotechnikaFytotechnika
4103 RZootechnika Živočišná produkce
4103 TZootechnika Zootechnika
4106 RZemědělská specializace Pozemkové úpravy,
ochrana a využití
půdního fondu
4106 TZemědělská specializace Agroekologie
4106 T Zemědělská specializace Odpadové hospodářství
4131 R ZemědělstvíTrvale udržitelné
systémy hospodaření
v krajině
4144 RZahradnictví Zahradnictví
6804 RPrávní specializacePrávo v podnikání při správě
živnostenského
podnikání
6804 RPrávní specializaceŽivnostenské právo
3908 RPožární ochrana a
průmyslová bezpečnost
Bezpečnost práce
a procesů
při zajištění
ochrany obyvatel
a krizovém řízení
3908 R Požární ochrana a
průmyslová bezpečnost
Havarijní plánování
a krizové řízení
3908 R Požární ochrana a
průmyslová bezpečnost
Technická bezpečnost
osob a majetku
3908 RPožární ochrana a
průmyslová bezpečnost
Technika požární ochrany
a bezpečnosti průmyslu
3908 T Požární ochrana a
průmyslová bezpečnost
Bezpečnostní inženýrství
3908 T Požární ochrana a
průmyslová bezpečnost
Technika požární ochrany
a bezpečnosti průmyslu
6806 TBezpečnostně
právní studia
Policejní management
a kriminalistika
6208 REkonomika
a management
Podniková ekonomika
a management
při přípravě a
realizaci
hospodářských
opatření pro
krizové stavy
6208 TEkonomika
a management
Podniková ekonomika
a management
6806 T Bezpečnostně
právní studia
Policejní management
a kriminalistika
při prevenci
závažných havárií
způsobených
vybranými
nebezpečnými
chemickými
látkami nebo
chemickými
přípravky
3908 RPožární ochrana a
průmyslová bezpečnost
Bezpečnost práce
a procesů
3908 RPožární ochrana a
průmyslová bezpečnost
Havarijní plánování
a krizové řízení
3908 RPožární ochrana a
průmyslová bezpečnost
Technická bezpečnost
osob a majetku
3908 RPožární ochrana a
průmyslová bezpečnost
Technika požární ochrany
a bezpečnosti průmyslu
3908 TPožární ochrana a
průmyslová bezpečnost
Bezpečnostní inženýrství
3908 T Požární ochrana a
průmyslová bezpečnost
Technika požární ochrany
a bezpečnosti průmyslu

Legenda:

R- bakalářské studium
T- magisterské studium

* * * * *

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 511/2002 Sb.

Bakalářské nebo magisterské studijní programy,
po jejichž absolvování úředník není povinen účastnit
se vzdělávání vedoucích úředníků nebo vedoucích
úřadů, a to
pro obecnou část 

Klasifikace
kmenových
oborů
vzdělávání
(KKOV)
Studijní program Obor
1801 R Informatika Aplikovaná informatika
1802 RAplikovaná informatika Výpočetní technika
2612 R Elektronika a informatika Měřící a výpočetní
technika
3607 T Stavební inženýrství Ekonomika a řízení
stavebnictví
5346 T Ekonomika a řízení
zdravotnictví
Management
zdravotnictví
6202 R Hospodářská politika a správaSociální management
6202 RHospodářská politika a správaVeřejná ekonomika
6202 R Hospodářská politika a správa Veřejná ekonomika
a správa
6202 R Hospodářská politika a správaVeřejná správa
6202 RHospodářská politika a správaFinanční kontrola
6202 RHospodářská politika a správaRegionalistika
a veřejná správa
6202 RHospodářská politika a správa Regionální rozvoj
a správa
6202 RHospodářská politika a správa Veřejná správa a
regionální ekonomika
6202 R Hospodářská politika a správa Veřejná správa
a regionální rozvoj
6202 RHospodářská politika a správaZdaňování
6202 T Hospodářská politika a správaEkonomika veřejného
sektoru
6202 THospodářská politika a správaRegionalistika
a veřejná správa
6202 THospodářská politika a správa Regionální rozvoj
a správa
6202 THospodářská politika a správa Veřejná ekonomika
a správa
6202 THospodářská politika a správaVeřejná správa
a regionální rozvoj
6207 RKvantitativní metody
v ekonomice
Systémové inženýrství
6207 T Kvantitativní metody
v ekonomice
Systémové inženýrství
6208 REkonomika a managementManagement a marketing
zahraničního obchodu
6208 R Ekonomika a management Management podnikatelské
sféry a veřejných služeb
6208 R Ekonomika a management Daňové poradenství
6208 R Ekonomika a management Finanční management
6208 R Ekonomika a management Hotelnictví
6208 R Ekonomika a management Management
6208 R Ekonomika a management Management a ekonomika
6208 R Ekonomika a management Organizace a řízení
malých a středních firem
6208 R Ekonomika a management Podniková ekonomika
a management
6208 R Ekonomika a management Sociálně ekonomický obor
6208 T Ekonomika a management Management a ekonomika
6208 T Ekonomika a management Management a marketing
6208 TEkonomika a management Management a podnikání
6208 T Ekonomika a management Management podnikatelské
sféry a veřejných služeb
6208 T Ekonomika a management Manažersko - ekonomický
obor
6208 T Ekonomika a management Podniková ekonomika
6208 T Ekonomika a management Podniková ekonomika
a management
6208 T Ekonomika a management Podnikové finance
a obchod
6208 T Ekonomika a management Podnikové hospodářství
6208 T Ekonomika a management Průmyslové inženýrství
6208 T Ekonomika a management Management hotelnictví
a lázeňství
6208 T Ekonomika a management Řízení a ekonomika
podniku
6209 R Ekonomika a management Management lázeňských
služeb
6209 R Systémové inženýrství
a informatika
Informační management
6209 R Systémové inženýrství
a informatika
Informatika ve veřejné
správě
6209 T Systémové inženýrství
a informatika
Manažerská informatika
6209 T Systémové inženýrství
a informatika
Informatika ve veřejné
správě
6804 R Právní specializace Místní správa
6804 R Právní specializace Veřejná správa
6805 T Právo a právní věda Právo
6806 R Bezpečnostně právní studia Bezpečnostně
právní studia
7507 R Specializace v pedagogice Školský management

Legenda:

R- bakalářské studium
T- magisterské studium

* * * * *

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.