Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Rejstřík podle struktury zákona o DPH

Daňové doklady

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Oblast týkající se daňových dokladů je v zákoně o DPH obsažena v ustanoveních § 26 až § 35a.

Daňový doklad pro účely daně z přidané hodnoty může mít listinnou nebo elektronickou podobu. Daňový doklad má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystaven a obdržen elektronicky. Daňovým dokladem v elektronické podobě tak není daňový doklad vytištěný, naskenovaný a zaslaný e-mailem. Daňovým dokladem v elektronické podobě je naopak např. doklad podepsaný uznávaným elektronickým podpisem a takto zaslaný zákazníkovi. S použitím elektronického dokladu musí souhlasit osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje. Není zde předepsána písemná forma souhlasu. Tento souhlas může být udělen i mlčky – tzn., že pokud příjemce obdrží daňový doklad elektronicky a nijak neprotestuje, bere se, že s tímto způsobem přijetí daňového dokladu souhlasí.

Za správnost údajů na daňovém dokladu a za jeho vystavení ve stanovené lhůtě odpovídá vždy osoba, která plnění uskutečnila. Platí to i v případě, že k vystavování daňového dokladu je zmocněn příjemce plnění.

V § 27 zákon o DPH uvádí, že vystavování daňových dokladů podléhá pravidlům členského státu, ve kterém je místo plnění. Bude-li tedy plátce uskutečňovat plnění s místem plnění v tuzemsku, bude při vystavování daňových dokladů ctít pravidla daná tuzemským zákonem. Naopak, pokud bude uskutečňovat např. plnění s místem plnění v Německu a bude osobou povinnou tam přiznat daň, bude se při vystavování daňových dokladů řídit německými právními předpisy. Pokud je však místo plnění ve třetí zemi nebo členském státě odlišném od státu usídlení poskytovatele plnění, a povinnost přiznat daň má příjemce plnění, bude se vystavování dokladů řídit pravidly státu poskytovatele plnění. Stejně tak se pravidly státu poskytovatele bude řídit vystavování dokladů, pokud je poskytovatel plnění registrován k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa.

Pravidla, kdy je plátce povinen vystavit daňový doklad, obsahuje § 28 ZDPH. Obecně lze říci, že povinnost vystavit daňový doklad ukládá zákon plátci především při poskytnutí plnění nebo přijetí úplaty (zálohy) před uskutečněním plnění osobě povinné k dani nebo právnické osobě nepovinné k dani, s výjimkou plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně. Tato povinnost platí i v případě tzv. přeshraničních plnění. Pokud plátce poskytuje plnění osobě nepovinné k dani, např. soukromé osobě, povinnost vystavit daňový doklad nemá, nicméně jej vystavit může.

Příklad

Plátce má maloobchodní prodejnu s elektro zbožím. V případě prodeje soukromým osobám stačí, když povede evidenci uskutečněných zdanitelných plnění, aniž by vystavoval daňové doklady, pokud je mu však známo, že plnění je poskytováno osobě povinné k dani nebo právnické osobě nepovinné k dani, je povinen vystavit daňový doklad.

Daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň, nebo přiznat plnění (§ 28 odst. 5 a 6 ZDPH).

Osoba povinná k dani může k vystavení daňového dokladu písemně zmocnit osobu, pro kterou se plnění uskutečňuje, nebo třetí osobu. Pokud je zmocnění uděleno elektronicky, musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem (§ 28 odst. 7 ZDPH).

...
Zbývajících 70 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.