Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Rejstřík podle struktury zákona o DPH

Dodání nemovité věci

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Dodání nemovité věci je plněním vymezeným v ustanovení § 51 ZDPH, tedy plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně. Společným prvkem této skupiny osvobozených plnění je, že u přijatých zdanitelných plnění, která mají na uskutečňování tohoto typu osvobozených plnění vazbu, není možno uplatnit nárok na odpočet daně.

Ve kterých případech je dodání nemovité věci plněním osvobozeným od daně, vymezuje konkrétně ustanovení § 56 ZDPH.

Kdy je od daně osvobozeno dodání pozemku, je stanoveno v § 56 odst. 1 ZDPH. Od daně je osvobozeno dodání pozemku, který netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a který není stavebním pozemkem.

Prvotně to znamená, že má-li se v případě dodání pozemku jednat o plnění osvobozené od daně, nesmí pozemek tvořit funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí. Na pozemku by tedy neměla stát žádná stavba, se kterou pozemek tvoří funkční celek (definici pozemku tvořícího funkční celek se stavbou najdeme v ustanovení § 48 odst. 3 ZDPH). V podstatě se tedy musí jednat o pozemek nezastavěný. Drobné stavby, jako např. plot, studna či opěrná zídka, sloužící lepšímu využití nebo ochraně pozemku, však (pro účely tohoto ustanovení) zastavěnost pozemku nezpůsobují. Tedy i prodej pozemku, na kterém není umístěna žádná jiná stavba a který je pouze oplocen, je prodejem pozemku, který funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí netvoří.

Aby se jednalo o plnění osvobozené od daně, nesmí být dále pozemek pozemkem stavebním. Vymezení stavebního pozemku pro účely ZDPH řeší jeho ustanovení § 56 odst. 2. Stavebním pozemkem se rozumí pozemek, na kterém má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a který je nebo byl předmětem stavebních prací nebo správních úkonů za účelem zhotovení této stavby, nebo v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení této stavby, nebo pozemek, na kterém může být na základě povolení podle stavebního zákona umístěna stavba pevně spojená se zemí. Stavební práce mohou mít formu klasických prací spočívajících ve výstavbě, např. výstavba inženýrských sítí přímo na pozemku nebo v jeho blízkosti, ale také např. prací demoličních spočívajících v odstranění stávajících budov z důvodu plánované nové výstavby. Správním úkonem za účelem zhotovení stavby může být např. podání návrhu na změnu územního plánu. Dále se může jednat např. o pozemek, ke kterému je již vydáno stavební povolení ke zhotovení stavby pevně spojené se zemí .

Příklad

Plátce prodává zahradu se studnou, která není stavebním pozemkem. Vzhledem k výše uvedenému studna nebrání aplikaci osvobození od daně při dodání tohoto pozemku. Bude se tedy jednat o plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně dle § 56 odst. 1 ZDPH.

Příklad

Plátce prodává zahradu se studnou. K tomuto pozemku již bylo vydáno stavební povolení k zhotovení stavby pevně spojené se zemí. Na základě výše uvedeného studna nezpůsobuje zastavěnost pozemku, jde tedy o pozemek nezastavěný, ale vzhledem k stavebnímu povolení již jde o pozemek stavební a podmínky pro osvobození od daně při dodání tohoto pozemku podle § 56 odst. 1 ZDPH tak již nejsou naplněny.

Příklad

Plátce prodává pozemek, který není stavebním pozemkem, na němž je umístěno elektrické vedení. Plátce není vlastníkem elektrického vedení. Jelikož inženýrská síť ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka pozemku netvoří dle § 48 odst. 3 ZDPH s pozemkem funkční celek, jsou podmínky pro osvobození dodání tohoto pozemku dle § 56 odst. 1 ZDPH naplněny.

Příklad

Plátce prodává pozemek, na kterém je umístěno elektrické vedení ve vlastnictví jiné osoby. Jedná se tak o pozemek nezastavěný. Za účelem zhotovení stavby na tomto pozemku k němu byly přivedeny inženýrské sítě (přípojka vody, plynu a elektřiny). Pozemek je nezastavěný, v jeho okolí však již byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení stavby, jedná se tak o pozemek stavební a podmínky pro osvobození od daně při dodání tohoto pozemku podle § 56 odst. 1 ZDPH tak již nejsou naplněny.

Kdy je od daně osvobozeno dodání vybrané nemovité věci, je stanoveno v ...

Zbývajících 66 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.