Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Rejstřík podle struktury zákona o DPH

Dodání zboží do jiného členského státu

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Dodáním zboží do jiného členského státu se rozumí dodání zboží, které je skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu (§ 13 odst. 2 ZDPH).

Místem plnění při dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno osobou, která uskutečňuje dodání zboží, nebo osobou, pro kterou se uskutečňuje dodání zboží, nebo zmocněnou třetí osobou, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava zboží začíná (§ 7 odst. 2 ZDPH).

Dle § 64 odst. 1 ZDPH dodání zboží do jiného členského státu plátcem osobě registrované k dani v jiném členském státě, pro kterou je pořízení tohoto zboží v jiném členském státě předmětem daně, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud:

- tato osoba sdělila plátci své daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty,
- je zboží odesláno nebo přepraveno z tuzemska do jiného členského státu plátcem, pořizovatelem nebo třetí osobou zmocněnou plátcem nebo pořizovatelem a
- plátce uvede dodání zboží v souhrnném hlášení.

Pro účely uplatnění osvobození od daně se má za to, že zboží bylo odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu, stanoví-li tak článek 45a prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011. V tomto článku nařízení jsou jmenovány důkazy, které, pokud je má prodávají k dispozici, způsobí, že se má za to, že zboží bylo odesláno nebo přepraveno z jednoho členského státu do druhého. Je zde rovněž uvedeno, jaké údaje má obsahovat písemné potvrzení od pořizovatele zboží. Nařízení neřeší situaci, kdy zboží přepravuje prodávající vlastními dopravními prostředky. Nařízení sice jmenuje důkazy prokazující přepravu zboží do jiného členského státu, nicméně nic nebrání plátci prokázat skutečné dodání zboží do jiného členského státu i jinými důkazními prostředky.  

Bližší informace lze nalézt ve „Vysvětlivkách ke změnám DPH v EU, pokud jde o režim call-off stock, plnění v řetězci a osvobození dodání zboží uvnitř Společenství od daně“.

Dle § 22 ZDPH vzniká povinnost přiznat uskutečnění osvobozeného dodání zboží do jiného členského státu k patnáctému dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu. Pokud však byl daňový doklad vystaven před patnáctým dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu, je plátce povinen přiznat uskutečnění tohoto dodání již ke dni vystavení daňového dokladu.

Daňový doklad se při dodání zboží do jiného členského státu vystaví v souladu s pravidly uvedenými v § 28 a 29 ZDPH.

Při dodání zboží do jiného členského státu vzniká plátci povinnost podat souhrnné hlášení (viz ...

Zbývajících 59 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.