Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Rejstřík podle struktury zákona o DPH

Stanovení místa plnění při dodání zboží

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Při stanovení místa plnění u dodání zboží je podstatné rozlišit, zda jde o dodání nemovité věci nebo zboží. Při dodání zboží je pak místo plnění různé pro jednotlivé typy dodání zboží.

Dodání nemovité věci

Místem plnění při dodání nemovité věci je místo, kde se nemovitá věc nachází. V případě práva stavby (viz § 1240 až 1256 ObčZ) je tímto místem místo, kde se nachází pozemek zatížený právem stavby (§ 7 odst.  9 ZDPH).

Příklad

Plátce převádí na jiného plátce nemovitou věc – skladovací halu, která je umístěna u Žiliny na Slovensku. Místo plnění se nachází na Slovensku a převod nemovité věci se bude řídit pravidly stanovenými slovenským zákonem o DPH. V tuzemském přiznání plátce plnění uvede na řádku 26.

Dodání zboží

Místem plnění při dodání zboží, pokud je dodání zboží uskutečněno bez odeslání nebo přepravy, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje (§ 7 odst. 1 ZDPH).

Příklad

Plátce dodává pracovní oděvy jinému plátci. Zboží je dodáváno bez přepravy, zákazník si zboží vyzvedne ve skladu v Ostravě. Místo plnění při dodání zboží bude tuzemsko. Plátce plnění zatíží daní (řádek 1 přiznání).

Místem plnění při dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno osobou, která uskutečňuje dodání zboží (tj. dodavatelem zboží), nebo osobou, pro kterou se uskutečňuje dodání zboží (tj. odběratelem zboží), nebo zmocněnou třetí osobou, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava zboží začíná (§ 7 odst. 2 ZDPH).

Příklad

Plátce dodává zboží s přepravou osobě registrované k dani v Rakousku. Zboží je naloženo ve skladu v Břeclavi a je přepraveno zákazníkovi do Vídně. Místo plnění se bude řídit místem, kde je zahájena přeprava, bude tedy v tuzemsku. Plnění však bude osvobozeno podle § 64 ZDPH (řádek 20 přiznání, souhrnné hlášení, kód „0“).

Pokud však odeslání nebo přeprava zboží začíná ve třetí zemi (tj. mimo EU), za místo plnění při dovozu zboží, se považuje členský stát, ve kterém vznikla povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží (§ 7 odst. 2 ZDPH). Nejčastěji to tedy bude ten stát, kde bylo zboží propuštěno do celního režimu volného oběhu – blíže viz heslo Dovoz zboží.

Příklad

Plátce dovezl zboží z Turecka. Po ukončení přepravy zboží z Turecka bylo zboží v tuzemsku propuštěno do celního režimu volného oběhu. Místem plnění při dovozu zboží je tedy Česká republika. Dovoz plátce uvede na řádku 7 nebo 8 přiznání.

Při dodání zboží s instalací nebo montáží se za místo plnění považuje místo, kde je zboží instalováno nebo smontováno (...

Zbývajících 64 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.