Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Rejstřík podle struktury zákona o DPH

Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Institut nespolehlivého plátce a nespolehlivé osoby byly do ZDPH zařazeny v rámci boje proti daňovým únikům.

Nespolehlivý plátce (§ 106a ZDPH)

Nespolehlivým plátcem se může stát plátce, který závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně. Vzhledem k tomu, že zákon přesně nestanoví, co se míní porušením povinností závažným způsobem, je toto vymezeno v metodice zveřejněné na internetových stránkách finanční správy (viz https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/nespolehlivy-platce). Nespolehlivým se může stát plátce, pokud např.:

- byla plátci správcem daně vyměřena nebo doměřena daň pomocí pomůcek nad 500 000 Kč,
- byl vydán zajišťovací příkaz, který nebyl plátcem ve lhůtě uhrazen,
- po dobu nejméně tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích má plátce evidován kumulativní nedoplatek na dani z přidané hodnoty ve výši minimálně 500 000 Kč,
- plátci byl správcem daně snížen uplatňovaný nárok na odpočet daně o min. 500 000 Kč,
- byla plátci opakovaně stanovena daň podle pomůcek za alespoň dvě z šesti po sobě jdoucích zdaňovacích období,
- plátce neposkytuje požadovanou součinnost, tj. nereaguje řádně na výzvu nebo výzvy správce daně nebo nepředloží bez řádného odůvodnění požadované údaje nezbytné pro řádnou správu daně,
- plátce opakovaně, ani ve lhůtě stanovené správcem daně ve výzvě, nepodal daňové přiznání nebo hlášení, pokud tato situace nastala alespoň 2x v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců,
- plátce uvedl nepravdivé nebo neúplné informace k registraci k DPH,
- je správcem daně zvýšena plátcem tvrzená daň na výstupu minimálně o 500 000 Kč a související vyměřená nebo doměřená daň není zcela uhrazena v náhradní lhůtě splatnosti.

Správce daně při posuzování nespolehlivosti plátce vždy zohlední případné objektivní okolnosti, které mohly způsobit neplnění povinností.

...
Zbývajících 68 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.