Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Rejstřík podle struktury zákona o DPH

Oprava výše daně

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Opravy základu daně jsou ZDPH řešeny v ustanoveních § 42 – Oprava základu daně a § 46 – Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky. Oprava příslušné výše daně pak z opravy základu daně v daných případech vyplývá a navazuje na ni. Zároveň však ZDPH obsahuje také ustanovení § 43 ZDPH – Oprava výše daně, které řeší výhradně jen opravu výše daně. Oprava výše daně však může mít dopad i na změnu základu daně, jak bude zřejmé z níže uvedeného příkladu.

Oprava výše daně

K opravě výše daně dle § 43 ZDPH přistupuje plátce tehdy, pokud původní uplatnění daně na výstupu na základě uskutečnění plnění či přijetí úplaty neproběhlo v souladu se ZDPH. Opravou výše daně tedy tuto situaci následně napravuje. V tomto ustanovení je však řešena pouze jedna typová situace, a to přiznání daně v nesprávné výši s následkem zvýšení daně na výstupu.

Dle ustanovení § 43 odst. 1 ZDPH v případě, kdy plátce nebo identifikovaná osoba přiznala daň jinak, než stanoví tento zákon, a tím zvýšila daň na výstupu, je oprávněna provést opravu v dodatečném daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém byla nesprávně uplatněna daň. Opravu lze provést nejdříve ke dni, ve kterém plátce nebo identifikovaná osoba, pro kterou se plnění uskutečnilo, obdržela opravný daňový doklad, nebo ve kterém byla provedena oprava v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty.

Opravu výše daně v daném případě není poskytovatel plnění povinen provést, má však možnost ji provést. ZDPH však přesně definuje podmínky, za jakých k opravě, kterou bude poskytovatel plnění daň na výstupu snižovat, může dojít. Oprava se provádí v dodatečném daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém došlo k jejímu nesprávnému uplatnění. Toto dodatečné daňové přiznání však poskytovatel plnění nemůže podat dříve, než příjemci plnění doručí opravný daňový doklad vystavený dle ustanovení § 45 ZDPH, případně provede opravu v evidenci pro daňové účely.

Za jaké situace musí být opravný daňový doklad vystaven a kdy postačí provedení opravy v evidenci pro daňové účely, je stanoveno v § 43 odst. 2 ZDPH. Oprava v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty se provede, pokud plátce nebo identifikovaná osoba neměli povinnost vystavit daňový doklad nebo daňový doklad vystavili, ale pro účely vystavení opravného daňového dokladu jim není osoba, pro kterou se původní plnění uskutečnilo, dostatečně známa. V ostatních případech musí vystavit a doručit opravný daňový doklad.

Opravu výše daně nelze provést po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního plnění (§ 43 odst. 4 ZDPH).

Druhá typová situace, tedy situace kdy poskytovatel plnění uplatní daň na výstupu v nesprávné výši, a tímto dojde ke snížení daně na výstupu (tzn. poskytovatel plnění přiznal méně), je řešena obecným ustanovením § 141 odst. 1 daňového řádu (zjistí-li daňový subjekt, že daň má být vyšší než poslední známá daň, je povinen podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém to zjistil, dodatečné daňové přiznání a ve stejné lhůtě rozdílnou částku uhradit).

Opravný daňový doklad

Pravidla pro vystavování opravných daňových dokladů obsahuje ustanovení § 45 ZDPH.

Dle § 45 odst. 1 ZDPH opravný daňový doklad při opravě výše daně obsahuje:

a) označení osoby, která uskutečňuje plnění,
b) daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění,
c) označení osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,
d) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
e) evidenční číslo původního daňového dokladu,
f) evidenční číslo opravného daňového dokladu,
g) důvod opravy,
h) rozdíl mezi opraveným a původním základem daně,
i) rozdíl mezi opravenou a původní daní,
j) rozdíl mezi opravenou a původní částkou, kterou osoba, která plnění uskutečňuje, získala nebo má získat za uskutečňované plnění celkem,
k) den uvedený v § 42 odst. 3.

Náležitost podle písm. k) se v daném případě neuvádí, protože opravný daňový doklad při opravě výše daně dle § 43 ZDPH nemůže obsahovat den uvedený v § 42 odst. 3 ZDPH, neboť se nejedná o samostatné zdanitelné plnění

Oproti původnímu běžnému daňovému dokladu, na jehož evidenční číslo se musí odkazovat (a tudíž již nemusí znovu obsahovat všechny původní náležitosti daňového dokladu), tak navíc obsahuje především odůvodnění provedení opravy výše daně a rozdíly mezi původními a opravenými základy daně, daní a částkou za plnění celkem.

...
Zbývajících 65 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.