Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Rejstřík podle struktury zákona o DPH

Poměrný nárok na odpočet daně

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Ze základního „odpočtového“ ustanovení - § 72 ZDPH vyplývá, kdy je plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně. V ustanovení § 72 odst. 8 ZDPH je pak nastaven postup pro situaci, kdy je přijaté zdanitelné plnění použito jak pro účely, které zakládají nárok na odpočet daně, tak pro účely jiné. Plátce je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně v částečné výši, pokud zákon nestanoví jinak. Jedním ze dvou možných postupů stanovení nároku na odpočet daně v částečné výši je uplatnění nároku na odpočet daně v poměrné výši dle § 75 ZDPH.

Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši

Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění jak pro účely svých uskutečněných plnění, tak pro jiné účely, má dle § 75 odst. 1 ZDPH nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro účely svých uskutečněných plnění.

V § 75 odst. 2 ZDPH je však připuštěn i druhý možný postup, a to ten, že plátce uplatní nárok na odpočet daně v plné výši, použije-li přijaté plnění zčásti rovněž pro osobní spotřebu svou či svých zaměstnanců. Část přijatého zdanitelného plnění, kterou použije pro svou osobní spotřebu nebo pro osobní spotřebu svých zaměstnanců, se poté považuje za dodání zboží podle § 13 odst. 4 písm. a) ZDPH nebo za poskytnutí služby podle § 14 odst. 3 písm. a) ZDPH. Postup podle tohoto odstavce nelze uplatnit v případě dlouhodobého majetku. Znamená to, že z části přijatého zdanitelného plnění, která byla použita pro osobní spotřebu, odvede plátce daň na výstupu. Zdanitelné plnění se v daném případě považuje za uskutečněné podle § 21 odst. 4 písm. d) ZDPH dnem použití majetku nebo využití služby. Základ daně se stanoví podle ustanovení § 36 odst. 6 ZDPH a daňovým dokladem je doklad o použití vystavený podle § 32 ZDPH. Z uvedeného je zřejmé, že možnost využití tohoto postupu je značně omezená.

Způsob výpočtu poměrného nároku na odpočet daně stanoví § 75 odst. 3 ZDPH. Příslušná výše odpočtu daně v poměrné výši se vypočte jako součin daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, u kterého má plátce nárok na odpočet daně v poměrné výši, a podílu použití tohoto plnění pro účely svých uskutečněných plnění (dále jen „poměrný koeficient“). Poměrný koeficient se vypočítá jako procentní podíl zaokrouhlený na celé procento nahoru.

Návod, jakým způsobem stanovit procentní podíl použití přijatého plnění pro účely uskutečněných plnění plátce ZDPH v žádném ze svých ustanovení nedává. Stanovení optimálního kritéria pro jeho zvolení bude tedy na plátci samém a bude odvislé od každého jednotlivého posuzovaného případu. Jelikož každé přijaté zdanitelné plnění může být pro účely uskutečněných plnění plátce použito v jiném rozsahu, bude často pro každé přijaté plnění stanovován poměrný koeficient samostatně.

Příklad

Plátce provádí technické zhodnocení nemovitosti, ve které bydlí a zároveň v ní má umístěnu provozovnu – pneuservis. Podlahová plocha pneuservisu činí 45 % podlahové plochy nemovitosti. Jelikož nemovitost je využívána pro účely uskutečňování plnění ze 45 %, bude mít plátce možnost uplatnit nárok na odpočet daně z přijatého zdanitelného plnění v poměrné výši 45 %.

Příklad

Plátce pořizuje do firmy osobní automobil s tím, že jej bude současně využívat také pro svou soukromou potřebu. Při pořízení uplatní plátce nárok na odpočet daně v poměrné výši podle podílu použití pro účely svých uskutečněných plnění s nárokem na odpočet daně

...
Zbývajících 62 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.