Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Rejstřík podle struktury zákona o DPH

Pořízení zboží z jiného členského státu

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Pořízením zboží z jiného členského státu se rozumí nabytí práva nakládat jako vlastník se zbožím od osoby registrované k dani v jiném členském státě nebo od osoby, které vznikla nejpozději dnem dodání tohoto zboží registrační povinnost v jiném členském státě, pokud tyto osoby nejsou v členském státě zahájení přepravy zboží osvobozenou osobou [§ 4 odst. 1 písm. m) ZDPH] a pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do členského státu od něj odlišného osobou, která uskutečňuje dodání zboží, pořizovatelem nebo  jimi zmocněnou třetí osobou (§ 16 odst. 1 ZDPH).

Za pořízení zboží z jiného členského státu se nepovažuje nabytí práva nakládat se zbožím jako vlastník se zbožím, které se dodává s instalací nebo montáží, soustavami nebo sítěmi nebo které se zasílá a nabytí vratného obalu za úplatu (§ 16 odst. 4 ZDPH). 

Za určitých okolností není pořízení zboží z jiného členského státu předmětem daně (blíže viz § 2 až 2b ZDPH).

Za místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu se dle § 11 odst. 1 ZDPH považuje místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy pořizovateli. Další upřesnění místa plnění při pořízení zboží z jiného členského státu viz § 11 ZDPH.

Dle § 25 ZDPH vzniká povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu k patnáctému dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno. Pokud však byl daňový doklad vystaven před patnáctým dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno, vzniká povinnost přiznat daň již ke dni vystavení daňového dokladu.

Dle § 40 ZDPH se základ daně při pořízení zboží z jiného členského státu stanoví obdobně podle § 36 ZDPH. Plátce je povinen si sám daň vypočítat podle § 37 písm. a) ZDPH (tj. zdola).

Dle § 100a odst. 1 ZDPH je zapotřebí vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty hodnotu pořízeného zboží v členění na pořízení zboží z jednotlivých jiných členských států.

Dle § 108 odst. 2 ZDPH při pořízení zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku jsou povinni přiznat daň plátce nebo identifikovaná osoba, kteří toto zboží pořizují.

Vazba na daňové přiznání, kontrolní a souhrnné hlášení

...
Zbývajících 59 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.