Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Rejstřík podle struktury zákona o DPH

Poskytování dárků a obchodních vzorků

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2021.

Obecně

Předmětem daně je mimo jiné dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) ZDPH dodání zboží za úplatu. Z ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) a odst. 5 ZDPH však vyplývá, že za dodání zboží za úplatu se považuje také poskytnutí obchodního majetku bez úplaty, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn nárok na odpočet daně.  

Ačkoli se při dodání dárků a obchodních vzorků nejedná o plnění za úplatu, v návaznosti na výše uvedená ustanovení by v případě, kdyby při jejich pořízení byl uplatněn nárok na odpočet daně, byly za plnění za úplatu považovány.

ZDPH však vymezuje podmínky, za kterých se poskytnutí dárků a obchodních vzorků nepovažuje za dodání zboží, tudíž není předmětem daně. Dle ustanovení § 13 odst. 7 písm. c) ZDPH se za dodání zboží nepovažuje poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, nebo poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti.

Jednoduše řečeno, pokud pořizovací cena dárku bez daně nepřesahuje 500 Kč a je poskytnut v rámci ekonomické činnosti, nepovažuje se jeho poskytnutí za dodání zboží, není tudíž předmětem daně a daň na výstupu se při jeho poskytnutí neuplatňuje. Pokud pořizovací cena dárku bez daně přesahuje 500 Kč, považuje se jeho poskytnutí za dodání zboží a pak je podstatné, zda při jeho pořízení byl uplatněn nárok na odpočet daně. Pokud ano, považuje se za dodání zboží za úplatu, je tudíž předmětem daně a daň na výstupu se při jeho poskytnutí uplatňuje.

U obchodních vzorků je aplikace jednodušší, protože hodnota vzorku není nijak omezena. Takže pokud je dodán v rámci ekonomické činnosti obchodní vzorek, nepovažuje se za dodání zboží, není tudíž předmětem daně a daň na výstupu se při jeho poskytnutí neuplatňuje. 

Nárok na odpočet daně

Plátce nemá dle ustanovení § 72 odst. 4 ZDPH nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění použitého k reprezentaci, které nelze podle zvláštního právního předpisu [§ 25 odst. 1 písm. t) ZDP] uznat za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů, s výjimkou plnění podle § 13 odst. 7 písm. c) ZDPH. Znamená to, že v případě vymezeného poskytnutí dárků a vzorků omezení uvedeným ustanovením zákona o daních z příjmů nenastává.

Pro uplatnění nároku na odpočet daně u vymezeného poskytnutí dárků a obchodních vzorků však platí obecná pravidla daná ustanovením § 72 a násl. ZDPH. Musí se tedy především jednat o přijaté zdanitelné plnění, které plátce v rámci svých ekonomických činností použije pro účely uskutečňování plnění vymezených v § 72 odst. 1 ZDPH. Možnost uplatnění nároku na odpočet daně u dárků a obchodních vzorků má tak vazbu na skutečnost, v rámci jaké ekonomické činnosti k jejich poskytování dochází.

Příklad

Plátce zprostředkovávající pojištění, tedy uskutečňující plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně dle § 55 ZDPH, pořídí dárky, které bude poskytovat klientům v souvislosti s uzavřením konkrétního typu pojistné smlouvy. Jedná se o dárky, jejichž pořizovací cena bez daně činí 400 Kč, tudíž jejich poskytnutí není považováno za dodání zboží dle § 13 odst. 7 písm. c) ZDPH. Jelikož plátce nepoužije přijaté zdanitelné plnění pro účely uskutečňování plnění vymezených v § 72 odst. 1 ZDPH (plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně v tomto ustanovení uvedená nejsou), není oprávněn při pořízení dárků uplatnit nárok na odpočet daně.

Příklad

Plátce, jehož předmětem ekonomické činnosti je výroba a prodej obuvi, pořídí dárky, kterými na konci kalendářního roku obdaruje své obchodní partnery. Jedná se o dárky, jejichž pořizovací cena bez daně činí 400 Kč, tudíž jejich poskytnutí není považováno za dodání zboží dle § 13 odst. 7 písm. c) ZDPH. Jelikož plátce použije přijaté zdanitelné plnění pro účely uskutečňování plnění vymezených v § 72 odst. 1 ZDPH (prodej obuvi je plněním zdanitelným), je oprávněn uplatnit při pořízení dárků nárok na odpočet daně v plné výši.

...
Zbývajících 62 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.