Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Rejstřík podle struktury zákona o DPH

Poskytnutí služby do jiného členského státu a do třetí země

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Při poskytnutí služby do jiného členského státu a do třetí země je z pohledu DPH potřeba vždy nejprve zjistit, kde má daná služba místo plnění (viz heslo DPH Stanovení místa plnění při poskytování služeb). Pokud se místo plnění nachází v tuzemsku, chová se poskytnutá služba naprosto stejně, jako běžná tuzemská poskytnutá služba (viz heslo DPH Tuzemské poskytnutí služby).

Pokud se však místo plnění poskytnuté služby nachází mimo tuzemsko, pak se uplatnění DPH řídí pravidly daného státu, kde se místo plnění nachází.

Pokud se místo plnění služby nachází mimo tuzemsko, je tedy zapotřebí v daném státě ověřit, zda je zde povinnost přiznat z tohoto plnění daň a kdo má povinnost tuto daň přiznat. Uplatnění daně z přidané hodnoty se v tomto případě bude řídit zákonem (resp. pravidly) o DPH, který v dané zemi platí. Služby poskytnuté osobám nepovinným k dani s místem plnění v jiném členském státě lze zdanit prostřednictvím zvláštního režimu jednoho správního místa (viz heslo DPH Zvláštní režim jednoho správního místa).

ZDPH v § 24a ukládá, jakým způsobem poskytnutou službu s místem plnění mimo tuzemsko uvést v tuzemském přiznání k DPH.

Při poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko vzniká povinnost přiznat plnění ke dni uskutečnění tohoto plnění. Plnění se považuje za uskutečněné:

- dnem poskytnutí služby, pokud jde o službu s místem plnění mimo tuzemsko podle § 9 odst. 1 ZDPH, na kterou se vztahuje povinnost podat souhrnné hlášení,
- dnem uskutečnění plnění podle § 21 ZDPH u ostatních služeb.

U služeb, jejichž místo plnění se řídí místem usazení příjemce služby (§ 9 odst. 1 ZDPH), se tedy plnění považuje za uskutečněné dnem poskytnutí služby. Nevztahuje se na ně, na rozdíl od ostatních služeb, např. základní pravidlo pro služby uvedené v § 21 odst. 3 ZDPH, kdy se služba považuje za uskutečněnou dnem poskytnutí služby nebo dnem vystavení daňového dokladu (co nastane dříve). Také se na ně nevztahují ostatní speciální pravidla pro určení dne uskutečnění plnění uvedená v § 21 ZDPH.

Pokud je před uskutečněním plnění, u něhož vznikla povinnost přiznat plnění, přijata úplata (záloha), vzniká povinnost přiznat plnění z přijaté částky již ke dni přijetí úplaty. To neplatí, není-li plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě.

Je-li poskytováno plnění s místem plnění mimo tuzemsko po dobu delší než 12 měsíců a během tohoto období nedojde k přijetí úplaty s povinností přiznat plnění, považuje se plnění za uskutečněné posledním dnem každého kalendářního roku, pokud se jedná o poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko podle § 9 odst. 1 ZDPH, na které se vztahuje povinnost podat souhrnné hlášení.

Zbývajících 62 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.