Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Rejstřík podle struktury zákona o DPH

Registrace plátce

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Registrace plátce může proběhnout buďto jako povinná (ze zákona), nebo jako dobrovolná.

Zákonná registrace

Nejčastějším důvodem pro zákonnou registraci je překročení obratu 2 mil. Kč za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Pokud osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku tuto hranici překročí, je plátcem od prvního dne druhého měsíce, ve kterém tento obrat překročila. Uvedené se netýká osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 6 ZDPH).

Příklad

Fyzická osoba, podnikatel, překročila obrat 2 mil. Kč k 31. 7. Od 1. 9. je plátcem. Přihlášku k registraci je povinna podat do 15. 8. V případě nesplnění registrační povinnosti, kdy by se na naplnění podmínek pro povinnou registraci přišlo se zpožděním, registrace by proběhla zpětně k 1.9. Pokud by však byl obrat dosažen např. pouze dlouhodobými nájmy nemovitých věcí, zákonná registrace by neproběhla.

Pozn.: Novelou ZDPH k 1. 1. 2023 došlo ke zvýšení hranice obratu pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Pokud osoba povinná k dani zjistí překročení obratu až po 1. 1. 2023, pak díky přechodným ustanovením novely - čl. II zákona č. 366/2022 Sb. - je jako hranice obratu pro povinnou registraci až do 31. 10. 2022 považován 1 mil. Kč, a teprve pokud byl obrat překročen až v listopadu či prosinci 2022 nebo v roce 2023 a později, platí hranice 2 mil. Kč. Znamená to tedy, když např. až v současné době zjistí osoba povinná k dani, že překročila obrat 1 mil. Kč k 30. 9. 2022, proběhne zpětná registrace k 1. 11. 2022, a to bez ohledu na skutečnost, že nyní již ZDPH uvádí hodnotu 2 mil. Kč.

Další zákonné důvody pro registraci plátce již nejsou tak běžné.

Jde např. o registraci z důvodu nabytí obchodního závodu (§ 6b odst. 1 ZDPH). Pokud osoba povinná k dani, která není plátcem, nabyde obchodní závod od osoby, která je plátcem, stane se nabyvatel obchodního závodu také plátcem, a to ode dne nabytí majetku. Je tomu tak proto, že pozbytí se obchodního závodu se nepovažuje za dodání zboží ani za poskytnutí služby [§ 13 odst. 9 písm. a) a § 14 odst. 5 písm. a) ZDPH] a právě registrací nabyvatele obchodního závodu se zajišťuje kontinuita pokračování ekonomické činnosti v režimu plátcovství.

Další důvod registrace je spojen s přeměnou právnické osoby (§ 6b odst. 2 ZDPH). Osoba povinná k dani je plátcem ode dne zápisu přeměny právnické osoby do veřejného rejstříku nebo jemu odpovídající evidence vedené podle práva příslušného státu, pokud na ni při této přeměně přechází nebo je převáděno jmění zanikající nebo rozdělované právnické osoby, která byla plátcem. Podmínkou pro tento typ registrace tedy je, že rozdělovaná nebo zanikající osoba byla plátcem. Jedná se např. o situaci, kdy neplátce sfúzuje s plátcem, který takto zanikne, anebo kdy odštěpením od osoby, která byla plátcem, vzniká nová osoba, která se ze zákona rovněž stává plátcem.

Právnická osoba, která při změně právní formy na jinou formu nezaniká ani její jmění nepřechází na právního nástupce, a pouze se mění její vnitřní poměry a právní postavení jejích společníků, plátcem být nepřestává (§ 6b odst. 3 ZDPH).

Nepříliš často se vyskytující je registrace z důvodu poskytování služeb s místem plnění v tuzemsku nebo prodeje zboží na dálku nebo prodeje dovezeného zboží na dálku do tuzemska s místem plnění v tuzemsku prostřednictvím provozovny umístěné mimo tuzemsko (...

Zbývajících 64 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.