Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Rejstřík podle struktury zákona o DPH

Rušení registrace plátce

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Ke zrušení registrace plátce může dojít buďto z moci úřední (na základě rozhodnutí správce daně), nebo na základě žádosti samotného plátce.

Zrušení registrace z moci úřední

Správce daně může zrušit registraci plátce z důvodu vzniku situace vymezené ZDPH (např. ukončení ekonomické činnosti) nebo z důvodu porušení povinností, kterého se sám plátce dopustil.

Správcem daně je zrušena registrace plátce, pokud tento přestal uskutečňovat ekonomické činnosti, neuskutečnil bez oznámení důvodu správci daně za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců plnění v rámci ekonomické činnosti nebo uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 106 odst. 1 ZDPH).

Příklad

Fyzická osoba, měsíční plátce, 12 měsíců po sobě jdoucích podala tzv. nulové přiznání k dani z přidané hodnoty. Vzhledem k tomu, že ani neučinila správci daně oznámení, z jakého důvodu neuskutečnila po tuto dobu žádná plnění, správce daně přistoupil ke zrušení registrace. Pokud plátce hodlá pokračovat v ekonomické činnosti a přeje si být i nadále plátcem, měl by toto správci daně minimálně jednou za rok oznámit. Může jít o situace, kdy např. daná osoba momentálně pečuje o malé dítě, je na dlouhodobém pobytu v zahraničí apod.

Správce daně rovněž zruší registraci plátce, který závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně, a to za splnění podmínky, že jeho obrat nepřesáhl za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců  2 000 000 Kč nebo je skupinou (§ 106 odst. 2 ZDPH).

Příklad

...
Zbývajících 64 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.