Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Rejstřík podle struktury zákona o DPH

Sazby daně

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Výše sazeb daně

Zákon o DPH obsahuje dvě sazby daně. Základní a sníženou . Tyto sazby se uplatňují na zdanitelná plnění nebo na přijaté úplaty na zdanitelná plnění.

Výše sazeb daně je předmětem ustanovení § 47 odst. 1 ZDPH. U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje:

- základní sazba daně ve výši 21 %,
- snížená sazba daně ve výši  12 %,

Sazby daně u zboží

U zboží i služeb se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak. U zboží pak tyto výjimky vymezuje ustanovení § 47 odst. 3 ZDPH. U zboží uvedeného v příloze č. 3 tepla a chladu se uplatňuje snížená sazba daně.

Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě daně (příloha č. 3 k ZDPH):

- potraviny; krmiva pro zvířata; živá zvířata, semena, rostliny a přísady, obvykle určené k přípravě potravin; výrobky obvykle používané jako doplněk nebo náhražka potravin; mimo nápojů a vody; to neplatí pro vybrané nápoje,
- pitná voda (dodávaná vodovodem),
- živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné,
- rostliny a semena,
- radiofarmaka; očkovací látky, léky aj. ,
- zdravotnické prostředky přesně vymezené ,
- ortopedické pomůcky a přístroje,
- zboží pro osobní používání nemocnými nebo zdravotně postiženými k léčení nemocí nebo zdravotního postižení nebo ke zmírnění jejich důsledků , jež není zdravotnickým prostředkem,
- dětské sedačky do automobilů,
- noviny, časopisy a periodika, včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu, pokud nejde o zboží, u kterého reklama představuje více než 50 % obsahu nebo které výlučně nebo převážně sestává z hudebního zvukového nebo audiovizuálního obsahu .

Výše uvedené seznamy zboží jsou jen zkráceným přehledem zboží vymezeného v daných přílohách k ZDPH. V ZDPH jsou jednotlivé položky uvedeny podrobně včetně odkazů na kód nomenklatury celního sazebníku.  Snížené sazbě daně pak podléhá zboží, které odpovídá současně kódu nomenklatury celního sazebníku a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části přílohy.

Příklad

Při prodeji  časopisů je uplatňována dle přílohy č. 3 k ZDPH snížená sazba daně ve výši 12 %. Pokud však  časopisy obsahují reklamu přesahující 50 % plochy, nelze sníženou sazbu daně při jejich dodání uplatnit.  V daném případě pak bude při dodání časopisu, v němž reklama přesahuje 50 % plochy, uplatněna základní sazba daně ve výši 21 %.

Dle ustanovení § 47 odst. 7 ZDPH lze při dodání zboží nebo pořízení zboží z jiného členského státu, která obsahují druhy zboží podléhající různým sazbám daně, uplatnit základní sazbu daně, čímž ale není dotčena možnost uplatnit u každého druhu zboží příslušnou sazbu daně samostatně.

Sazby daně u služeb

U zboží i služeb se uplatňuje shodně, jak již bylo výše uvedeno, základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak. U služeb pak výjimky z uplatňování základní sazby daně vymezuje ustanovení § 47 odst. 4 ZDPH. U služeb uvedených v příloze č. 2 se uplatňuje snížená sazba daně.

Seznam služeb podléhajících snížené sazbě daně (příloha č. 2 k ZDPH): ...

Zbývajících 67 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.