Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Rejstřík podle struktury zákona o DPH

Skupina

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Skupinou se pro účely DPH rozumí skupina kapitálově nebo jinak spojených osob. Skupina se považuje za samostatnou osobu povinnou k dani. Každá osoba může být členem pouze jedné skupiny (§ 5a ZDPH).

Kapitálová propojenost je dosažena při alespoň 40% podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech jedné osoby na osobě druhé. Jiné spojení nastane, pokud se na vedení několika osob podílí alespoň jedna shodná osoba (§ 5a ZDPH). Podrobný popis možných schémat kapitálových a jiných propojení či jejich kombinací vč. objasnění všech souvisejících pojmů lze nalézt v metodickém materiálu Finanční správy - Informaci ke skupinové registraci. Požadovaná propojenost musí být splněna v době registrace skupiny i po celou dobu jejího trvání, nesplnění podmínky propojenosti vede ke zrušení registrace skupiny. Účast ve skupině je dobrovolnou záležitostí, tzn. je věcí každé osoby, zda se za splnění podmínek daných zákonem o DPH stane součástí skupiny či nikoliv.

Za skupinu jedná zastupující člen (§ 5b ZDPH). Osoby, které se stanou skupinou, se dohodnou, která z nich bude za skupinu jednat se správcem daně a tuto skutečnost správci daně oznámí – např. tím, že v přihlášce k registraci tuto osobu uvedou jako zastupujícího člena.

Na daňových dokladech týkajících se skupiny je vždy uveden zastupující člen skupiny, který uskutečňuje nebo pro kterého je uskutečněno plnění a daňové identifikační číslo skupiny (§ 29a ZDPH).

Pravidla pro registraci skupiny lze nalézt v § 95a, § 106, ...

Zbývajících 58 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.