Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Rejstřík podle struktury zákona o DPH

Souhrnné hlášení

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Obecná pravidla pro podávání souhrnných hlášení jsou obsažena jak v ZDPH, tak v daňovém řádu. Souhrnné hlášení podává plátce a identifikovaná osoba v případech, kdy je tak stanoveno v § 102 ZDPH.

Obecná úprava podávání souhrnných hlášení dle daňového řádu

Hlášení je dle § 1 odst. 4 řádným daňovým tvrzením. Řádné daňové tvrzení je povinen podat každý daňový subjekt, kterému to zákon ukládá, nebo který je k tomu správcem daně vyzván (§ 135 odst. 1 DŘ). 

Obecná úprava podávání souhrnných hlášení dle ZDPH

Podávání souhrnného hlášení plátcem

Plátce je povinen dle § 102 odst. 1 ZDPH podat souhrnné hlášení, pokud mu vznikla povinnost přiznat:

a) dodání zboží z tuzemska do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě,
b) přemístění zboží plátcem z tuzemska do jiného členského státu,
c) dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu, pokud je plátce prostřední osobou v tomto obchodu, nebo
d) poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 ZDPH, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně, osobě registrované k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat daň příjemce služby, nebo pokud před uskutečněním této služby přijal úplatu, byla-li tato služba ke dni přijetí úplaty známa dostatečně určitě.

Z výše uvedeného je zřejmé, že plátce podává souhrnné hlášení pouze při uskutečnění konkrétních typů transakcí, kdy příjemcem plnění je osoba registrovaná k dani v jiném členském státě. Plátce,  kterému v daném období nevznikla povinnost přiznat žádné z uvedených plnění, souhrnné hlášení nepodává.

Při poskytování služeb je v souhrnném hlášení plnění vykázáno již ke dni přijetí zálohy na dané plnění, pokud předchází poskytnutí služby (je-li v tomto okamžiku budoucí služba známa dostatečně určitě). Při dodání zboží a přemístění obchodního majetku je plnění v souhrnném hlášení vykazováno v návaznosti na jeho uskutečnění.

Plátce podává souhrnné hlášení dle § 102 odst.  5 ZDPH za každý kalendářní měsíc do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce.

Pokud plátce uskutečňuje pouze poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 ZDPH osobě registrované k dani v jiném členském státě, podává souhrnné hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání (§ 102 odst. 6 ZDPH). To znamená, že plátce se čtvrtletním zdaňovacím obdobím v tomto případě podává i souhrnné hlášení čtvrtletně.

...
Zbývajících 68 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.