Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Rejstřík podle struktury zákona o DPH

Stanovení základu daně

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Poskytuje-li plátce plnění, u kterého vyhodnotí, že je předmětem daně dle ustanovení § 2 ZDPH (viz heslo DPH Předmět daně), bude jedním z následujících kroků stanovení základu daně tohoto plnění.

Stěžejním ustanovením je pro tento případ § 36 ZDPH, který je obecným ustanovením, na nějž je většinou dále odkazováno za situace, kdy je základ daně stanovován dle speciálních ustanovení ZDPH. V některých případech je základ daně stanoven výhradně dle speciálního ustanovení, např. v případě zvláštního režimu pro cestovní službu (§ 89 ZDPH), zvláštního režimu pro obchodníky s použitým zbožím (§ 90 ZDPH) nebo při dovozu zboží (§ 38 ZDPH).

Základem daně je dle ustanovení § 36 odst. 1 ZDPH vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, a to bez daně za toto zdanitelné plnění. Jedná se tak o částku, která je jako úplata za plnění sjednána. Přitom je lhostejné, zda je tato úplata sjednána mezi poskytovatelem plnění a příjemcem plnění či případnou třetí osobou.

Příklad

Výrobce podporuje prodej svých výrobků – kuchyňských elektrospotřebičů vydáváním slevových poukázek (distribuovaných do schránek zákazníků), které mohou zákazníci uplatnit při nákupu výrobku tohoto výrobce v konkrétní síti prodejen. Rozdíl ve výši poskytnuté slevy při prodeji těchto výrobků doplácí prodejcům výrobce. Základem daně při dodání zboží, na které byla zákazníkovi poskytnuta sleva po předložení kuponu, je součet obou úplat, tedy jak úplaty přijaté od zákazníka – osoby pro kterou bylo zdanitelné plnění uskutečněno, tak úplaty přijaté od výrobce – třetí osoby.

V případě přijetí úplaty (zálohy) před uskutečněním zdanitelného plnění je dle § 36 odst. 2 ZDPH základem daně rovněž částka přijaté úplaty snížená o daň.

Je-li ke dni uskutečnění zdanitelného plnění poskytnuta sleva z ceny, základ daně se o tuto slevu sníží (§ 36 odst. 5 ZDPH). Pokud je poskytnuta sleva z ceny až po dni uskutečnění zdanitelného plnění, dochází k opravě a dodatečnému snížení základu daně formou opravy za podmínek daných ustanovením § 42 ZDPH (viz heslo DPH Oprava základu daně).

Příklad

Zákazník při odběru elektro zboží na prodejně plátce po zjištění, že obal zboží je nepatrně poškozen, přistoupí na nabídku plátce odebrat zboží se slevou. V daném případě se jedná o slevu z ceny ke dni uskutečnění zdanitelného plnění a základ daně bude při dodání zboží snížen o poskytnutou slevu.

Pokud je celková úplata zaokrouhlena na celou korunu, částka vzniklá zaokrouhlením se do základu daně nezahrnuje.

Příklad

Je-li u zboží – elektrického kabelu sjednána úplata ve výši základu daně 46 Kč + daň, pak celková cena činí: 46 + (46 x 21 %) = 46 + 9,66 = 55,66 Kč. Při platbě v hotovosti musí být tato částka zaokrouhlena na celou korunu, takže úplata činí 56 Kč. Částka 0,34 Kč vzniklá zaokrouhlením se však do základu daně nezahrnuje. Pokud dojde k zaokrouhlení úplaty na celou korunu v případě bezhotovostní platby, postup bude stejný.

Výdaje zahrnované do základu daně

V ustanovení § 36 odst. 3 ZDPH je vymezeno, co se také do základu daně zahrnuje. Jsou to například jiné daně, poplatky nebo jiná obdobná peněžitá plnění.

Samostatnou kapitolou jsou vedlejší výdaje, které jsou účtovány příjemci plnění při jeho uskutečnění. V § 36 odst. 4 ZDPH je uvedeno, že za vedlejší výdaje se považují zejména náklady na balení, přepravu, pojištění a provize. Tento výčet vedlejších plnění, která se do základu daně zahrnují, však není samozřejmě výčtem úplným. V podstatě se jedná o všechny kalkulační položky tvořící cenu plnění a není podstatné, zda jsou na dokladu vyčísleny zvlášť nebo jsou již rovnou zahrnuty v hodnotě plnění.

Příklad

Plátce  dodává krmiva pro zvířata zákazníkům na základě objednávek formou poštovních zásilek. Po zákaznících požaduje v daném případě úhradu balného a poštovného. Tyto položky jsou v ceníku a následně i na dokladu k úhradě uvedeny samostatně. Hodnota balného i poštovného se zahrnuje jako vedlejší výdaj do základu daně předmětného plnění.

Při poskytnutí služby se do základu daně zahrnuje i materiál přímo související s poskytovanou službou. Jaký podíl celkové ceny tvoří hodnota tohoto materiálu přitom není podstatné.

Příklad

...
Zbývajících 67 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.