Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Rejstřík podle struktury zákona o DPH

Tuzemské dodání zboží

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Dodáním zboží se pro účely zákona o DPH rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník (§ 13 odst. 1 ZDPH). Podstatná je tedy skutečnost, zda je příjemce plnění oprávněn se zbožím nakládat „jako vlastník“, nikoli zda dochází ke skutečnému převodu vlastnického práva ke zboží. To znamená, že pokud je např. při dodání zboží sjednána výhrada vlastnictví ke zboží pro dodávajícího až do okamžiku úplné úhrady kupní ceny kupujícím, převod práva nakládat se zbožím jako vlastník na kupujícího nastal již okamžikem předání zboží. Pojem dodání zboží tak předpokládá dvoustranný smluvní vztah, tedy ujednání mezi dodavatelem a odběratelem zboží, na základě kterého k převodu práva se zbožím nakládat jako vlastník dochází. Definice dodání zboží je platná obecně, ať již se jedná o tuzemské dodání zboží, jak je vymezeno níže, nebo dodání zboží do jiných členských států Evropské unie či do třetích zemí, a naopak, tedy z jiných členských států Evropské unie či třetích zemí do tuzemska, a také v případě dodání zboží, které proběhne zcela mimo území tuzemska. 

V případě dodání zboží je vždy nezbytné nejprve stanovit místo plnění z pohledu ustanovení § 7 ZDPH (viz heslo DPH Stanovení místa plnění při dodání zboží), neboť pouze v případě, že se místo plnění při dodání zboží nachází v tuzemsku, je toto plnění předmětem daně v tuzemsku ve smyslu ustanovení § 2 ZDPH (viz heslo DPH Předmět daně).

Plnění, která se pro účely zákona o DPH také považují za dodání zboží

V zákoně o DPH jsou vymezeny transakce, které se za dodání zboží pro účely zákona o DPH také považují (§ 13 odst. 3 ZDPH), byť z hlediska věcného ke „standardní dodávce“ zboží nedochází.

Jedná se mimo jiné o převod vlastnického práva k majetku na základě rozhodnutí státního orgánu nebo vyplývající ze zvláštního právního předpisu. Jedná se tedy o transakce, kdy k převodu práva disponovat zbožím dochází např. na základě soudního rozhodnutí či specifické zákonné úpravy. Nejde tedy o dodání zboží uskutečněné na základě běžného ujednání dvou stran [§ 13 odst. 3 písm. a) ZDPH].

Speciálně je pak upraveno také dodání zboží prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské nebo obdobné smlouvy [§ 13 odst. 3 písm. b) ZDPH – viz heslo DPH Plnění na základě komisionářské smlouvy] a přenechání zboží k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno a ke dni uzavření této smlouvy je zřejmé, že vlastnické právo k užívanému zboží bude za obvyklých okolností převedeno na jeho uživatele [§ 13 odst. 3 písm. c) ZDPH - viz heslo DPH Finanční leasing z hlediska DPH], kterým jsou věnována uvedená samostatná hesla.

Bezúplatná plnění, která se pro účely zákona o DPH považují za dodání zboží za úplatu

Zákon o DPH vymezuje rovněž plnění, která ač jsou poskytnuta bezúplatně, a jako taková nenaplňují podmínky vymezení předmětu daně, se za dodání zboží „za úplatu“ považují. Jde tedy o jakousi právní fikci plnění za úplatu (§ 13 odst. 4 ZDPH).

Zřejmě nejčetnějším z těchto plnění je použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce. Toto použití je přesně vymezeno, přičemž pro účely ZDPH se jím rozumí především trvalé použití obchodního majetku plátcem pro jeho osobní spotřebu nebo jeho zaměstnanců, dále trvalé použití pro jiné účely než účely související s uskutečňováním jeho ekonomických činností a také poskytnutí obchodního majetku bez úplaty. Za úplatné se však toto použití majetku považuje pouze tehdy, pokud byl u něj (nebo jeho části) uplatněn odpočet daně ...

Zbývajících 65 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.