Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Rejstřík podle struktury zákona o DPH

Uskutečnění zdanitelného plnění

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Okamžik vzniku povinnosti přiznat daň u běžných tuzemských plnění je ovlivněn skutečností, zda je před uskutečněním zdanitelného plnění přijata úplata (záloha) či nikoli. Povinnost přiznat daň vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, pokud je tato přijata přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění (viz heslo DPH Vznik povinnosti přiznat daň).

Dnem uskutečnění plnění se zabývá § 21 ZDPH, který upravuje nejprve základní situace při dodání zboží, nemovité věci či poskytnutí služby, a následně vymezuje příslušné výjimky.

Uskutečnění plnění při dodání zboží

Při dodání zboží se plnění považuje za uskutečněné dnem jeho dodání (viz heslo DPH Tuzemské dodání zboží), ve veřejné dražbě pak dnem příklepu a v případě finančního leasingu dnem přenechání zboží k užívání (viz heslo DPH Finanční leasing z hlediska DPH; § 21 odst. 1 ZDPH).

Příklad

Plátce A dodává zboží plátci B. K převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník dojde dle smluvních ujednání předáním zboží přepravci, kterého si zajistí plátce B. Dne 17. 4. je zboží předáno přepravci, 19. 4. je zboží uhrazeno, dne 25. 4. plátce A vystaví daňový doklad.

K uskutečnění plnění dojde dne 17. 4., tj. ke dni sjednaného převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník na plátce B.

Uskutečnění plnění při dodání nemovité věci

Při dodání nemovité věci se plnění považuje za uskutečněné dnem předání nemovité věci nabyvateli do užívání nebo dnem doručení vyrozumění, ve kterém je uveden den zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve (§ 21 odst. 2 ZDPH).

Příklad

Plátce A dodává stavební pozemek plátci B. Dne 5. 4. je podepsána kupní smlouva, 6. 4. je podán návrh na vklad do katastru nemovitostí, 8. 4. je pozemek předán plátci B do užívání, 10. 4. je vystaven daňový doklad a dne 5. 5. plátce A obdrží vyrozumění s uvedením dne zápisu změny vlastnického práva.

K uskutečnění plnění dojde dne 8. 4., neboť den předání nemovité věci předchází dni doručení vyrozumění, ve kterém je uveden den zápisu změny vlastnického práva.

Uskutečnění plnění při poskytnutí služby

Při poskytnutí služby se plnění považuje za uskutečněné dnem poskytnutí služby nebo dnem vystavení daňového dokladu (s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu), a to tím dnem, který nastane dříve (§ 21 odst. 3 ZDPH).

Příklad

Plátce poskytuje právní službu (zpracování soudní žaloby), její poskytnutí trvá ode dne 1. 6. do dne 5. 7. Dne 12. 7. je vystaven daňový doklad.

K uskutečnění plnění dojde dne 5. 7., neboť tímto dnem byla služba poskytnuta a před tímto dnem nebyl vystaven související daňový doklad. Pokud by byl daňový doklad vystaven např. již 18. 6., k uskutečnění plnění z pohledu ZDPH by došlo dne 18. 6., neboť tento den vystavení dokladu by předcházel dni poskytnutí služby.

...
Zbývajících 68 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.