Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Rejstřík podle struktury zákona o DPH

Výchova a vzdělávání

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Výchova a vzdělávání jsou plněními vymezenými v ustanovení § 51 ZDPH, tedy plněními osvobozenými od daně bez nároku na odpočet daně. Společným prvkem této skupiny osvobozených plnění je, že u přijatých zdanitelných plnění, která mají na uskutečňování tohoto typu osvobozených plnění vazbu, není možno uplatnit nárok na odpočet daně.

Co se pro účely ZDPH rozumí výchovou a vzděláváním vymezuje konkrétně ustanovení § 57 odst. 1 ZDPH. Znamená to, že pouze činnosti specifikované v tomto ustanovení jsou plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně, a to pouze za podmínek v tomto ustanovení přesně vymezených.

První skupinou činností jsou dle § 57 odst. 1 písm. a) ZDPH výchovné a vzdělávací činnosti poskytované ve školách, a to ve školách mateřských, základních a středních, konzervatořích, vyšších odborných školách, základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, které jsou zapsány ve školském rejstříku. Dále se jedná o výchovnou a vzdělávací činnost v rámci praktického vyučování nebo praktické přípravy uskutečňované na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělávání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování nebo odborné praxe a o podmínkách pro jejich konání.

Příklad

Soukromá základní škola zapsaná ve školském rejstříku (plátce) poskytuje vzdělávání podle předepsaných vzdělávacích programů. Za poskytování vzdělávání přijímá úplaty – školné ve stanovené výši. Jedná se o plnění osvobozené od daně dle § 57 odst. 1 písm. a) ZDPH a úplaty, které škole za vzdělávací činnost náleží, se uvádějí do řádku 50 přiznání k dani z přidané hodnoty.

Příklad

Restaurace (plátce) na základě uzavřené smlouvy s hotelovou školou poskytuje veřejnosti stravovací služby poskytované výhradně studenty v rámci praktické přípravy za dohledu pedagogického dozoru. Jedná se o plnění osvobozené od daně dle § 57 odst. 1 písm. a) ZDPH a úplaty, které restauraci za předmětná plnění náleží, se uvádějí do řádku 50 přiznání k dani z přidané hodnoty.

O plnění osvobozené od daně dle citovaného ustanovení by se nejednalo tehdy, pokud by služby byly poskytovány jak studenty, tak zaměstnanci restaurace.

Druhou skupinou činností jsou dle § 57 odst. 1 písm. b) ZDPH školské služby poskytované ve školských zařízeních, které jsou zapsány ve školském rejstříku a které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách podle písmene a) nebo s ním přímo souvisejí, a dále zajištění ústavní nebo ochranné výchovy anebo preventivně výchovné péče. Jedná se o zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školská poradenská zařízení, školská zařízení pro zájmové vzdělávání, školská účelová zařízení, školská výchovná a ubytovací zařízení, zařízení školního stravování, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školská zařízení pro preventivně výchovnou péči.

Příklad

...
Zbývajících 66 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.