Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Abecední rejstřík

Dovoz zboží

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Podle § 2 odst. 1 písm. d) ZDPH je předmětem daně rovněž dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. Dovozem zboží se rozumí vstup zboží z třetí země na území Evropské unie (§ 20 odst. 1 ZDPH).

Pokud odeslání nebo přeprava zboží začala ve třetí zemi, považuje se za místo plnění při dovozu zboží a následného dodání zboží osobou, která dovoz zboží uskutečnila, členský stát, ve kterém vznikla povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu (§ 7 odst. 2 ZDPH).  Ustanovení § 12 ZDPH upřesňuje, že místem plnění při dovozu zboží je členský stát, na jehož území se zboží nachází v době, kdy vstupuje ze třetí země na území Evropské unie. Místem plnění při dovozu zboží je členský stát, ve kterém se na toto zboží přestanou vztahovat příslušná celní opatření, pokud je toto zboží při vstupu na území Evropské unie dočasně uskladněno, nebo propuštěno do celního režimu vnějšího tranzitu, uskladnění v celním skladu nebo svobodného pásma, dočasné použití s úplným osvobozením od cla, nebo aktivního zušlechťovacího styku.

Při dovozu zboží je zdanitelné plnění uskutečněno a povinnost přiznat nebo zaplatit daň vzniká nejčastěji propuštěním zboží do celního režimu volného oběhu. Vzniká však také propuštěním do celního režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla nebo konečného užití, anebo také pokud nastanou další situace uvedené v § 23 odst. 1 ZDPH. Povinnost přiznat daň při dovozu ukládá plátci § 108 odst. 4 písm. c) ZDPH.

Povinnost přiznat daň z dovozu ukládá ZDPH i neplátcům (§ 108 odst. 5 ZDPH). V tomto případě je však správcem daně nikoli finanční úřad, ale úřad celní [§ 93 ZDPH]. V tomto případě však může být daň přiznána i dodavatelem přes dovozní režim zvláštního režimu jednoho správního místa (viz hesla DPH Zvláštní režim jednoho správního místa a Prodej dovezeného zboží na dálku) anebo osobou (nejčastěji přepravcem), která je registrována k zvláštnímu režimu při dovozu zboží nízké hodnoty (§ 109c až 109f ZDPH).

Pokud bylo plátci rozhodnutím celního úřadu zboží propuštěno do celního režimu volného oběhu, režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla nebo konečného užití, je plátce povinen přiznat daň v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém bylo zboží do příslušného celního režimu propuštěno (§ 23 odst. 2 ZDPH).

Za daňový doklad při dovozu zboží do tuzemska je dle § 33 ZDPH považováno rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vznikla povinnost přiznat nebo zaplatit daň, nebo jiné rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním úřadem, pokud je daň zaplacena. Za daňový doklad při vrácení zboží zpět do tuzemska se považuje rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním úřadem, pokud je daň zaplacena.

Základem daně při dovozu zboží (§ 38 ZDPH) je součet:

...
Zbývajících 62 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.