Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Abecední rejstřík

Nárok na odpočet daně při registraci

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Osoba povinná k dani, která se stane plátcem, má možnost uplatnit nárok na odpočet daně rovněž z přijatých zdanitelných plnění pořízených přede dnem, kdy se plátcem stala, a to za zákonem přesně stanovených podmínek. Tyto podmínky jsou vymezeny ustanovením § 79 ZDPH.

Podle § 79 odst. 1 ZDPH má osoba povinná k dani nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění, které pořídila v období zahrnujícím 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem, a současně je toto plnění ke dni, kdy se plátcem stala, součástí jejího obchodního majetku. V podstatě to znamená, že plátce může v přiznání k DPH za zdaňovací období, do kterého spadá den, kdy se stal plátcem (§ 79 odst. 6 ZDPH), uplatnit nárok na odpočet daně ze zdanitelných plnění přijatých za předcházejících 12 měsíců a zároveň doposud „nespotřebovaných“. Může se tak jednat nejen o zboží, ale také o služby, které se staly součástí jeho obchodního majetku, např. přijatá služba opravy vstupních dveří provozovny daňového subjektu, uskutečněná osm měsíců před tím, než se osoba povinná k dani stala plátcem. Nárok na odpočet daně lze dle § 79 odst. 5 ZDPH uplatnit způsobem, v rozsahu a za podmínek stanovených v § 72 až 78d ZDPH, tedy za splnění obecných podmínek daných pro možnost uplatnění nároku na odpočet daně. Znamená to, že plátce musí vyhodnocovat, zda plnění použije v rámci svých ekonomických činností pro účely uskutečňování plnění s nárokem na odpočet daně, a to výhradně, případně zda je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně pouze v částečné výši, případně není oprávněn nárok na odpočet daně uplatnit vůbec (viz heslo DPH Nárok na odpočet daně).

Příklad:

Osoba povinná k dani pořídila v období 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem, od jiného plátce za účelem dalšího prodeje 15 kusů vysavačů. K datu registrace je součástí jejího obchodního majetku již pouze 5 kusů vysavačů. V prvním přiznání k DPH je plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně v plné výši odpovídající dani na vstupu z 5 kusů vysavačů pořízených před registrací.

Ustanovení ...

Zbývajících 67 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.