Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Abecední rejstřík

Nárok na odpočet daně při rušení registrace

Poslední revize textu byla provedena k 01. 01. 2023.

Obecně

Pokud plátce ruší registraci k dani z přidané hodnoty a ke dni zrušení registrace eviduje obchodní majetek, u kterého uplatnil  odpočet daně , je povinen dle § 79a odst. 1 ZDPH tento uplatněný  odpočet daně snížit.

Částku snížení odpočtu daně u jednotlivých komodit určuje ustanovení § 79a odst. 2 ZDPH. U zásob a nedokončeného majetku se vrací částka ve výši uplatněného odpočtu daně. Není podstatné, kdy byly zásoby pořízeny, stejně tak není podstatné, kdy byl pořízen materiál zapracovaný v nedokončeném majetku. Podstatné je, že u nich byl při pořízení uplatněn odpočet daně v plné či částečné výši, a tato částka odečtené daně musí být vrácena, jelikož zásoby i rozpracovaný majetek budou po zrušení registrace k dani z přidané hodnoty využity neplátcem. Na stejném principu je založeno i snížení odpočtu daně u úplat za zdanitelná plnění, která se do dne předcházejícího dni zrušení registrace neuskutečnila, a u jednoúčelového poukazu, který nebyl do dne předcházejícího dni zrušení registrace použit jako úplata za skutečné předání zboží nebo poskytnutí služby, ani převeden, u kterých se vrací částka ve výši uplatněného odpočtu daně. Také zboží nebo služby, které budou přijaty na základě předmětné úplaty či poukazu, budou po zrušení registrace k dani z přidané hodnoty využity neplátcem.

Plátce je povinen provést snížení odpočtu daně dle § 79a odst. 5 ZDPH vždy za poslední zdaňovací období registrace.

Pro výpočet částky snížení odpočtu daně u dlouhodobého majetku se (dle ustanovení § 79a odst. 2 ZDPH) použije přiměřeně § 78d odst. 2 ZDPH, tedy vzorec pro jednorázovou úpravu odpočtu daně s dosazením počtu let zbývajících do konce lhůty pro úpravu odpočtu daně (viz heslo DPH Úprava odpočtu daně). Jelikož lhůta pro úpravu odpočtu daně činí v případě staveb, jednotek a jejich technického zhodnocení a v případě pozemků 10 let a u ostatního dlouhodobého majetku 5 let, znamená to, že pokud má plátce k datu zrušení registrace v majetku dlouhodobý majetek, u kterého již tato lhůta pro úpravu odpočtu daně uplynula, nebude již nárok na odpočet daně při rušení registrace u tohoto majetku snižovat.

Příklad

Plátce ruší k datu 15. 4. 2xx9 registraci k dani z přidané hodnoty. V majetku má k datu zrušení registrace dlouhodobý majetek – stroj pořízený v roce 2xx1 (daň na vstupu 20 000 Kč) a druhý stroj pořízený v roce 2xx8 (daň na vstupu 40 000 Kč), u kterých byl při jejich pořízení uplatněn  odpočet daně v plné výši. U prvního stroje už 5-ti letá lhůta pro úpravu odpočtu daně uplynula, ke snížení uplatněného odpočtu daně již tedy nedojde. U druhého stroje ještě 5-ti letá lhůta pro úpravu odpočtu daně neuplynula, ke snížení uplatněného odpočtu daně tedy dojít musí. Použije-li se při výpočtu částky snížení

Zbývajících 69 % textu je dostupných uživatelům, kteří zaplatili plnou cenu předplatného
ANEBO
novým uživatelům, kteří si objednali zkušební režim v rámci akce "Jeden měsíc za korunu" - viz níže.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

akce
1 měsíc za korunu

Cena: 0,83 Kč
bez 21% DPH
(1,00 Kč včetně DPH)

AKCE
pro nové
uživatele

(nezahrnuje
off-line verzi)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.