Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Abecední rejstřík

Pořízení zboží z jiného členského státu

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2021.

Obecně

Pořízením zboží z jiného členského státu se rozumí nabytí práva nakládat jako vlastník se zbožím od osoby registrované k dani v jiném členském státě nebo od osoby, které vznikla nejpozději dnem dodání tohoto zboží registrační povinnost v jiném členském státě, pokud tyto osoby nejsou v členském státě zahájení přepravy zboží osvobozenou osobou [§ 4 odst. 1 písm. m) ZDPH] a pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do členského státu od něj odlišného osobou, která uskutečňuje dodání zboží, pořizovatelem nebo  jimi zmocněnou třetí osobou (§ 16 odst. 1 ZDPH).

Za pořízení zboží z jiného členského státu se nepovažuje nabytí práva nakládat se zbožím jako vlastník se zbožím, které se dodává s instalací nebo montáží, soustavami nebo sítěmi nebo které se zasílá a nabytí vratného obalu za úplatu (§ 16 odst. 4 ZDPH). 

Za určitých okolností není pořízení zboží z jiného členského státu předmětem daně (blíže viz § 2 až 2b ZDPH).

Za místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu se dle § 11 odst. 1 ZDPH považuje místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy pořizovateli. Další upřesnění místa plnění při pořízení zboží z jiného členského státu viz § 11 ZDPH.

Dle § 25 ZDPH vzniká povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu k patnáctému dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno. Pokud však byl daňový doklad vystaven před patnáctým dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno, vzniká povinnost přiznat daň již ke dni vystavení daňového dokladu.

Dle § 40 ZDPH se základ daně při pořízení zboží z jiného členského státu stanoví obdobně podle § 36 ZDPH. Plátce je povinen si sám daň vypočítat podle § 37 písm. a) ZDPH (tj. zdola).

Dle § 100a odst. 1 ZDPH je zapotřebí vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty hodnotu pořízeného zboží v členění na pořízení zboží z jednotlivých jiných členských států.

Dle § 108 odst. 2 ZDPH při pořízení zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku jsou povinni přiznat daň plátce nebo identifikovaná osoba, kteří toto zboží pořizují.

Vazba na daňové přiznání, kontrolní a souhrnné hlášení

Plátce v přiznání plnění uvede na řádek 3 (pokud plnění podléhá základní sazbě daně) nebo na řádek 4 (pokud plnění podléhá snížené sazbě daně), a současně plnění dle jednotlivých daňových dokladů uvede do oddílu A.2. kontrolního hlášení. Pokud má nárok na odpočet daně, uvede jej na řádku 43 nebo 44 přiznání. Do souhrnného hlášení se pořízení zboží z jiného členského státu neuvádí.

Daňové přiznání

Zbývajících 53 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.