Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Abecední rejstřík

Přijetí služby z jiného členského státu a z třetí země

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Při přijetí služby z jiného členského státu a z třetí země od osoby neusazené v tuzemsku je z pohledu DPH nejdůležitější vždy nejprve zjistit, kde má daná služba místo plnění (viz heslo DPH Stanovení místa plnění při poskytování služeb). Pokud se místo plnění dané služby nachází mimo tuzemsko, řídí se uplatnění DPH pravidly daného státu, kde se místo plnění nachází; takováto služba se v tuzemském přiznání nijak nevykazuje.

Pokud však plátce přijme službu s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, vzniká mu povinnost přiznat daň [§ 108 odst. 3 písm. a) bod 1 ZDPH].

Osobou neusazenou v tuzemsku se rozumí osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku a uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, přičemž v tuzemsku nemá provozovnu nebo v tuzemsku sice provozovnu má, avšak tato provozovna se tohoto plnění neúčastní [§ 4 odst. 1 písm. l) ZDPH].

ZDPH v § 24 ukládá, jakým způsobem daň přiznanou z přijatých služeb s místem plnění v tuzemsku uvést v  přiznání k DPH.

Při přijetí přeshraniční služby s místem plnění v tuzemsku vzniká povinnost přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné:

- dnem poskytnutí služby, pokud jde o službu s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1 ZDPH,
- dnem uskutečnění plnění podle § 21 ZDPH u ostatních služeb.

Pokud je před uskutečněním zdanitelného plnění poskytnuta úplata (záloha), vzniká povinnost přiznat daň z poskytnuté částky ke dni poskytnutí úplaty. To neplatí, není-li plnění ke dni poskytnutí úplaty známo dostatečně určitě, tj. např. pokud není ke dni přijetí úplaty známo, jaké sazbě daně bude přijaté plnění podléhat (za poskytnutou zálohu může zákazník čerpat plnění podléhající jak základní sazbě, tak i snížené sazbě daně).

Je-li poskytováno zdanitelné plnění po dobu delší než 12 měsíců a během tohoto období nedojde k poskytnutí úplaty s povinností přiznat daň, považuje se plnění za uskutečněné posledním dnem každého kalendářního roku, pokud se jedná o poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1  ZDPH.

Vazba na daňové přiznání, kontrolní a souhrnné hlášení

...
Zbývajících 59 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.