Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Abecední rejstřík

Přiznání k DPH

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Obecná pravidla pro podávání daňových přiznání jsou obsažena jak v ZDPH, tak i v daňovém řádu. V ZDPH obsažená pravidla jsou přitom vůči pravidlům obsaženým v daňovém řádu pravidly speciálními.

Obecná úprava podávání daňových přiznání dle daňového řádu

Daňové přiznání je dle § 1 odst. 4 řádným daňovým tvrzením. Řádné daňové tvrzení je povinen podat každý daňový subjekt, kterému to zákon ukládá, nebo který je k tomu správcem daně vyzván (§ 135 odst. 1 DŘ). Daňový subjekt je povinen v řádném daňovém tvrzení sám vyčíslit daň a uvést předepsané údaje, jakož i další okolnosti rozhodné pro vyměření daně, přičemž daň je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání řádného daňového tvrzení (§ 135 odst. 2 a 3 DŘ).

Je-li zdaňovací období kratší než 1 rok, podává se dle § 136 odst. 4daňové přiznání do 25 dnů po uplynutí zdaňovacího období, přičemž tuto lhůtu nelze prodloužit.

Před uplynutím lhůty k podání daňového přiznání může plátce daňové přiznání, které již podal, dle § 138nahradit opravným daňovým přiznáním. V řízení se dále postupuje podle tohoto opravného daňového přiznání a k předchozímu daňovému přiznání se nepřihlíží. Takto lze nahradit také již podané dodatečné daňové přiznání.

Dodatečné daňové přiznání je dle § 1 odst. 4 DŘ dodatečným daňovým tvrzením. Podávání dodatečného daňového přiznání pak upravuje ustanovení § 141 DŘ. Zjistí-li daňový subjekt, že daň má být vyšší než poslední známá daň, je povinen podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém tuto skutečnost zjistil, dodatečné daňové přiznání a ve stejné lhůtě rozdílnou částku uhradit. Na daň nižší, než je poslední známá daň, je plátce ve stejné lhůtě oprávněn také podat dodatečné daňové přiznání. Podstatné je, že v dodatečném daňovém přiznání k DPH se uvádí pouze rozdíly od údajů, ze kterých byla stanovena poslední známá daň příslušného zdaňovacího období

Obecná úprava podávání daňových přiznání  dle ZDPH

V ustanovení § 101 odst. 1 ZDPH jsou vymezeny osoby, kterým vzniká povinnost podat daňové přiznání. Mimo plátce a identifikovanou osobu se jedná i o osoby, které plátcem nejsou, a kterým vznikla povinnost přiznat daň dle ustanovení § 108 ZDPH.

Podávání daňového přiznání plátcem

Lhůta pro podání daňového přiznání pro plátce speciálně v ZDPH stanovena není. Daňové přiznání podává ve výše vymezené lhůtě dle daňového řádu. Řádné daňové přiznání tak podává do 25 dnů po uplynutí zdaňovacího období.

Zbývajících 61 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.