Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Abecední rejstřík

Registrace identifikované osoby

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Registrace identifikované osoby může proběhnout buďto jako povinná (ze zákona), nebo jako dobrovolná.

Zákonná registrace

Osobě povinné k dani vzniká povinnost se registrovat jako identifikovaná osoba buďto přijetím, nebo poskytnutím zákonem vymezeného plnění.

Osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani jsou identifikovanými osobami, pokud v tuzemsku pořizují zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně, kromě zboží pořízeného prostřední osobou v rámci zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu, ode dne prvního pořízení tohoto zboží (§ 6g ZDPH). Platí tedy, že identifikovanou osobou se stane pořizovatel zboží z jiného členského státu za zákonem daných podmínek, avšak netýká se to prostřední osoby při tzv. třístranném obchodu – viz heslo DPH Třístranný obchod.

Pro osobu povinnou k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem, a pro právnickou osobu nepovinnou k dani navíc platí, že předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu, pokud celková hodnota pořízeného zboží bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 326 000 Kč (§ 2a odst. 2 ZDPH). Do této hodnoty se nezapočítává hodnota nového dopravního prostředku a zboží, které je předmětem spotřební daně.

Příklad

Neplátce ve sledovaném kalendářním roce nakoupil dne 18. 2. zboží od osoby registrované k dani v Polsku za 200 000 Kč. Dne 23. 5. tohoto roku od jiného dodavatele – osoby registrované k dani v jiném členském státě pořídil zboží za 150 000 Kč. Dnem 23. 5. se neplátce stává identifikovanou osobou.

Pokud by neplátce pořídil z jiného členského státu od osoby registrované k dani nový dopravní prostředek nebo zboží, které podléhá spotřební dani, registrace identifikované osoby by proběhla ke dni pořízení tohoto zboží, a to bez ohledu na hodnotu pořízeného zboží.

Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, je identifikovanou osobou ode dne přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, pokud se jedná o poskytnutí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi (§ 6h ZDPH).

Příklad

Osoba povinná k dani ze Švýcarska dne 23. 8. poskytla tuzemské osobě neregistrované k dani službu opravy zabezpečovacího zařízení v tuzemské provozovně neplátce. Dnem 23. 8. se příjemce plnění stává identifikovanou osobou.

Příklad

...
Zbývajících 62 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.