Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Abecední rejstřík

Ručení a zajištění daně

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Ručení příjemce zdanitelného plnění

Příjemce plnění, který je plátcem, ručí za nezaplacenou daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění (nebo poskytnuté úplaty na takové plnění) tehdy, pokud ji poskytovatel plnění nezaplatí v souladu se ZDPH. Hned na úvod je vhodné uvést, že aplikace ručení může nastat až za situace, kdy daň z předmětného zdanitelného plnění nebude zaplacena a její vymáhání na poskytovateli plnění se ukáže být marným. K ručení může dojít pouze za konkrétně vymezených příjemcem plnění předvídaných podmínek. Podstatou ustanovení § 109 ZDPH je tak nastavení těchto podmínek.

Dle ustanovení § 109 odst. 1 ZDPH příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty na takové plnění věděl nebo vědět měl a mohl, že:

a) daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,
b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo
c) dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.

Podmínkou aplikace ručení dle předmětného ustanovení je tzv. „znalostní test“ ohledně vědomosti o vymezených skutečnostech, přičemž pro naplnění podmínek ručení stačí i tzv. nevědomá nedbalost. Znamená to tedy, že příjemce plnění musí každé své obchodní transakci věnovat dostatečnou pozornost a nevstupovat do takových obchodních vztahů, kdy mu již mohou být známy indicie nasvědčující skutečnosti, že daň z předmětného plnění nebude vzhledem k situaci poskytovatele zaplacena.

Ustanovení § 109 odst. 2 ZDPH obsahuje několik konkrétních situací, za kterých může k ručení příjemcem zdanitelného plnění dojít.

Příjemce zdanitelného plnění ručí za daň nezaplacenou z tohoto plnění dle § 109 odst. 2 písm. a) ZDPH za situace, kdy úplata za toto plnění je bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny. V daném případě není podstatné, zda je úplata nadhodnocená či podhodnocená; podstatné je, že je zjevně odchylná a pro toto odchýlení nelze najít ekonomické opodstatnění. Obvyklá cena je vymezena v ustanovení § 36 odst. 14 ZDPH (viz heslo DPH Stanovení základu daně).

Dle § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH příjemce zdanitelného plnění ručí za daň nezaplacenou z tohoto plnění také tehdy, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko. Důvodem je skutečnost, že při platbě na zahraniční účty je pro tuzemskou daňovou správu obtížnější vymáhání nedoplatků tuzemských plátců. Navíc zahraniční účty nepodléhají kontrolním mechanismům dle tuzemských zákonů.

Vymezení situace pro aplikaci ručení v ustanovení ...

Zbývajících 71 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.