Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Abecední rejstřík

Sazby daně u staveb pro bydlení

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2023.

Obecně

Uplatňování sazeb daně u staveb pro bydlení upravují dvě speciální ustanovení, a to § 48 a 49 ZDPH. Tato specifická úprava se týká jak výstavby, tak poskytování stavebních či montážních prací na vymezených stavbách a také dodání těchto staveb. Vymezenými stavbami jsou stavby pro bydlení a stavby pro sociální bydlení. 

Vymezení staveb pro bydlení

Stavbou pro bydlení se dle ustanovení § 48 odst. 2 a 4 ZDPH pro účely daně z přidané hodnoty rozumí:

- stavba bytového domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,
- stavba rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,
- stavba, která slouží k využití stavby bytového domu nebo stavby rodinného domu a je zřízena na pozemku, který tvoří funkční celek s touto stavbou bytového domu nebo rodinného domu,
- obytný prostor, kterým se rozumí byt nebo jiný soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením odpovídají požadavkům na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu určeny,
- místnost užívaná spolu s obytným prostorem, která se nachází ve stejné stavbě pevně spojené se zemí.

Stavby bytového a rodinného domu tak nejsou v ZDPH vymezeny přímo, ale jen formou odkazu na právní předpisy upravující katastr nemovitostí, a to zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, konkrétně jeho prováděcí vyhlášku č. 357/2013 Sb. s přílohou Technické podrobnosti pro správu katastru obsahující dále odkaz na vyhlášku č. 501/2006 Sb., ve které jsou uvedeny následující definice stavby bytového domu a stavby rodinného domu:

- stavba bytového domu – stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena,
- stavba rodinného domu – stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše 3 samostatné byty, nejvýše 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží a podkroví.

Ke stavbám, které slouží k využití stavby bytového nebo rodinného domu a jsou zřízeny na pozemku, který s nimi tvoří funkční celek, je v ZDPH dále upřesněno, že pozemkem, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, se dle § 48 odst. 3 ZDPH rozumí pozemek, který slouží k provozu stavby pevně spojené se zemí nebo plní její funkce nebo který je využíván spolu s takovou stavbou, přičemž touto stavbou není inženýrská síť ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka pozemku. Bude se jednat např. o garáž či kůlnu stojící na pozemku, který tvoří funkční celek se stavbou pro bydlení.

Místností užívanou spolu s obytným prostorem, která se nachází ve stejné stavbě pevně spojené se zemí, bude např. sklep nebo komora.

Vymezení staveb pro sociální bydlení

Stavbami pro sociální bydlení se dle ustanovení § 48 odst. 5 a 6 ZDPH pro účely daně z přidané hodnoty rozumí: ...

Zbývajících 75 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.