Účetní průvodce MáDáti

Nyní pro vás účetní a daňový průvodce MáDáti s vyjímečnou slevou 15 %

Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Abecední rejstřík

Souhrnné hlášení

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2020.

Obecně

Obecná pravidla pro podávání souhrnných hlášení jsou obsažena jak v ZDPH, tak v daňovém řádu. Souhrnné hlášení podává plátce a identifikovaná osoba v případech, kdy je tak stanoveno v § 102 ZDPH.

Obecná úprava podávání souhrnných hlášení dle daňového řádu

Hlášení je dle § 1 odst. 3řádným daňovým tvrzením. Řádné daňové tvrzení je povinen podat každý daňový subjekt, kterému to zákon ukládá, nebo který je k tomu správcem daně vyzván (§ 135 odst. 1 DŘ).

Daňová tvrzení lze dle § 72 DŘ podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem. Dle § 73 DŘ se podání činí u příslušného správce daně, přičemž podání učiněné prostřednictvím datové zprávy s využitím dálkového přístupu se přijímá na technickém zařízení správce daně nebo prostřednictvím datové schránky správce daně.

Obecná úprava podávání souhrnných hlášení dle ZDPH

Podávání souhrnného hlášení plátcem

Plátce je povinen dle § 102 odst. 1 ZDPH podat souhrnné hlášení, pokud mu vznikla povinnost přiznat:

a) dodání zboží z tuzemska do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě,
b) přemístění zboží plátcem z tuzemska do jiného členského státu,
c) dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu, pokud je plátce prostřední osobou v tomto obchodu, nebo
d) poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 ZDPH, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně, osobě registrované k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat daň příjemce služby, nebo pokud před uskutečněním této služby přijal úplatu, byla-li tato služba ke dni přijetí úplaty známa dostatečně určitě.

Z výše uvedeného je zřejmé, že plátce podává souhrnné hlášení pouze při uskutečnění konkrétních typů transakcí, kdy příjemcem plnění je osoba registrovaná k dani v jiném členském státě. Plátce, kterému v daném období nevznikla povinnost přiznat žádné z uvedených plnění, souhrnné hlášení nepodává.

Při poskytování služeb je v souhrnném hlášení plnění vykázáno již ke dni přijetí zálohy na dané plnění, pokud předchází poskytnutí služby (je-li v tomto okamžiku budoucí služba známa dostatečně určitě). Při dodání zboží a přemístění obchodního majetku je plnění v souhrnném hlášení vykazováno v návaznosti na jeho uskutečnění.

Plátce podává souhrnné hlášení dle § 102 odst. 5 ZDPH za každý kalendářní měsíc do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce.

Pokud plátce uskutečňuje pouze poskytnutí ...

Zbývajících 69 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 12 měsíců
sleva 15 %

3 300 Kč

2 805 Kč
3 394 Kč včetně DPH

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.